Обществена дискусия „Пълен провал на България в европейската политика за устойчиво управление на отпадъците“

31.01.2014

Декларация на организациите, участвали в общественото обсъждане на тема:
„Пълен провал на България в европейската политика за устойчиво управление на отпадъците“
София, 30.01.2014 г.

Зелените с искане до Министъра на околната среда и водите за незабавно спиране на Общия устройствен план на Царево

30.01.2014

На 30.01.2014 г. представители на ПП „Зелените“ проведоха форма на извънпарламентарен контрол на дейността на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова. Пред министерството те представиха публично искане министърът да издаде заповед за спиране реализацията на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево.

На среща с Министъра на околната среда и водите влязоха представители на Зелените, които поставиха въпроса дали тя ще изпълни задължението си да издаде заповед за спиране действието на ОУП на община Царево. Министър Михайлова отговори, че след като разгледа отправеното искане в специализираните отдели на Министерството, в най-кратък срок ще даде отговор как ще процедира.

Заедно с това Зелените разпространиха документ, който представя неверните твърдения на МОСВ за одобряването на ОУП на община Царево и набелязва необходимите действия за спасяването на Природен парк Странджа.

Искане за спиране реализацията на ОУП на община Царево
Лъжите на МОСВ за одобряването на ОУП на община Царево

За повече информация:
Андрей Ковачев, Съпредседател на Зелените, тел. 088 7788 218

_DSC5136

IMG_2283

Зелените приветстваме инициативата за всеобщо допитване за изборното законодателство

29.01.2014

Зелените приветстваме инициативата на президента Плевнелиев за всеобщо допитване относно изборното законодателство, което да се проведе едновременно с Евро изборите. Подходът за свикване на референдум е демократичен и радикално различен от досегашните практики на задкулисие и междупартийни договорки по тези съществени въпроси. Изборните правила са основополагаща част от принципите за конституиране на властта, които следва да бъдат променяни само с референдум.

Продължаваме да смятаме, че Общественият договор трябва да бъде сключван между гражданите и властта, а не между власт и власт.

Подчертваме необходимостта от сериозен и демократичен дебат по направените предложения, за да може гражданите да вземат информирано решение по въпросите на всеки референдум.

Зелените

29.01.2014

Зелените подкрепяме студентите #ОСТАВКА!

26.01.2014

Зелените подкрепяме продължаващите усилия на студентите и поставените от тях искания. За нас това е естествена част от протестите срещу компрометираното управление на страната.

Призоваваме всички, които не искат това правителство да управлява България, да изразят солидарност с действията на студентите.

#ОСТАВКА!

ИС на Зелените

26.01.2014

The destruction of Strandja Nature Park

23.01.2014

Declaration of the political party “The Greens”

On January 15, 2014, the Supreme Administrative Court made another ruling in favour of the construction mafia, ignored international and European legislation ratified by Bulgaria in defence of its own nature, and authorized construction in Strandja Nature Park.

The five-member panel of the SAC took a final, unappealable decision and revoked the ruling of the previous three-member panel, which declared unlawful the general development plan of Tsarevo municipality, because of the lack of an assessment of its environmental impact and compatibility with Natura 2000. The general development plan allows massive construction on the coast of Strandja in violation of the management plan of Strandja Nature Park and the requirements of Natura 2000 for protection of species and habitats.

The five-member panel of SAC referred to the Law on Spatial Planning, according to which decisions approving the general development plans are final. It completely ignored the requirements of the Aarhus Convention, the Environmental impact assessment and Habitats directives, and therefore ignored the Constitution as well.

The Greens are convinced that the judges in the Supreme Administrative Court are competent enough. Since the three-member panel already interpreted the legal framework in a competent, responsible and correct way, obviously this is not a matter of competence, but a matter of dependence.

The “Greens” political party will take all the necessary measures to repeal the general development plan of Tsarevo by means of pressure from European institutions, infringement procedures, and examination in the European Parliament – unless the Minister of Regional Development, the main appeal applicant and culprit in the current unacceptable situation, both during the previous and the current government’s mandate, does not immediately cancel the order approving the controversial plan.

The case clearly shows that without separation of the judiciary from the influence of Parliament and the executive, and without real control of the sovereign over it, we will continue to receive such false justice in the future.

The Greens

18.01.2014

Върховният административен съд се постави в услуга на строителната мафия, като разреши унищожаването на Природен парк Странджа

18.01.2014

Декларация на ПП „Зелените“

На 15 януари 2014 г. Върховният административен съд взе поредното решения в услуга на строителната мафия, като пренебрегна международното и европейското законодателство ратифицирано от България в защита на нейната собствена природа и разреши застрояването в Природен парк Странджа.

Петчленният състав на ВАС окончателно взе необжалваемо решение и отмени решение на предишния  тричленен състав, с което се обявяваше за незаконосъобразен Общият устойствен план на община Царево заради липсата на предварително издадени Екологична оценка и Оценка за съвместимост с НАТУРА 2000. Именно този Общ устройствен план предвижда масирано застрояване на крайбрежието на Странджа в нарушение на плана за управление на Природен парк Странджа и на изискванията за опазване на видовете и местообитанията от НАТУРА 2000.

Петчленката на ВАС се е позовала на Закона за устройство на територията, който казва, че решенията за одобряване на Общите устройствени планове са необжалваеми. И напълно е пренебрегнала изискванията на Орхуската конвенция и Директивите за екологичните оценки и за природните местообитания, а оттам и на Конституцията.

Зелените сме убедени, че съдиите във ВАС са достатъчно компетентни. Щом като веднъж тричленният състав съвсем компететно, отговорно и вярно е разчел правната рамка – явно това не е въпрос на компетентност, а на зависимост.

ПП „Зелените“ ще предприемем всички необходими мерки Общият устройствен план на Царево да бъде отменен, чрез натиск от страна Европейските институции и стартиране на наказателни прооцедури и разглеждане на случая в Европейския парламент – освен ако Министърът на регионалното развитие,  главният касационен жалбоподател и виновник за създалата се  недопустима ситуация и в предишното, и в сегашното правителство, не отмени веднага своята заповед за одобряване на скандалния план.

