Кандидати на Зелените в Самоков – номер 20 в бюлетината

Кандидати за общински съветници

1.  Аглика Илиева Крушовенска
Политолог и специалист по връзки с обществеността и онлайн маркетинг, член на Инициативния комитет (ИК ) за произвеждане на местен референдум в Самоков, член на Изпълнителния съвет на ПП „Зелените“

2.  Георги Станилов Хаджийски
Помощник-директор на СОУ „Отец Паисий“ гр. Самоков, специалист по история, география и социални дейности, член на ИК срещу изграждането на депото за отпадъци в Самоков и ИК за произвеждане на местен референдум

3.  Васил Данчов Парлапански
Инженер по вътрешна архитектура и дизайн, член на Инициативния комитет срещу изграждането на депото за отпадъци в Самоков

4.  Весела Георгиева Колешанова
Театрален режисьор, една от първите еко активисти в Самоков, участвала в събирането и внасянето на подписката в защита на Рила и Места на 3 ноември 1989 г.

Кандидати за кметове на населени места

Георги Станилов Хаджийски – кандидат за кмет на с. Драгушиново

Приоритети на Зелените за община Самоков

  • Пряко участието на гражданите в управлението на общината чрез провеждане на допитвания и референдуми по ключови за местната общност въпроси, въвеждане мерки за прозрачно управление и публична отчетност на местната власт, прилагане на концепцията „електронна община“;
  • Развитие и поддържане на зелената градска среда, създаване на мрежа от велосипедни алеи и инраструктура за масов спорт;
  • Подобряване на системата за управление на отпадъците и поетапно прилагане на стратегията „нулеви отпадъци“;
  • Опазване на горите и природното богатство на територията на общината, спиране на незаконните сечи и подобряване състоянието на общинските гори;
  • Развитие на устойчив туризъм, основан на запазеното природно и културно наследство и екологичното земеделие в района.

Предложения, които ще бъдат внесени в Общинския съвет от съветниците на Зелените

  • Предложение за вземане на решение за мораториум върху заменките и продажбите на общински земи.
  • Предложение за вземане на решение за мораториум върху добива на инертни материали в коритото на река Искър.
  • Предложение за вземане на решение за обществен контрол върху концесиите за добив на дървесина, който да бъде осъществяван от неправителствени организации на граждани от община Самоков.
  • Предложение за вземане на решение за произвеждането на местния референдум в Самоков с формулиран въпрос за гласуване: „Трябва ли да бъде променено местонахождението на площадката за „Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ 65231.915.100 с обща площ 327 024 м2 в землището на град Самоков” на общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман?”

Защо трябва да има общински съветници от Зелените в Общинския съвет на Самоков?

plakat.indd

За контакти

Аглика Крушовенска, e-mail: aglika@zelenite.bg, тел. 087 9208 708