25 МИР, София

1. ПЕТКО ЦВЕТКОВ

Петко Цветков 1

Биолог, завършил НПМГ и Биологически факултет на СУ „Климент Охридски“ като магистър по Екология. Сред учредителите на Сдружение за дива природа Балкани и председател на Управителния й съвет. Един от инициаторите за създаване на коалицията „За да остане природа в България“.

Член на Националния съвет на Зелените

От 1988 г. насам участва в над 20 кампании и проекти за опазване на природата в България и Европа. Познава Европейското и националното законодателство и всички международни конвенции за опазване на природата и достъпа до информация.

Петко ЦветковИма 16-годишен професионален опит като ръководител проекти и консултант по екологична политика и планиране на управлението на природните ресурси и територии и богат практически опит в работа със структурите на гражданското общество на национално и Европейско ниво.

От 11 години работи за Българска фондация Биоразнообразие и от 7 години е координатор за инициативата Европейски Зелен пояс и Натура 2000 в сътрудничество със Световния съюз за защита на природата, Франкфуртско зоологично дружество и Фондация Европейско природно наследство.

За Петко Зелените са единствената политическа алтернатива за развитието на България. Защото, при целия си опит и дългогодишна работа в природозащитата на най-високо ниво, не вижда друго средство да се противопоставим на клептокрацията в страната и да се борим за опазване на природата и правата на хората, освен програмата на Зелените – и смята, че това е най-смисленото и ефективно средство за постигане на каузата за чиста и приятна среда за живот.


2. МОМЧИЛ ДАСКАЛОВ

Роден през 1969 г. Завършва със златен медал 141 ЕСПУ с преподаване на руски език, София. Завършва курсове по Търговско право и Фирмено управление към Нов Български Университет.

Има дългогодишен опит в управлението на обекти и компании в сферата на туризма, както и на вноса и търговията с маркови облекла. Работи като проект-мениджър в компания за комплексно обзавеждане на хотелски комплекси.

Последните няколко години работи като мениджър в сферата на колективно управление и защита на авторски права.

Главен координатор на инициативата „За спасяване на математическите гимназии в България”, участник в инициативата „Да спасим Северния парк”.

Говори руски и английски.

„Вярвам, че има различна политика. Зелените сме пример за пряка демокрация в действие.

Унищожаването и замърсяването на природата са само следствия. Зелените сме атакували винаги първопричината – корупцията, клиентелизма, олигархията, медийната и политическа зависимост и невижданото ограбване на национален и европейски ресурс. Правили сме го с упоритост и смелост, независимо от опонента и неговото политическо и икономическо влияние. Ето защо, повечето от нашите каузи се увенчаваха с успех, а нашите предложения често се превръщаха в закони.

И ще продължим да го правим, защото вярвам, че можем да променим средата, имаме зелените решения. Убеден съм в силата на Зелените, които се утвърдихме като единствената партия, която не е участвала пряко във властта, а е завоювала своето влияние върху обществения и политически процес”.


3. ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ

Веселин Николаев Веселинов обича да търси. Контактът с природата променя живота му преди няколко години – уверен е, че чрез нея е намерил изгубена част от себе си, както и ключ към множество житейски „богатства”, включително и към Бог.

Веселин е роден в гр. София на 18.11.1986г. Архитект по образование и природолюбител, мечтал, вярващ по призвание. През 2011 г. придобива професионална квалификация „Архитект”. Стажува и работи по проекти в няколко на брой места, както в България, така и в чужбина. Участва в семинари, работилници и конкурси, като в част от тях успява да се отличи.

Професионално се интересува от устойчиво развитие, екологична архитектура, енергийна ефективност, „автономно обитаване”, възобновяеми енергийни източници, управление на проекти, здраве и здравословна среда, екология и др. В свободното си време обича да се разхожда в планината с приятели, да снима, да пише, да рисува, да играе с малката си сестра, да пътува и изследва непознати за него места и хора.

Участва като доброволец в граждански инициативи като напр.: протести срещу добива на шистов газ в България; участвие в обществени дебати, граждански протести във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за Горите (ЗИД на ЗГ), свързано с опазването на природата и горите на територията на Р. България; помощ при гасене на горски пожари през 2012 г. – Витоша и Рила; участие в гражданска група, протестираща и водеща конструктивен диалог с Столична Община срещу общински проект за изграждане на автомобилен булевард върху територията на един най-големи паркове в София – Борисова Градина и местност Погребите през 2012 и 2013 г.; предизборна кампания на ПП „Зелените” през 2013 г. и др.