Случаят ясно показва, че без откъсване на съдебната власт от влиянието на парламента и изпълнителната власт и без реален контрол на суверена върху нея, ние ще продължаваме да получаваме такова лъжливо правосъдие и в бъдеще.

Зелените

18.01.2014 г.

Волен Сидеров няма място в политическия живот на България

07.01.2014

Поведението на лидера на „Атака” Волен Сидеров в самолета на път за Варна и след приземяването му на 6 януари 2013 г. е повече от недопустимо и осъдително. То е опасно за самата демократична тъкан на българското общество, а днес въвлече България и в международен скандал, тъй като обект на агресията и глупостта на Сидеров се оказа представител на френската дипломатическа служба в България.

Това не е първият случай, в който лидерът на ксенофобската партия демонстрира подобно държание. Постоянната агресия в политическото говорене на партията, вдъхновявано от нейния лидер, е довело вече до множество инциденти. Някои от тях се случват по време на партийни събития – като агресията пред джамията „Баня Башъ” в София през май 2011, а други са непряк резултат от езика на омразата, който Волен Сидеров и неговите идейни поддръжници ползват в публичното си говорене – като побоя над участници в протест в защита на бежанците пред лагера в „Бусманци” през юни 2010 година.

Обществото ни обаче оставя подобни прояви безнаказани, нещо повече: те водят до повишено медийно внимание и политическа популярност за партия „Атака”. Зелените смятаме, че е крайно време парламентът, правителството, медиите и цялата българска общественост да обърнат сериозно внимание на подобни прояви и да спрат да разпространяват езика на омразата, защото той неизменно води след себе си и до агресивни действия. Крайно време е прокуратурата да предприеме адекватни действия за повдигане на обвинения, а съдът да приложи закона и да вземе решения, които да доведат до справедливо наказание за словото на омразата и насилническите прояви на Сидеров и неговите сподвижници. Лица с подобно мислене и поведение не могат да бъдат част от политическия живот на България.

Зелените

07.01.2014

Зелените подкрепяме протеста в защита на Черноморието и Пирин

18.12.2013

Декларация на ПП „Зелените“

Зелените подкрепяме протеста на 18-ти декември, сряда, организиран от коалиция „За да остане природа в България“ в защита на Черноморието и Пирин. Призоваваме нашите симпатизанти, които могат да се включат като граждани – елате в 18.30 ч. на Попа! Евтимий. Зелените ще сме там и очакваме всички мислещи като нас.

ПП „Зелените“, за жалост, оставаме единствената партия, която безрезервно подкрепи всички искания на Коалиция „За да остане природа в България” за опазване на Българското черноморие, включително законодателни промени за опазване на дюните от застрояване и обявяването на природния парк около малкото останали „диви плажове” със забрана на строителство в 2-километровата крайбрежна ивица около тях. Същото важи за безусловното спазване на закона и ограничаване на строителството в трите национални парка на България и на всяко изсичане на вековни гори в тях, включително и заради строителство на нови ски съоръжения.

Ние призоваваме всички политически партии, които претендират, че представляват активното гражданско общество и промяната, да подкрепят безрезервно всички тези искания – така както го правят ПП „Зелените“. Да ги подкрепят с действия, а не само на думи. Времето за празни декларации свърши – искаме да видим колко и как са съпричастни, не само към „електорални” и коалиционни действия и преговори. Това е границата, за останалите отвъд нея приемаме, че са съпричастни към олигархични, задкулисни интереси и косвено подкрепят правителството на Орешарски – правителството, срещу което проттираме 188 дни и което за пореден път има намерение да подарява Природата!

Присъединяваме се към призива на гражданските органзации – да си извадим главите от бетона и да спрем застрояването на Иракли, Кара дере, Камчийски пясъци, Корал, Паша дере, Калиакра, Ропотамо, Пирин и др.

Зелените

17.12.2013

За контакти: Андрей Ковачев, Съпредседател – тел. 088 7788 218

Зелените призоваваме за бойкот на Олимпиадата в Сочи

09.12.2013

Обществен апел до правителството, българските спортисти и БОК за опазване на човешките права, демокрацията и природата в Русия и съседните й държави

Зелените призоваваме българските държавни институции, Българския олимпийски комитет, българските спортисти и всички граждани, които споделят ценностите на демокрацията, правата на човека, хуманизма и опазването на околната среда, да бойкотират категорично предстоящите олимпийски игри в Сочи.

През 1980 г. в столицата на тогавашния Съюз на съветските социалистически републики се проведе Олимпиада, бойкотирана от целия демократичен свят, в знак на протест срещу използването на Олимпиадата за изглаждане имиджа на деспотичния и тоталитарен режим в Москва. По това време България и останалите източноевропейски народи влачеха оковите на същия режим и приеха с надежда и упование отказа на демократичния свят да го легитимира. Десетилетие по-късно всички те поеха по пътя на демокрацията, плурализма и опазването на човешките права.

Днес, 34 години след олимпиадата в Москва, режимът в Кремъл се готви да домакинства на нови олимпийски игри – този път в черноморския курорт Сочи. И отново ще ги употреби за излъскване на имиджа си, в обстановка на брутално погазване на демокрацията, плурализма и универсалните човешки права на гражданите на Руската федерация. Както демонстрират събитията в Киев, Москва отново извива ръцете на съседните си държави, за да попречи на народите им да изберат европейски и демократичен път на развитие. Режимът на президента Владимир Путин подкрепя мракобеснически хунти и авторитарни деспоти в страните от бившия СССР, а и извън него – например в Сирия или Северна Корея. Руски армейски части директно разцепват „неудобни“ за руската имперска политика държави като Грузия и Молдова с цел дестабилизирането им, и обричат населението в тях на граждански войни и мизерия. Вместо болшевишка идеология, както през 1980 г., днес Русия „изнася“ безскрупулен олигархичен капитализъм, беззаконие, корупция, полицейщина и лошо управление. Пред очите на руската и световна общественост, режимът на Путин осъществява тотален контрол над медиите, толерира убийства на разследващи журналисти като Анна Политковская и правозащитници като Станислав Маркелов и Сергей Магнитски,  практикува средновековни методи за потъпкване на критичните гласове, като хвърлените в Сибирски лагери девойки от „PussyRiot”, мачка чрез закони независимите граждански организации като „чужди агенти.“

В допълнение към всичко това, в Русия продължава безогледното унищожаване на природата, с цел лично и корпоративно обогатяване на корпоративни и олигархически интереси. В разрез с принципите на олимпизма, подготовката на олимпийските игри в Русия се превръща в стимул за още по-чудовищен натиск над природата и гражданите, които се опитват да я опазят. По сведения на гражданската мрежа Ековахта за Кавказ, в навечерието на Олимпиадата полицията упражнява произвол и арести на активисти, а напълно зависимият от режима съд легитимира произвола и отнема правата им на  пътуване зад граница. По същото време, заслепен от стръвта за експлоатация на природните залежи в Арктика, путиновият режим не се поколеба да похити кораб на „Грийнпийс“ и да хвърли зад решетките екипаж от мирно протестиращи активисти под баснословни обвинения в пиратство.

