29 МИР Хасково

1. ИВАН ВАНЧЕВ

ivan vanqev

Първият кандидат на Зелените, Иван Ванчев, е роден през 1966 г. в гр. Харманли. От 1978 г. живее в град Димитровград. Той е инженер по радио-електроника. До 2002 г. е работил като офицер в Българската армия, в момента е управител на застрахователен офис. Семеен с 2 деца.

Работил е в неправителственния сектор, като е участвал при разработването и реализацията на множество проекти, свързани с опазване на природата – еко пътеки, възстановяване на паркове и градинки и др.

Приоритет за него в ПП „Зелените“ ще бъде гражданското участие в управлението на страната, подобряване на качеството на образованието в България и навлизане на повече учебни дисциплини свързани с опазване на природата.

2. МАРИН МИДИЛЕВ

Марин МидилиевВторият кандидат на Зелените – Марин Мидилев, е роден на 12.08.1960 год. В гр. Бойчиновци, обл. Монтана. През 1979 год. завършва техникума по минна промишленост в гр. Димитровград. През 1983 год. завършва команден профил на военното училище в гр. Велико Търново. На активна военна служба от 1983 год. До 1992 год. Заемани длъжности- командир на група спец наз, командир на разузнавателно десантен взвод, командир на разузнавателна рота, ПНЩР на МСП в гарнизоните Пловдив, Хасково, Момчилград.

Занимава се с творческа дейност в сферата на агророботиката, технологии за разминиране на минни полета и съпътстващи зелени технологии!Има доклади на международни симпозиуми HUDEM2008, HUDEM2010, HUDEM2012 и HUDEM 2014, както и на международни форуми по сигурност.

Визионер. Пълноправен член на МЕНСА-България.


3. СВИЛЕН ОВЧАРОВ

Третият „зелен“ кандидат за народен представител – Свилен Овчаров, е от Свиленград и е добре известен в района като успешен адвокат с практика в София и родния си град.

Той ще работи за това решенията, засягащи регионите да се демократизират и приближат до хората, за регионално развитие чрез културен и алтернативен туризъм (вело, био и селски туризъм), вело-инфраструктура и био-земеделие, оползотворяване на отпадъците и енергийна ефективност.

Свилен Овчаров е част от групата на Зелените адвокати и е участвал успешно в кампаниите по спасяването на Странджа и Южното Черноморие от презастрояване, контрол над ГМО храните, прозрачност и демократизация на ЗУТ, спасяването на Пирин, както и в кампанията по промените в Закона за горите през 2012. Спечелил е множество дела, довели до важни прецеденти в полза на природата и зеления бизнес.


4. ДИМИТЪР ИВАНОВ

Dimitar_Konstantinov_IvanovЧетвъртото предложение на Зелените за народен представител е Димитър Иванов. Той е роден 1979 г. в гр. Димитровград. Завършил е Икономически техникум гр. Хасково и висше образование в СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов, специалност „Финанси”.

От 2005 до 2010 година работи в банковия сектор, основно кредитиране на физически лица и управление на кредитния портфейл в направлене „Банкиране на дребно”.От 2010 до сега работи в Българо–Италианска логистична компания, оказваща логистична и техническа поддръжка на редица малки и средни предприятия от леката промишленост.

В ПП „Зелените” е защото Българските море, планини и равнини са на всички нас и за да ги опазим е нужно действие. Защото зелената политика може да даде устойчиво развитие и растеж в икономиката. Защото гражданското общество има право да участва в управлението на държавата.


5. ИВАН ГРЪЧКИ

Иван ГръчкиПетото предложение на Зелените за народен представител е Иван Гръчки. Роден в гр. Габрово. Завършил магистратура „Електроснабдяване и електрообзавеждане” в ТУ Габрово. Следдипломна квалификация „Правна и счетоводна дейност на фирмите” – УНСС София.

От 20 г. работи в сферата на проектиране и внедряване на електрически, осветителни, отоплителни инсталации в сгради; проектиране на външни осветителни уредби; проектиране и внедряване на инсталации за използване на възобновяеми енергийни източници; изготвяне и управление на проекти свързани с използването на възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда, енергийната ефективност и енергиен мениджмънт на предприятия, сгради и енергийни обекти; обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност.

Участвал в проекти финансирани от Световната банка, Програма ФАР, Програма Save II на ЕС, Канадската агенция за международно развитие, Програма „Интелигентна енергия” на ЕС, Петгодишната програма за държавна помощ за развитие на Гръцкото министерство на вътрешните работи и регионалното развитие.


Един коментар по “29 МИР Хасково”

  1. Генко каза:

    адрес телефон за връзка офис в Хасково или Димитровград.Искам да правя електро-рикши, от къде да взема информация за конструкция и др. въпроси.

Вашият коментар