Кандидати на Зелените в Сандански – номер 18 в бюлетината

Кандидати за кмет на община Сандански

Христо Йорданов Йорданов

Кандидати за общински съветници

1. Христо Йорданов Йорданов
2. Иван Костадинов Ибришимов
3. Елена Чудомирова Ибришимова
4. Йордан Костадинов Ибришимов
5. Снежана Кирилова Граматикова
6. Борислав Георгиев Смилков
7. Красимир Стефанов Спириев

Приоритети

За контакти