Всичко това се усеща остро в България, страна граничеща с Русия през Черно море. У нас Русия е източник на огромни финансови ресурси – частни и държавни – в спорни инвестиционни проекти с огромен корупционен потенциал и липсваща икономическа обосновка като АЕЦ Белене, Южен поток, както и в непрозрачни сделки като приватизацията на Булгартабак от КТБ. Публикации в медиите свързват много от най-скандалните и безпринципни играчи на медийната и политическа арена у нас с руски капитали и влияние. Доморасли олигарси и банкери, заедно с политическите им и медийни лакеи, усърдно усвояват челния московски „опит“ в прекършване на държавността и демократичните механизми, и превръщането им във фасада за повсеместно опоскване на обществените и природни ресурси.

Не можем да позволим това да продължава. Не сме забравили подтисничеството, терора и отказването на елементарни човешки права през 1980-та година, когато страната ни беше покорен сателит на Москва и българските спортисти бяха длъжни да участват в Московската олимпиада. Днес вече не са! Ние от ПП „Зелените“ призоваваме БОК, всички български спортисти, европейските граждани на България, както и правителството, президента и всички политически партии у нас и в Европейския съюз, да демонстрират подкрепата си за ценностите на демокрацията, човешките права и опазването на природата, като откажат участие в Олимпиадата в Сочи. Припомняме, че принципите на олимпизма се основават на универсалните фундаментални етически принципи. Според тях целта на олимпизма е да постави спорта в услуга на хармоничното развитие на човека с оглед насърчаване на мира в обществото при зачитане на човешкото достойнство, а всяка форма на расова, религиозна, политическа, полова или друг вид дискриминация спрямо страна или човек е несъвместимо с принадлежността към олимпийското движение. Недопустимо е олимпизмът и спортът като цяло да се превръщат в заложници на олигархичния капитал, корупцията и личното обогатяване, както вече виждаме да се случва и в България. България има нужда от масов и достъпен спорт, който да осигури на младите и активните хора възможности за хармоничен живот и чиста околна среда. Ето защо призоваваме спестените от участието в Олимпиадата ресурси и всички усилия на държавата и обществото да се насочат към развиване на масовия спорт и на активния и здравословен живот на гражданите и младите хора.

Внасяме този апел в Европейската зелена партия и институциите на ЕС, с настояване за подкрепа на бойкота на Олимпиадата в Сочи.

За контакт:

Павел Антонов, PhD, журналист, социален анализатор и активист, член на Националния съвет на Зелените,
тел. 088 870 4661

Борислав Сандов, Съпредседател на Зелените, тел. 088 7096 757

Новата „такса“ за ВЕИ индустрията затвърждава позициите на енергийната мафия

04.12.2013

Декларация на ПП „ Зеленните”

В петък ПП „Атака” неочаквано внесе в Народното събрание предложение за промяна в Закона за бюджета, която предвижда налагането на 20% „такса“ върху приходите от възобновяемите енергийни източници. В началото на тази седмица БСП заяви, че ще подкрепи това предложение.

Практика на предишни парламенти беше да се променят специални и устройствени закони през законите за държавния бюджет. Това Народно събрание също доказва, че е готово да потъпче правовата държава в името на корпоративни интереси прикрити зад откровено популистки мерки. Да се въведе нов данък за определен сектор в енергетиката, без никакъв предварителен план и дебат, това е отчетлива политическа безпардонност и връщане към отдавна отхвърлени форми на централизация в икономиката.

Ние като политическа партия сме длъжни да се противопоставим на такива практики, даващи ясен сигнал, че в България се води политика на парче, търси се всяка възможност чрез силата на властта да бъде отнета или ограничена инициативата, която носи полза на всички. Днес са производителите на електроенергия от ВЕИ, утре може да са инвеститорите в биоземеделието, после малкият и среден бизнес като цяло. Въвежда се образът на временния враг и временната цел, а това винаги е водило до несигурност, до оттегляне на инвеститори, до обществено чувство за несправедливост и вълна от нови безработни граждани.

В конкретния случай припомняме, че възобновяемата енергия е най-прозрачният сектор в енергетиката като цяло, който през последните години чрез инвестиции за милиарди евро създаде над двадесет и пет хиляди работни места. С подобни безсилни действия настоящите управляващи явно искат да възстановят своите финансови „канали“, осигуряващи приходи на приближени партийни лица и фирми чрез различни схеми. Това се случва чрез голяма медийна кампания в посока налагане на модела „България – енергиен център на Балканите”, който включва новите реактори в АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене, нови ТЕЦ мощности и отново изровените проекти за големи хидроенергийни мощности по р. Дунав.

Зелените декларираме възмущението си от такива безпринципни решения, които затвърждават статуквото в енергийния сектор, възпрепятстват необходимите стъпки за присъединяване на страната ни към световните тенденции в развитието на енергетиката и няма да постигнат желаните икономически, социални и екологични ползи за България. Подкрепяме справедливите протести срещу това предложение на „Атака” и продължаваме да настояваме за реформи, водещи до енергийна независимост на домакинствата, общностите и бизнеса, която да бъде базирана върху местни екологични възобновяеми енергийни източници.

