Гражданска законодателна инициатива влиза за първи път в Европейския парламент

19.02.2014

От Даниела Божинова, Съпредседател на Зелените

Water Initiative Bg На 17 февруари в Европейския парламент се състоя изслушване на Европейска гражданска инициатива. Това събитие беше първо по рода си в историята на европейската демокрация. Добилата право на изслушване инициатива е „Право на вода“, която събра близо 2 милиона подписа от европейски граждани – двойно повече от изискванията, поставени от регламента.

Инициаторите желаят да видят приложена на практика заявената преди година позиция на Европейския парламент, че правото на питейна вода следва да се счита за основно човешко право. Те настояват за приемане на общностно законодателство, което да не позволи либерализация на пазара на ВиК услуги и тяхната приватизация. Друго приложение на идеята за водата като човешко право би било в нейната достъпна цена и недопускането на наказателна мярка като спиране на водата, ако по-бедни семейства имат трудности в заплащането й.

Европейската гражданска инициатива беше въведена като механизъм за гражданско участие с Лисабонския договор и конкретен регламент, приет с водещата роля на зелените партии в Европа. ПП „Зелените“ участва активно в популяризиране на Европейската гражданска инициатива „Право на вода“, като организира още през 2011 г. семинари за български, румънски и гръцки активисти и политици. По време на предизборната кампания през пролетта на 2013 г. Зелените събираха подписи в подкрепа на инициативата „Право на вода“.

Изслушването на инициативата „Право на вода“ в Европейския парламент е доказателство, че засега европейските законодатели, за разлика от българските, откликват на  гражданските инициативи. Дали обаче след слушането ще има чуване и законодателни мерки, т.е. дела в отговор на искането на гражданите, бъдещето ще покаже. За радост това бъдеще не е далечно – още на 20 март Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ ще получи конкретен отговор от Комисията.

Повече за инициативата можете да намерите в сайта http://www.right2water.eu/

Зелените на път към Евроизборите: „Сивата действителност се лекува със зелена политика“

17.02.2014

Декларация на 8-то Национално събрание на ПП „Зелените“

Решението за участие в изборите за Европейски парламент 2014 бе утвърдено на 8-то Национално събрание на Зелените. Листата ще бъде с двама водачи, които ще си поделят очаквания мандат. В традиционния си демократичен и антидискриминативен дух партията заложи принцип за равнопоставеност на половете както за водачите, така и за другите кандидати. Листата ще бъде подредена след вътрешно гласуване с преференциален вот без праг, каквито са и зелените предложения за общи изборни правила в България.

Въпреки отстъплението на управляващите по случая „Странджа“, в природозащитната област продължава потопът от унищожителни решения, което автоматично поддържа искането за оставка на правителството. Непрекъснатите скандали и разкрития естествено катализират ежедневните протести, продължаващи вече над 8 месеца. Зелените посочват слабото управление като причина за политическата, икономическа и социална криза, а сред видимите й проявления са множеството скандални закононарушения срещу хората и природата, „вълна“ от напускащи млади хора и конфликти на етническа и верска основа.

По отношение на новия Изборен кодекс Зелените обръщат внимание, че той не подобрява реално изборните правила, а истинската цел както винаги е „служебна“ победа за сегашните управляващи. Според Лисабонския договор е нарушение да бъдат променяни изборните закони в периода преди самите избори и това е поредното нарушение от страна на правителството на  общоприетите закони в ЕС.

В предстоящата предизборна еврокампания Зелените подчертават своите основни каузи, сред които са устойчивото развитие на България в ЕС; гарантиране равнопоставеността на гражданите, свободата на словото и медийния плурализъм; прозрачно и ефективно ползване на еврофондовете; общоприложими демократични изборни правила. Зелените продължават да работят за опазване на природата и предотвратяване загубата на биоразнообразие, както и за гарантиране на здравословна жизнена среда за хората, включително с обявяването на екоцида за престъпление.  Разкриването на потенциала на зелената икономика е единственият път на Европа и България за адаптация към климатичните промени, съживяване на пазара и създаване на милиони нови работни места.