Говори английски, немски, руски. Въздържа се от употребата на алкохол, кафе, цигари, храна, различна от вегетарианска. Развива афинитет към практикуване на различни форми на йога. IQ 156.

Вярва, че зелената идея надхвърля цвета и екологията, имайки и социален смисъл, състоящ се във визия за живот, изпълнен с хармония между отделните индивиди, изграждащи социума, базиран върху вяра, любов и устойчиво развитие, а именно: екологична, ниско-енергийна, здравословна архитектура от естествени материали; използване на природни, възобновяеми енергийни източници; грижа за водата – набавяне, пречистване; изграждане на работни навици за отглеждане на локална, чиста храна; създаване на условия за икономически разстеж; устойчив транспорт; третиране и рециклиране на отпадъците и др.

Смята, че воденето и управлението са различни термини и съвестният водач би следвало да служи на своите поддържници, както и че успешно ръковедене би могло да се извърши единствено от чисти, морални хора, вярващи в по-висши идеали и спазващи съответните принципи.


4. ЗАРИЦА ДИНКОВА

Магистър по Международни отношения от университета Компутенсе в Мадрид и дипломант на Дипломатическата школа в Мадрид.

Владее отлично испански, английски и руски език и ползва работен френски.

Работила е в държавната и в европейската администрация в областите на международното сътрудничество и развитие. Главен координатор е за България на европейския форум Алпбах.

Участва като доброволец в социални и екологични дейности. Каузите, които защитава, са ефективност и прозрачност в публичната администрация, устойчиво развитие и екологична сигурност.


5. ИВАН ВЕЛКОВ

Роден в София. Икономист, завършил в Пекинският “Столичен икономически и бизнес университет”.

Учил и работил повече от петнадесет години в Китай и Далечния изток. Натрупал над двадесет годишен опит като консултант и мениджър в международни и български компании. Създавал, обучавал и управлявал успешни екипи от анлизатори и специалисти в инвестиционни проекти. Хоноруван преподавател в УНСС, “Икономика на недвижимата собственост”.

От осем години участва в управителните органи на неправителствени и професионални организации с нестопанска цел. Участник  в работни групи по адаптиране и въвеждане на международни и европейски професионални стандарти. Медиатор, вписан в Единия регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Председател на етичната комисия на Национално сдружение недвижими имоти. Член на Управителния съвет на Фиабци България.

Владее английски, руски и китайски език.


6. ЕМИЛИЯ БАЛЧЕВА

Родена е в гр. Попово. Завършва средното си образование във Варна. В СУ “Св. Климент Охридски” завършва специалност “Български език и литература”. Има 15-годишен стаж като учител в град Девня и в гр. София. Работи като редактор и коректор в издателство “Бард” и в издателство “Просвета”. От 3 години е държавен служител.

Участва като гражданин в протестите срещу ГМО, срещу строежа на АЕЦ „Белене”, срещу добива на шистов газ в България,  срещу незаконното застрояване по Черноморието и в Национален парк „Пирин”, срещу поправките в Закона за горите, в защита на автентичната българска природа. Член е на Инициативен комитет срещу добива на шистов газ и „Български антиядрени граждани“.

През пролетта и лятото на 2012 г. организира протести в София в защита на Морската градина.

Омъжена. Има дъщеря на 17 години.


7. ПАВЕЛ АНТОНОВ

ПАВЕЛ АНТОНОВПосочен е от „Капитал“ сред десетте лица на активното гражданско поведение в България за 2010 г. за приноса му към гражданска инициатива „България без дим,“ на която е съучредител. Съучредител на BlueLink.net – мрежата за гражданска активност. Съучредител на „Еко-клуб 2000“ – организацията на ветроходци и еколози за опазване на морето.

Медиен и социален изследовател към центъра Open Space в Open University, Великобритания, автор на изследвания по проблемите на икономическото въздействие върху журналистиката, отразяването на природозащитни теми, ядрена енергетика, промяна в климата и връзката медии-гражданско участие. Кандидат по философия в департамента по география в Open University. Специализирал журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски” и околна среда в Централноевропейския университет, Будапеща.

