Кандидати за общински съветници в Благоевград

НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА-ПОПОВА1. НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА-ПОПОВА

Завършила Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ в Благоевград и Американския университет в България, с двойна специалност по “Приложна икономика” и “Бизнес администрация”.

Запален любител фотограф и планинар, активен плувец и колоездач.

Съучредител на Зелените и член на Националния съвет от 2008 г. Притежава повече от десет години опит като консултант и ръководител на проекти, финансирани със средства на европейските фондове и международни финансови организации в областта на: управление на отпадъците и водните ресурси; адаптация към климатичните промени; обществено участие и достъп до информация; подкрепа при създаване на малки и средни предприятия на социално слаби граждани и преквалификация на маргинализирани групи; разработка на програми за преквалификация и обучение през целия живот.

Приоритети за работа в Общински съвет – Благоевград:

  • пряко участие на гражданите в управлението на общината в разработката на ключови стратегически документи за местно развитие;
  • организиране на местни референдуми и допитвания при изграждане на ключови инфраструктурни проекти от местно и регионално значение на територията на община Благоевград;
  • опазване и разширяване на зелената система на общината и междублоковите пространства чрез финансиране на проекти за тяхното озеленяване и поддръжка и спортните площадки и съоръжения чрез общинския бюджет и фондовете на ЕС;
  • подпомагане на стартиращи фирми на млади предприемачи в областта на ИКТ и иновациите;
  • подкрепа за дейността на местните спортни клубове за осъществяване на проекти за развитие на масовия спорт и туризъм в общината с общинско и европейско финансиране.

ИВАН ДЖАБИРОВ

2. ИВАН ДЖАБИРОВ

53-годишен, завършил е средното си образование в строителен техникум Благоевград с двойна специалност „Геодезия“ и „Строителство и архитектура“.

Независим предприемач с частен бизнес в областта на търговията и услугите. Дългогодишен активист и ръководител проекти в сдружение „Екоюгозапад“, гр. Благоевград в областта на: отстояване на забраната за използване на ГМО в България; биоземеделие, енергийна ефективност, устойчиво управление на водите и отпадъците, екологично образование и др.

Основните приоритети на Иван Джабиров за управлението на община Благоевград, включват: борба срещу корупцията на общинско ниво; откритост и прозрачност на работата на Общинския съвет и общинската администрация в Благоевград; повишаване на атрактивността на Благоевград за развитие на бизнес от местни и чуждестранни компании, с акцент върху използване на технологиите, щадящи околната среда; забрана за строителството в съществуващи паркове, зелени площи, спортни площадки и училищни дворове; утвърждаване на Благоевград и областта като регион свободен от ГМО; развитие на община Благоевград като атрактивна туристическа дестинация.


НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА-ПОПОВА

3. ВЕНЦИСЛАВ НЕНКОВ

Венцислав Ненков, 31 г., завършва средното си образование в Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ в Благоевград и висшето си образование със специалност „Културология: във факултета по изкуствата на Югозападен университет „Неофит Рилски“.

От ранно детство Венцислав е активно въвлечен в културния живот в Благоевград като танцьор, певец в хор “Ален Мак“, мандолинист в китаро-мандолинен оркестър „Пирински звуци“, актьор в младежки театър „МТ-74“ към Младежкия дом в града. Като студент Венцислав основава младежка неправителствена организация, с която организира фестивала за музика, кино и театър „Фестник“, проведен през есента на 2011г. В продължение на 3 години ръководи театрално-дискусионна група „Усмивка“ към VIII СОУ „Арсени Костенцев“, с която активно популяризира метода Форум театър в града. В момента работи като консултант по качеството във водеща оутсорсинг компания в България в областта на комуникациите и маркетинга.

Венцислав Ненков е човек с визия за зеленото и устойчиво развитие на Югозападна България и като част от ОбС-Благоевград ще работи за развитието на културния живот в общината и утвърждаването й като фестивален, младежки и икономически активен център.