ИВАН ВЕЛКОВ – кандидат за кмет на София и водач на листата на Зелените, №10

Иван Велков - кандидат за кмет на София

Иван Велков - кандидат за кмет на София

Иван Велков в ролята на Пламен от филма Да обичаш на инат

ИВАН ВЕЛКОВ, кандидат за кмет на София

Негова лична и професионална кауза е подобряването на градската среда, градската екология, качеството на живот, превръщането на София в истински модерен и „умен“ град със съвременни правила и системи за управление на сградите и трафика при потреблението (и разхищението) на ресурси: енергия, вода и отпадъци.

Икономист, завършил Пекинския CUEB “Столичен икономически и бизнес университет”, БУП, Национална програма „Управленски умения“ на училищата по политически науки към Съвета на Европа.

Медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

Хоноруван преподавател в УНСС, “Икономика на недвижимата собственост”.

Председател на Етичната комисия на Национално сдружение Недвижими имоти.

Член на Управителните съвети на Българската фасилити мениджмънт асоциация, Фиабци България, Фондация Интерактивна България и други.

Има над 20-годишен опит като консултант и мениджър в международни и български компании, в които е създавал, обучавал и управлявал успешни екипи от анализатори, мениджъри и специалисти в инвестиционни проекти. Участник в работни групи по адаптиране и въвеждане на международни и европейски професионални стандарти.

От осем години участва в управителните органи на неправителствени и професионални организации с нестопанска цел и фондации в обществена полза.

Владее английски, руски и китайски език.

45-годишен. Има 4 деца.

Повечето хора го познават като малкия Пламен от филма „Да обичаш на инат“, който казваше на висок глас, че учителят по музика пее фалшиво и вдъхновяваше баща си да се бори срещу дребните безчинства на системата. Филмът на Николай Волев беше една от най-смелите провокации на българското кино към режима преди 1989 г.