ИС на Зеленитe

04.11.2013

Правителството хвърля прах в очите на гражданите и се окопава във властта

28.11.2013

Декларация на ПП „Зелените“

Новината за купуването на американски реактор за новия седми блок на АЕЦ Козлодуй гръмна на 23.11.2013 и втрещи българската общественост. От „Зелените” определяме новината като отчаян опит на правителството да спечели благоволението на западните си партньори – чрез ненужна за българското общество, изключително скъпа покупка на продукт със съмнителна стойност.

На фона на новините за изливащата се вече втора година тонове радиоактивна вода от АЕЦ Фукушима и на премълчавания проект за нов саркофаг над АЕЦ Чернобил, чийто строеж ще струва над милиард евро, подобна новина изглежда като лоша шега.

Държава като България на този етап няма нужда от допълнителни големи енергийни мощности, а от ясна визия как ще развива енергетиката си. Хаотичното купуване на ядрени реактори и от Изток, и от Запад издава безпомощност и определено няма да допринесе за намаляване цената на тока за българските потребители.

Безпомощност издава и проектобюджетът за 2014 година. 50 милиона лева за новата агенция Държавна агенция „Технически операции“ и увеличен с 1/3 бюджет на ДАНС сигурно могат да бъдат обосновани със заплахи от тероризъм и борба с организираната престъпност. Но непрозрачността на тези служби, както и изцяло политическата им зависимост са повод за основателни съмнения, че тези пари могат да бъдат използвани и като средство срещу основателното недоволство на българските граждани от правителството.

Миналият на първо четене в парламента законопроект за офшорките пък е опит да бъде хвърлен прах в очите на същите недоволни граждани. На офшорните компании вече няма да бъде позволено да участват в редица области на българската икономика, но в забранителния списък не са включени правото да купуват земеделска земя, да развиват туризъм (много спорни туристически проекти, като скизоната в Пирин и планирания курорт край Карадере са на офшорни компании), да копаят за злато и мед (канадската Дънди Прешъс Металс, която добива злато край Челопеч и планира да разработва находището в Крумовград, също е офшорна компания). Затова от „Зелените” определяме този ход като опит да бъде потушено недоволството в българското общество с пловинчати мерки. А където тези мерки не успеят – очевидно ще се разчита на увеличените пари за подслушване и социални разходи. Благоволението на хората отново ще се купува с увеличения на мизерните социални разходи, без конкретна идея за реформа, която да направи тези социални разходи не бреме за държавата, а грижа, която тя може да си позволи.

Зелените

28.11.2013

Зелените осъждаме полицейското насилие и безпрецедентната липса на морал в политиката!

13.11.2013

Вчера, 12.11.2013 г., правото на мирен протест на гражданите беше грубо потъпкано чрез провокации от властта и бездействие от страна на офицерите от МВР, когато пред очите им се вършеха закононарушения от подчинените им. Това бяха изолирани, но случаи показателни за липсата на върховенство на закона в България и непризнаването му от МВР. През лятото на 2012 г., по време на протестите на Орлов мост, ние закичихме полицията с цветя, но това явно днес е забравено, защото добронамереността бързо се забравя от облечените с власт.

Легитимността на този парламент и правителство е отдавна изчерпана, изчерпана е и възможността за диалог. Властта отказва да признае проблем, който всички знаят и виждат, а именно – безпрецедентното разделение в обществото до степен, в която хората вече не вярват на политиката. Естествено е противопоставянето да ескалира, естествено е онези, които имат властта, да я бранят за себе си. Но това не е естествено за истинската демокрация в развитите общества, където управлението се основава не само върху избори, но и върху постоянен диалог с гражданите. Както беше казал осъденият за връзки с мафията министър-председател на Италия Кракси, властта съсипва този, който я няма. Днес онези, които имат властта в България, правят точно това – съсипват всички останали, дръзнали да протестират срещу ширещата се арогантност на управляващите.

Зелените осъждаме полицейското насилие, осъждаме погазването на закона от МВР, включително заграждането на Народното събрание, направено в разрез със закона. Осъждаме превишаването на правомощията на полицията, която арестува български граждани по обвинения в хулиганство, без да зачита правото им на политически протест изразен по мирен начин. Осъждаме нарушаването на  автономията на Националната художествена академия и Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ от страна на полицията, която нахлу безпричинно на тяхната територия. Осъждаме стила на езика на онези, които днес формират мнозинството в Парламента. Осъждаме безпрецедентната липсата на морал в политиката!

Зелените декларираме подкрепата си за всички граждани от различни поколения, социален статус и убеждения, които искат морал в политиката. Има различна политика и тя е възможна в България! Има и кой да я претвори в реалност, остава да направим още малко усилия, за да разобличим задкулисието и чрез него ограбването на труда, бъдещето и надеждите на мнозинството българи.

Оставка и нови избори!

ИС на Зелените

13.11.2013 г.

Злените настояваме за незабавно преразглеждане на концесиите за злато и мед в Средногорието и Родопите

04.11.2013

Зелените залагаме на концепцията за устойчиво развитие на България, което значи балансиран подход по веригата икономика – природа – граждани. Един от най-ярките примери за липсата на подобен баланс е състоянието на златните и медни концесии в България. Там преекспонираната за сметка на здравето и околната среда икономика всъщност облагодетелства главно частни компании – български и чуждестранни (за получените концесии фирмите отчисляват от 1.5 до 4% от декларирания добив, а по време на либералното правителство на ДПС и НДСВ някои такси бяха намалени дори до 0.75%).

Проблемите с мините в Средногорието не са от вчера – изоставените стари хвостохранилища тровят питейната вода в района. Това позволява на сегашните опериращи минни компании на тази територия да отричат да са причина за каквото и да е замърсяване в региона. Тъй като са голям работодател, те използват влиянието си върху местната общност и чрез заплахи и натиск си осигуряват мълчанието на местните хора, въпреки очевидните здравни и екологични проблеми, тема в репортажа „Екологични войни” на журналиста Сергей Тодоров от bTV от 13 октомври 2013: масови заболявания от бронхопневмония при децата заради арсен, олово, кадмий и други тежки метали; завишен брой на раковите заболявания, малформации при децата, завишен косопад и безплодие.

