2 МИР, Бургас

1. ИВАН ВЕЛКОВ

Икономист, завършил в Пекинския “Столичен икономически и бизнес университет”.

Медиатор, вписан в Единия регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Председател на етичната комисия на Национално сдружение Недвижими имоти.

Хоноруван преподавател в УНСС, “Икономика на недвижимата собственост”.

Член на Управителния съвет на Фиабци България.

Учил и работил повече от петнадесет години в Китай и Далечния изток.

Натрупал над 20-годишен опит като консултант и мениджър в международни и български компании.

Създавал, обучавал и управлявал успешни екипи от анлизатори и специалисти в инвестиционни проекти.

От осем години участва в управителните органи на неправителствени и професионални организации с нестопанска цел.

Участник  в работни групи по адаптиране и въвеждане на международни и европейски професионални стандарти.

Владее английски, руски и китайски език.


2. ТИХОМИР ИВАНОВ

Tihomir-IvanovВярвам, че политиката  трябва да се прави от активни и позитивно настроени хора. Крайно време е политиците да знаят, че носят отговорност за всяко действие и позиция, както и че ако загубят доверието на избирателите си, са длъжни да си ходят.

Моите каузи са: прозрачност във вземането на решения, медийна и гражданска свобода, реформи в публичния сектор с цел по-голяма ефективност на цялата държавна администрация. Важно е да се наблегне на подобряване на бизнес климата, чрез стимулиране на предприемаческите инициативи. Радетел съм на по-малката намеса на държавата в икономиката и вярвам в „невидимата ръка на пазара“. За мен е важно опазването на околната среда и запазване на нейните богатства, затова съм подкрепял и ще подкрепям инициативите на партията.

Роден съм през 1983 г. в Димитровград. Завършил съм „Финанси“ в НБУ. Работил съм по няколко предприемачески проекта. Отстоявал съм правата на потребителите на банкови и финансови услуги. Работил съм като анализатор на риска в „Ти би ай кредит“ ЕАД. По настоящем развивам проекти, свързани с финансово обучение.

Харесвам планината и съм запален скиор, през свободното си време обичам да спортувам и да чета интересни книги.


3. АНГЕЛИНА АТАНАСОВА

Родена в Ямбол. Завършва Мениджмънт на обществени политики със специализация в сферата на висшето образование в Централноевропейския университет в Будапеща и „Връзки с обществеността“ в Софийския университет.

Работи като независим консултант по проект на Фондация Отворено общество – Брюксел по проект за антидискриминационни политики в сферата на образованието. Провежда сравнително изследване за анти-дискриминационните политики в сферата на образованието в седем европейски държави, включително и България.

Получава стипендия за млади изследователи и работи за фондация Форум 2000, основана от Вацлав Хавел. По време на своята работа там изследва ролята на медиите за установяване на демократични режими и ролята на променящите се комуникации в процесите на арабската пролет и в европейски държави, в които демокрацията прави стъпка назад.

Вярвам в зелената кауза и заставам зад нея, не само защото опазването на горите, водите, на нашата Земя е важна кауза за нас и още по-важна за бъдещите поколения, но защото зелената идея за мен е и равна на коректор на политическото настояще и съграждане на едно по-чисто политическо бъдеще.

Вярвам в гражданското общество и будното съзнание като двигател на обществените процеси, като „куче-пазач“ в общественото пространство и бих определила Зелените като „машата“, която разравя огъня, за да събуди съвестта на гражданите.

Моите приоритети са:

– гражданското образование, за да се възпитават от малки деца, които възприемат критично системата, в която живеят, и познават правата и задълженията си като граждани. Въвеждането на такъв предмет, а не интегрираното му преподаване като част от други предмети в училищата ще мотивира израстването на отговорни млади хора.

– включващо образование за децата с увреждания и прилагане на практика задълженията на държавата по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Като експерт в сферата на анти-дискриминационните политики, вярвам и искам да работя за равен старт на всички деца в образователната система, независимо от тяхната етническа принадлежност или увреждане”.

 


Вашият коментар