Местна коалиция „Благо Солов в съюз за Пазарджик“ – номер 13 в бюлетината

Кандидат за кмет на община Пазарджик

Благо Атанасов Солов

Кандидати за общински съветници

1.  Благо Атанасов Солов
2.  Благо Атанасов Петров
3.  Чавдар Стоянов Чавдаров
4.  Петър Ганчев Горчев
5.  Иво Стайков Русев
6.  Инж. Костадин Стефанов Деянов – кандидат на Зелените
7.  Атанас Николов Васев
8.  Иван Савов Андров
9.  Арх. Петър Иванов Мурджев – кандидат на Зелените
10. Георги Тодоров Дъбов
11. Румяна Иванова Близнакова
12. Сашко Иванов Кантарев
13. Албена Николова Кантарджиева
14. Милен Георгиев Церов
15. Стефан Христосков Тонев – кандидат на Зелените
16. Любка Николова Кискинова
17. Стефка Георгиева Караджова
18. Николета Николаева Терзийска
19. Мария Ангелова Попова
20. Яна Костадинова Минчева
21. Иван Николов Божков

Приоритети на Зелените за община Пазарджик

1. Загасяване, затваряне и рекултивиране на незаконното сметище. Устойчиво управление на отпадъците (ресурсите) – Нулеви отпадъци.
2. Възстановяване и развиване на зелената система на Пазарджик, парковете и междублоковите градинки – „Пазарджик – Зелената столица!”. Изграждане на пешеходни зони и велоалеи. Екологичен обществен транспорт. – „Пазарджик – град на велосипедите и екологичния обществен транспорт!”.
3. Разкриване на зелени работни места, чрез иновативни производства. Стимулиране на внедряването в бита на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Подкрепа на талантите.
4. Благоустроена градска среда, достъпна за хора с увреждания.
5. Стимулиране на биоземеделието в общината и местните производители на биопродукти.
6. Развитие на масовия спорт и културния живот в общината.
7. Развиване на всички форми на алтернативния туризъм.
8. Прозрачност и граждански контрол на управлението на общината.

За контакти

Инж. Костадин Деянов, e-mail: kostadin.deyanov @ zelenite.bg, тел. 088 8703 020