Местна коалиция „Промяна за Раднево“ – номер 9 в бюлетината

Кандидати за кмет на община Раднево

Койчо Иванов Коев

Кандидати за кмет на община Раднево

 1. Койчо Иванов Коев
 2. Теменужка Светославова Сотирова
 3. Гошо Колев Георгиев
 4. Борян Бончев Бонев
 5. Ивайло Колев Динев
 6. Димитър Иванов Димитров
 7. Стоянка Господинова Йорданова
 8. Диана Тодорова Динева
 9. Йорданка Ангелова Пенева
 10. Християн Ангелов Горастев
 11. Маргарита Вилхемова Янева
 12. Мария Петкова Йорданова
 13. Красимира Георгиева Маринова – Жеркова
 14. Диана Иванова Господинова
 15. Татяна Господинова Колева
 16. Тенчо Кръстев Митев
 17. Желка Динева Косева
 18. Койчо Иванов
 19. Станислава Василева Йорданова – Найденова
 20. Мима Косева Георгиева
 21. Иван Захариев Ангелов

Кандидати за кметова на населени места

 1.     Иван Захариев Ангелов – за кметство с.Любеново
 2.     Станислава Василева Йорданова – Найденова – за кметство с. Трънково
 3.     Мима Косева Георгиева – за кметство с. Даскал Атанасово
 4.     Спас Тенев Спасов – за кметство с. Сърнево
 5.    Мария Димитрова Трифонова – за кметство с. Свободен