Със зелената светлина, която ГЕРБ даде на концесията в Крумовград за разработване на златното находище „Ада Тепе”, от подобна съдба е заплашен и един от най-чистите и с богато биоразнообразие български райони – Източните Родопи. Особено сериозни там са опасенията дали водните ресурси в този сух, особено през лятото район ще бъдат достатъчни, за да съжителстват земеделието – основен поминък в региона и мината, за чието функциониране ще са нужни огромни количества вода (близо 2.9 милиарда литра годишно, според доклада за въздействие на околната среда).

Смятаме, че аргументите на Милко Багдасаров, председател на областния съвет на БСП за град Кърджали, цитирани в БТА и други медии в началото на септември 2013 г., за разкриване на нови работни места чрез мината в Крумовград, са политическо лицемерие в социално отношение. Не може за краткосрочни работни места, които, макар и с висока заплата, са нищожен процент за жителите в общината, да бъдат излагани на риск здравето и поминъкът на в пъти повече български граждани. Очакваме също по-малкия коалиционен партньор в управлението, ДПС, да защити здравето и доброто качество на живот на своите толкова многобройни и лоялни избиратели в региона.

В тази връзка предлагаме на вниманието на широката общественост и на заинтересованите политически сили следния пакет от мерки:

– многократно увеличаване на глобите при замърсяване на регионите и парични гаранции от страна на частните компании за покриване на щетите в случай на големи екологични аварии,

– законодателна забрана за употребата на цианиди в златодобива,

– изработване на здравна карта за засегнатите райони,

– преразглеждане на съществуващите концесии и широк дебат върху условията за експлоатиране на българските находища от ценни метали (възможности за преминаване към разработване на находищата в смесени дружества с държавно участие минимум 50%; увеличаване на концесиите),

– премахване на порочната практика за даване на концесии без търг при т.нар. „търговско откритие” и проучване на находищата от страна на държавата.

Зелените

05.11.2013 г.

Зелените сме за ограничаване на тютюнопушенето, но против обслужването на Булгартабак и създаването на нови монополи

17.10.2013

Позиция на ПП „Зелените“

Основна цел както на февруарските, така и на продължаващите и до днес антиправителствени протести е борбата със злоупотребите с монополно положение, особено когато те са подкрепяни от управляващите. Окрупняването на редица сектори от българската икономика през последните години пречи на нормалното й развитие, като последствие от това са фалитите на хиляди дребни и средни фирми и покачването на цените на редица стоки и услуги.

Поредният управленски „бисер“ в тази посока е опитът на депутати от мнозинството да монополизират търговията с цигари, няколко години след приватизацията на „Булгартабак холдинг“ от базираната в Австрия компания „БТ инвест“, която е собственост на руската „Внешторгбанк“. Законът, който предвижда продажбата на тютюневи изделия да се концентрира в малко на брой обекти (вестникарски будки и специализирани магазини само за акцизни стоки) и трябва да влезе в сила от началото на 2014 година, вече стана известен като поправката „Lafka”, по името на свързваните от медиите с Делян Пеевски магазини. Ограниченията ще позволят на любимия на няколко поредни власти кръг около Корпоративна търговска банка да наложи фактически монопол върху пазар за над 2 милиарда лева годишно.

Зелените сме за ефективна и всеобхватна политика за ограничаване на тютюнопушенето (http://izbori.zelenite.bg/8455), и винаги сме отстоявали свободната конкуренция и борбата с монополите. Категорично се противопоставяме на експлоатирането на доводите за ограничаване на пушенето за превземане на продажбата на цигари от големи търговци, близки до властта. Използването на тези доводи от същата политическа клика, която в момента натиска Парламента за либерализиране на забраната за тютюнопушене на обществени места, е крещящо лицемерие. Вместо да въведе работещи регулации за намаляване на зловредната тютюнева зависимост, подходът на властта ще нанесе удар по дребните търговци, ще увеличи безработицата и контрабандата и ще концентрира печалбите от сектора в ръцете на групировката около КТБ, „Булгартабак“.

Зелените предлагаме систематичен подход при въвеждането на по-стриктен контрол върху предлагането и търговията с тютюневи изделия, в духа на европейската политика за опазване на общественото здраве, която се очаква да залегне в новоподготвящата се Директива за тютюневите изделия. Настояваме държавата да разработи и приложи стратегия за постепенно извеждане от пазара на тютюневите изделия, в рамките на която да се предложат действащи алтернативи и други форми на помощ за дребните и средни търговци в прехода им към други пазарни сегменти. Категорично се обявяваме против подсилването и укрепването на монопола на Булгартабак и големите тютюневи компании за сметка на обществения интерес.

В тази връзка изразяваме безпокойство от все по-агресивните индиректни реклами на цигари и предвиждаме, че този процес ще се задълбочи още след монополизирането на сектора. Затова предлагаме да се въведат много по-строги правила срещу каквото и да било насърчаване на хората да поддържат този вреден навик. България се нарежда на едно от първите места в света по тютюнопушене, като това е и една от причините за хроничните дефици в Здравната каса. Решението на проблема не може да се търси чрез допълнително финансиране на бюджета на касата, а чрез профилактични мерки за рязко намаляване на употребата на вредни продукти, включително и цигари. Считаме, че е крайно неморално управляващите да се стремят да монополизират здравето на хората.

Зелените

16.10.2013

Уволнението на директора на Център „Фонд за лечение на деца“ поставя в риск живота и навременното лечение на 70 чакащи болни деца

15.10.2013

 

Зелените подкрепяме позицията, изразена от Български дарителски форум:

„На 7-ми октомври, без основателни аргументи и без предизвестие, беше уволнен директорът на Център „Фонд за лечение на деца“ Павел Александров.

В момента ЦФЛД реално не функционира, защото няма и действащ Обществен съвет. Мандатът на последния Обществен съвет изтече през септември, а нов състав все още не е утвърден от Министерски съвет. Това блокира работата на фонда напълно и поставя в риск живота и навременното лечение на 70 чакащи болни деца.

По време на управлението на вече бившия директор на ЦФЛД е финансирано лечението на близо 2000 деца. Освен че броят на подпомогнатите за лечение деца нарасна в пъти за периода 2010 – 2013 год., важно е да се отбележи, че благодарение на споразумения между ръководството на фонда и големите медицински центрове в ЕС, разходите за лечение започнаха да намаляват чувствително от 2011 год. насам. С много от центровете вече е договорен прием на български деца с формуляр за планирано лечение S2, чрез който цените за медицинските процедури се редуцират до 50% спрямо офертите от периода 2005-2009 год. Спестените на данъкоплатеца средства само за 2012 год. са 4 млн.лева, не за сметка на лечението на деца.