Финалист в годишен аудиовизуален конкурс за млади журналисти “Устойчиво развитие в новините” в Париж през 2000 г. До 2008 г. – главен редактор на “Green Horizon”, англоезично списание за околна среда и устойчиво развитие на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа. Журналист и телевизионен продуцент по темите на околната среда. Бивш главен редактор на Актуални предавания в Нова телевизия, водещ и редактор на седмично предаване “Софийски приказки,“ репортер и редактор за информационната емисия “Календар“. Автор на филми и репортажи по теми на околната среда и устойчиво развитие, политика и евроинтеграция. Член на Център за независима журналистика – София и участник в Програмния съвет на Асоциация на свободното слово „Анна Политковская“.


8. ЦАНКО АРАБАДЖИЕВ

Цанко Арабаджиев е роден  през 1983 г. в град Варна. Завършва математическата гимназия в града. Бакалавър по Международни икономически отношения и магистър по Финанси от УНСС, София.

От ранна детска възраст проявява интерес към икономика и финансови пазари. Работи като финансов анализатор и портфолио мениджър в ОББ АД и ОББ Асет мениджмънт АД.
През 2013 г. се присъединява към екипа на ЗК УНИКА АД, където изпълнява длъжността „Инвестиционен мениджър“.

Лицензиран инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор.

„С оглед на нетърпимата и непрекъснато влошаваща се ситуация в страната и абсолютният провал на политическата класа през последните 25 години, смятам, че е време младите, образовани и необременени хора да вземем съдбите си в ръце и да построим държава, в която да живеем, следвайки европейски ценности и просперитет. Ще работя по проекти и инициативи насърчаващи икономическата активност, реформи в здравноосигурителната и пенсионната системи, устойчиво развитие на малкия и среден бизнес.“


9. КОНСТАНТИН МОМЧЕВ

Роден съм във Варна. Завършил съм Техническия университет в гр. Варна – компютърен инженер. В момента живея със семейството си в София. Работя като програмист в голяма немска компания. Женен, с две деца.

Вярвам, че българската земя и природа са основният капитал на България. И това е най-важното, което можем да предадем на децата ни. Вярвам също, че единственият изход на България е чиста и честна политика, което винаги е било принцип на Зелените. Ние сме последователни и отстояваме принципите си, което ни прави различни от всички останали партии.

Не искам да гледам безпомощно как се изнася България във вид на суровини през границите ни. Не искам да гледам безучастно застрояването на най-красивите кътчета от Родината ни и превръщането им в бетонови чудовища. Не искам да гледам безучастно съсипването на природата ни, допускайки експерименти с опасни технологии като добив на шистов или въглищен газ. Не искам да се строят нови АЕЦ мощности при наличието на алтернативни източници на енергия, запазващи водата и въздуха.

Искам да съхраня красотата и чистотата на природата за децата си и техните деца.

Ще работя за подобряване на бизнес климата, чрез развитие на зелените работни места – защото вярвам, че по този начин страната ни може да излезе от хроничната бедност обхванала на народа ни.

От близо година съм активен член на ПП “Зелените”. Участвал съм във всички протести организирани от Зелените в защита на горите; за забраната на ГМО, срещу шистовия газ (и въглищната газификация), срещу застрояването на Пирин, Странджа, Рила; срещу застрояването на българското Черноморие и др.

Говори английски, руски, немски и френски език.


10. ДЕНИЦА КАНДИЛАРОВА

Деница Кандиларова е родена през 1989 г. в гр. Силистра. Завършва езикова гимназия в гр. София и “Финанси” в НБУ през 2014 г. Работи в банковата сфера.

От 2008 г. участва активно в граждански инициативи и протести.

Един коментар по “25 МИР, София”

  1. дима чонова каза:

    ИСКАМ ДА ИЗРАЗЯ ВЪЗХИЩЕНИЕТО СИ ОТЗАРИЦА ДИНКОВА- ТОЛКОВА НАЧЕТЕН,ПРОФЕСИОНАЛЕН И СВЕТЪЛ ЧОВЕК,РАББОТЕЩ ВСЕОТДАЙНО НА ПОЛЗУ РОДУ!

Вашият коментар