Фондът съществено подобри и оптимизира работата си,  осигури пълна отчетност и прозрачност на дейността си. Сайтът на институцията поддържа ежедневно регистър на заявленията, публикува доклади за дейността си и новини за всяко заседание на Обществения съвет. Това не се случваше при предишното му управление.

Неотложно необходимо е  скъпоструващите медицински изделия, използвани при операции на деца с ортопедични и неврологични заболявания да преминат от ЦФЛД към НЗОК. Тази стъпка е спешна и крайно наложителна, за да се облекчи и фокусира работата на фонда върху основната дейност, за която е създаден – адекватно лечение на деца със заболявания, за които няма клинична пътека, медицински опит или налична техника у нас.

Натрапчиво е усещането ни, че така Министерство на здравеопазването се опитва да оправдае бездействието на свои структури като Комисия за лечение в чужбина.“

ПП Зелените счита уволнението на Павел Александров за поредната проява на безпринципност и шуробаджанащина в управлението на държавата. В това действие на ръководството на Министерство на здравеопазването виждаме открит политически реваншизъм, а не отговор на реален кадрови или административен проблем. Виден е стремежът да се осигури н авсяка цена работно място на партийната номенклатура.

Всичко това ни дава само още един аргумент за искане на незабавна оставка на Пламен Орешарски и правителството, както и на Народното събрание. Този стил на управление освен до икономическа, политическа и социална криза ще доведе и до физическата смърт на деца!

Зелените

15.10.2013

За ефективна и всеобхватна политика за ограничаване на тютюнопушенето и против либерализиране на забраната за тютюнопушене

08.10.2013

Становище на ПП „Зелените“

Ние от ПП “Зелените” се присъединяваме към гражданите, подкрепящи Гражданска инициатива „България без дим“ и хилядите членове на 40-те организации, членове на гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим, и заявяваме категоричното си несъгласие с каквито и да било промени, смекчаващи съществуващата забрана за пушене на закрити обществени места. Настояваме парламентът и правителството да не се поддават на възобновения непочтен натиск за директен лобизъм от страна тесни икономически интереси. Недопустимо е висшите органи на държавната власт да се превръщат отново в проводници на интересите на тютюневите картели и частните собственици на “Булгартабак,” които губят най-много от ограничаването на тютюнопушенето. Напротив, очакваме държавата да се ангажира активно с ефективното прилагане на тази законова норма, да подобри контрола и да предприеме активни действия за ограничаване на тютюнопушенето и вредните ефекти от него.

За независимата медицинска наука отдавна не подлежат на съмнение здравните проблеми, предизвикани от тютюнопушенето, като основен причинител на многобройни здравословни проблеми – сърдечни удари, импотентност, рак и др. Освен прякото увреждане на органи от тютюневия дим, тютюнопушенето е и причина за по-лошо качество на живот. Пушенето на тютюн води до никотиново пристрастяваене, по-силно от кофеина и хероина. Нервността, причинена от самата зависимост и стресът от пропускането на никотиновата доза правят пушачите уязвими.  За удовлетворяването й те вредят не само на себе си, но и на околните, изложени на т.нар. вторичен тютюнев дим. В името на печалбите си, тютюневата индустрия сее смърт, болести и некачествен живот. Тя създава болно общество, чиято енергия е насочена в справяне с пороците. Производството на тютюн е ниско-платена работа, която обрича практикуващите я на заболявания, по-къс живот и често включва детски труд.

За прекратяване на това „тютюнево робство“ Зелените държим на една всеобхаватна държавна политика за ограничаване на тютюнопушенето, базирана на постиженията на развитите в тази област страни, в синхрон с Европейското законодателтство и глобалната Конвенция за ограничаване на тютюнопушенето на Световната здравна организация. Освен прилагане и задълбочаване на забраните за тютюнопушене на обществени места, тази политика обхваща също:
– прекратяване на контрабандния внос, стриктен контрол върху разпространението, с цел предпазване на младите хора и всички уязвими групи от тютюнопушене;
– привеждане в действие на механизмите за финансиране на превенцията и ограничаването на тютюнопушенето от държавния бюджет;
– прецизиране и задълбочаване на ограниченията за реклама на тютюневи изделия;
– ангажиране на държавата в широкомащабна и перманентна образователна и информационна кампания, изобличаваща рисковете и вредите от тютюнопушенето, с фокус върху подрастващите, младите и активни хора, но засягаща всички възрасти и слоеве на населението;
– незабавни мерки за преструктуриране на икономиката в районите, където се отглежда тютюн, насочени към подобряване на благосъстоянието на местните хора и преориентиране към производство на алтернативни култури с подобен начин на производство, каквито са стевия, индустриален коноп, лен и др.
– увеличаване на данъците върху разпространението и продажбата на тютюневи изделия.

Не на последно място, сред сериозните проблеми, причинявани от тютюневата индустрия, е нейното вмешателство в обществото с помощта на рекламни бюджети, непрозрачни лобистки действия, въздействие върху демократичните институции и медиите с цел обезпечаване на благоприятни за печалбите й нормативни и обществени условия. Непрозрачната собственост и подмолните методи на тютюневата индустрия, съчетано с доскоро прякото участие в парламентарната власт на нейни представители като Емил Димитров – „Фаса“ и свързания от медийни публикации със собствеността на „Булгартабак“ Делян Пеевски, рушат демократичната тъкан на обществото и свободата на медиите, и трябва решително да бъдат пресечени.

Зелените

08.10.2013

Зелените в защита на отстранените от „Дойче Веле“ журналисти и против вмешателството на КТБ в независимите медии

20.09.2013

До господин Valentin Schmidt, Председател, Broadcasting Board
До членовете на Broadcasting Board
Копие: господин Johannes Hoffmann, Head of Corporate Communications and spokesperson
Копие: госпожа Verica Spasovska, Head of Central Southeast Europe
Копие: Посолство на Федерална република Германия в София
Копие: Зелена партия в Германия

Уважаеми господин Шмидт,
Уважаеми дами и господа, членове на Broadcasting Board на Deutsche Welle (DW),

България се разтърсва от мъчителни процеси, чрез които обществото се опитва да преодолее дълбоки, наслоени през десетилетията недостатъци на демократичните институции. Тези недостатъци са надлежно документирани в мониторинговите доклади на ЕС за България, както и в годишните доклади на международни организации и институции, наблюдаващи качеството на демокрацията, прозрачността, свободата на словото и т.н. За съжаление Четвъртата власт е сред най-тежко увредените компоненти на демократичния механизъм в България. Независимата разследваща журналистика в България е до голяма степен парализирана от концентрацията на медийна собственост в ръцете на местни медийни барони, които експлоатират медиите за собствени икономически и политически цели. В настоящата ситуация е важно да се опазят от него малцината останали независими канали, сред които е DW.

Ето защо сме силно смутени от вестта за освобождаването на двамата кореспонденти Иван Бедров и Еми Барух от българската секция на DW. За нас, като партия, която отстоява високия професионализъм и етични стандарти на Четвъртата власт, решението за прекратяване на отношенията с доказали своята независимост и професионализъм журналисти, е напълно неприемливо. Водени от убеждението за общата ни подкрепа за прозрачността като базисно правило за  демократичните медии, подкрепяме апела на независимите журналисти в България и настояваме DW да остане стожер и олицетворение на етичните правила в журналистическия труд  в България.

От Deutsche Welle са потвърдили пред „Капитал“, че има получено писмо по повод отразяването на новините на български език и че в момента проверяват повдигнатите в него въпроси. Според информация, тиражирана в медиите, писмото произлиза от Корпоративна търговска банка /КТБ/. Въпросната банка е един от основните инструменти за вмешателство в медийната независимост, концентрация на собствеността и нарушаване на редакционната етика, и въвеждането на практическа цензура над неудобни или нежелани мнения и гледни точки в свързаните с нея медии. Потърпевш от всичко това стана и посланикът на Германия в България Матиас Хьопфнер, който няколкократно и публично е посочвал проблема с липсата на свобода на словото в българските медии.

Ето защо Българската общественост много остро реагира на намеси в медийната независимост на малкото останали независими медии от страна на КТБ. Държим българското общество да научи повече информация за казуса, участието на КТБ и други български субекти в нея, както и за евентуалните нарушения, допуснати от колегите ни. Моля да огласите писмото  от България, въз основа на което e взето решението за приключване на сътрудничеството на DW с Иван Бедров и Еми Барух и да преразгледате решението за освобождаването им! Смятаме, че това искане съответства на мисията и основните програмни принципи на DW, формулирани в Акта на DW.

За контакти: Павел Антонов – журналист, член на Националния съвет на Зелените,
pavelan@bluelink.net, тел. +359 888 704 661

ПП „Зелените“

София, 19.09.2013 г.

Становище на ПП Зелените относно проект „Обновление на парк „Борисова градина”

18.09.2013

ДО Г-ЖА В. СТОЯНОВА, КМЕТ НА РАЙОН „СРЕДЕЦ“
КОПИЯ: ДО Г-ЖА Й. ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДО ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СО
ДО АРХ. Р. МАДЖАРОВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ НА СО

Предлагаме на Вашето внимание следните възражения и препоръки по представения ,за разглеждане проект „Обновление на парк „Борисова градина”:

1. Парк „Борисова градина“ е създаден съобразно естествения терен и условия, като с течение на времето в парка са се развили и процеси характерни за природните екосистеми, които създават благоприятна среда за отдих на гражданите. Ето защо територията на парк „Борисова градина“ е необходимо да бъде разглеждана не само в своята териториално но и функционална цялост.

2. Недопустимо е изключването на езерото „Ариана” с прилежащия му терен откъм стадион „В.Левски”, Дендрариумът и охранителната зона от обхвата на проекта. Тези територии са част от обявения „паметник на градинско-парковото изкуство” в Борисовата градина. Паметникът е обявен с граници: „бул.”Цариградско шосе”, бул.”П.Яворов”, бул.”Др.Цанков” и бул.”България”.

3. Смятаме също така за неприемливо поставянето на изкуствени огради и ограничаването на свободното движение на гражданите и надробяването на територията. Предлаганите ограждения могат да бъдат заменени, където е необходимо, с жив плет – за шумоизолиране и шумозащита; с други мерки за подобряване сигурността на гражданите и инфраструктурата като повишаване на капацитета на охранителите, осигуряване на допълнително осветление на територията или включване на гражданите.

4. Като основен принцип съществуващата дървесна растителност е необходимо да бъде поддържана според спецификата на съответния вид, а не подменяна. В повечето случаи подмяната на съществуващите дървесни видове като например брези с липи или други видове, предложена с проекта, е неоправдана и от екологична и от финансова гледна точка. Част от брезите в парка са в добро състояние, а изсъхналите дървета, особено тези в близост до алеи и пътеки, е необходимо да бъдат премахнати не само от естетическа, но и с оглед сигурността на гражданите. От преки наблюдения е видно, че територията на тези дървета е покрита или завзета напълно или частично от короните на намиращите се в непосредствена близост дървета дъб или други растителни видове. Дърветата в добро състояние е необходимо да бъдат запазени, не само поради предвидения режим в статута на паметника, а така също и поради факта, че семената на брезата, например, представляват и хранителна база за различни видове птици през есенно зимния сезон.

5. Предполагаме също така възстановяването на цъфтящите храсти в парка от характерни за българската флора видове.

6. Подкрепяме направеното предложение алпинеумът да бъде възстановен, но това да стане с минимална намеса в съществуващата дървестната растителност в обхвата на алпинеума.
При обновяването на настилките на алеите е необходимо да се използват материали, които не застрашават здравето на гражданите и да не се допуска отнемане на части от затревените площи.

7. Настояваме за запазване на съществуващите детски съоръжения без да се допускат ново строителство и поставяне на нови временни обекти. По наше мнение съществуващия обект трябва да бъде съобразен по стил и материали като се впише в средата, същото да залегне в бъдещия Подробен устройствен план на територията.

8. Предлагаме „Дипломатическите кортове” в близост до бул.”Цариградско шосе” да бъдат преместени в зоната за спортни дейности в Борисовата градина, извън територията на паметника на градинско-парковото изкуство, поради несъответствие на статута на територията и историческата стойност на парка. Същото да залегне в бъдещия ПУП.

В заключение предлагаме така предложеният проект да бъде преработен съобразно тези възражения.

За контакти: Петко Цветков, тел. 088 7522 206, ел.поща: petko.tzvetkov@gmail.com

София, 16.09.013 г.

За зелена алтернатива по Владайска река и против предложената реконструкция на Лъвов мост

16.09.2013

До кмета на София Йорданка Фандъкова, членовете на Общинския съвет и столичната общественост

ПП Зелените настоява за замразяване на предстоящото строителство на кръстовището на пл. „Лъвов мост“ и осигуряването на необходимото време и условия за ефективно обществено обсъждане на предложените проекти. Както одобреният за реализация проект на Столична община, така и предложените до момента алтернативи, почиват на архаична градоустройствена визия, която насърчава и разширява обема на автомобилния трафик в града. Този начин на мислене е не само остарял и демодиран спрямо съвременните концепции за зелено градско развитие. Той на практика води до загуба на човешко здраве и жизнеспособност, тъй като допринася за рекордо високите замърсявания с прах и токсични частици, както и за шумовото замърсяване в София. Недопустимо е съвременното градско планиране да предвижда десетлентов транзитен булевард по протежението на една от двете единствени влажни зони на София – Владайската река, която представлява естествен зелен коридор от Витоша, през центъра на града, до р. Искър. Натрупаните от десетилетия грешки, превърнали „Сливница“ в бетонено корито, оградено от четирилентови асфалтови платна, вместо съществувалата до преди половин век естествена зеленина, следва решително да се прекратят. Това е в интерес и на жителите на столицата по протежение на този булевард, които са жертва на систематичен шумов, прахов и газов геноцид от десетилетия.

Зелените предлагат преосмисляне на концепцията за Лъвов мост и бул. „Сливница“ в посока към изграждане на естествен зелен коридор по реката, със съпровождащи го пешеходни алеи, скоростна велосипедна алея около градския център, която да свърже изграждащите се и съществуващи вело-лъчи, обособена електро/бус лента, свеждане на остатъчния автомобилен трафик до двулентов път, със стриктна регулация на скоростта и замърсяването, и перфектна синхронизация за оптимална проводимост на трафика. Подкрепяме и зараждащите се смели идеи за интегриране на зелените и арт решения за коритото на Владайска река. Молим столичният кмет и Общинският съвет, както и главният архитект Петър Диков, да спрат предстоящото поредно източване на солиден финансов ресурс за спорен и архаичен проект, в който не са предвидени адекватни решения дори за напречния емблематичен булевард „Мария Луиза“ и който задълбочава допълнително автомобилната зависимост на града.

За контакт:
Павел Антонов, Член на НС и съучредител на Гражданска група „Зелена Драз Махала“, тел. 0888 704661

Настояваме за разваляне на договора с „Юлен“ АД за ски зоната над Банско

13.09.2013

Позиция на Зелените

На 6 септември 2013 вицеприемиерът Даниела Бобева и заместник-министърът на икономиката и енергетиката Бранимир Ботев от правителството на новата тройна коалиция обявиха, че втори кабинков лифт ще се строи над Банско и правителството застава зад проекта на община Банско и концесионера на ски зоната Юлен АД, притежавана от две офшорни компании и от самата община (информация по темата). Нито вицепремиерът, нито заместник-министърът на икономиката се притесняват от факта, че такова строителство би било в нарушение на Закона за защитените територии, плана за управление на НП Пирин и статута на Пирин като обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО.  През 2011 г. министърът на околната среда и водите от ГЕРБ Нона Караджова призна публично, че „Юлен” АД ползва (т.е. е изсякла и отнела от защитената природа в Национален парк Пирин) с около 650 декара повече от разрешеното от концесията за ски зона Банско. Това означава, че около 40% от ски зоната на практика е незаконна. Разрешението от 2001 г. да се построи ски зона Банско е дадено при условие легловият капацитет на града да не надвишава 7800 легла, докато по данни на кмета на Банско легловата база през 2010 г. е достигнала над 20 000 легла.  Ако концесионният договор не отговаря на условията на закона за концесиите (чл. 65), то същият е нищожен. Вече 4 правителства вместо да поискат обявяването на концесионния договор на Юлен АД за нищожен от съда, толерират и подпомагат тази компания. Нито едно от тези обстоятелства не тревожат вицепремиера и заместник-министъра на икономиката. Вместо това правителството аргументира своята позиция и изпитва нашата и на всички български граждани природна интелигентност, като бомбастично заявява в своето официално съобщение , че България има потенциал да посрещне в ски курортите допълнителни 1.5 млн туристи и че България била станала дестинация номер 4 в Европа за ски туризъм.

Щеше да бъде смешно, ако не беше скандално най-висшите ни държавни чиновници явно да демонстрират своята свързаност със сенчестия бизнес и неясните капитали на офшорни компании. Действие, което е пряк резултат от конфликта на интереси и преките икономически връзки, които има Даниела Бобева с Първа инвестиционна банка и олигарха Цеко Минев, публичното лице на проекта на ски зона Банско, както  и с управителя на Юлен АД Боян Мариянов.

Зелените заявяваме категорично и поемаме политически ангажимент за демафиотизация на държавата и за изкореняване на всички уродливи взаимоотношения, произтичащи от навлизането на капитали с неясен произход в обществения сектор, и декларираме, че се борим с всички средства за приемане на закони, които да:

1. Изведат всички офшорни компании и всички дружествата с акции на приносител, техните композитни или дъщерни дружества  от всякакво участие в обществени поръчки, управление на обществени средства, собственост и активи, както и получаване на обществени дотации, помощи и други обществени средства от всякакъв вид.

2. Всички заварени договори за концесии на такива компании да бъдат прекратени, в случай че бъдат установени консумирани нарушения по тези договори, включително неплащане в срок на концесионни такси или други нарушения на условията по тях.

Зелените

13.09.2013