Водещите си кандидати „Зелените“ ще обявят заедно с предизборната си програма в предстоящия месец март. „Нашите предложения ще удовлетворят високите очаквания и ще докажем, че има различна политика, достойна за Европа и полезна за страната и обществото ни.

Зелените политики са истинските решения на проблемите на сивата ни действителност!

Декларация на Зелените за спасяване на дюните

17.02.2014

Възобновяване на застрояването и унищожаването на дюните край Несебър показва системно нежелание на управляващите от последните няколко правителства за трайно решаване на проблемите свързани с опазването на Черноморското крайбрежие. Ето защо предлагаме и призоваваме институциите, според своето ниво на компетентност, за следното:

1. Министерство на околната среда и водите да издаде заповед по Закона за биоразнообразието за превантивна защита на дюните по член 122 и 123 и спиране на строителството.

2. Призоваваме Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) и органите на Министерство на регионалното развитие да обявят за незаконен Подробния устройствен план (ПУП) за предвиденото строителство, поради противоречие с Общия устройствен план на Община Несебър. ДНСК да контролира и инициира отмяна  на строителните книжа и ПУП за застрояване на Несебърските дюни.

3. Министерство на земеделието да предприеме стъпки и разтрогне сделките за продажба на държавна земя върху дюни, поради явно противоречие с Конституцията на Република България.

4. Спешно отразяване на дюните в кадастъра на страната за всички видове собственост.

5. Промени в Закона за Черноморското крайбрежие и Закона за устройство на територията, които да позволяват обжалваемост на общи и подробни устройствени планове.

Зелените намираме за скандално, че два последователни парламента поддържат злоупотребите с публични имоти и природни ценности като дюните. Парламентарното мнозинство на БСП, ДПС и Атака продължава да поддържа законодателство без система за контрол за неговото прилагане и с очевидни и добре скроени дупки за заобикалянето му.

Зелените

16.02.2014

 

Недоволни граждани ще окупират дирекцията на природен парк „Българка“ в Габрово

10.02.2014

Политическа партия „Зелените“ получи информация от Габрово, че в следобедните часове в петък, 07.02.2014 г., новоназначеният директор на природен парк „Българка” Али Алиев е опитал да ограничи достъпа на експертите по проектите до документацията свързана с дейностите по проектите.

Въпреки изнесените явни доказателства и протестни декларации в публичното пространство за неправомерното назначаване на новия директор и свързаните с него съдебни дела и управление на фирми, за което „Зелените“ първи съобщиха (http://izbori.zelenite.bg/8831), силовите и незаконни действия от негова страна се засилват.

За да изразят своето несъгласие със случващото се през последните дни и седмици в парк „Българка“, гражданите на Габрово организират протестна акция във вторник (11.02.2014 г.) в 08:00 часа сутринта пред сградата на ДПП „Българка“ на ул. „Чардофон” 1 в Габрово, на която ще се присъединят и членове на „Зелените“.  

ПП „Зелените“ припомня, че основание на Изпълнителната агенция по горите да назначи Алиев е одитът, който ИАГ извършва в момента на европейските проекти спечелени от парк „Българка“. По оперативна програма „Околна среда“ вече е извършен одит на същите проекти и не са намерени нарушения.

ПП „Зелените“ разполагат с предварителна информация от одитния доклад на ИАГ, в който не се посочват конкретни и явни нарушения. Въпреки това Али Алиев продължава да е назначен.

„Зелените“ припомнят, че действията от страна на ИАГ са изцяло неправомерни и целят преразпределеното на „свои“ хора от региона на текущите средства и проекти, управлявани от парка. Сред другите цели на ИАГ е да се допусне изсичането на горите на територията на парка преди финализирането на 10-годишния план за управление на територията на “Българка“, обществено обсъждане на който ще се състои на 18.02.2014 г. в Габрово. Същите проблеми очакваме и в други природни паркове, в т.ч. Странджа.

ПП „Зелените“ твърдо заявяват, че ако Изпълнителната агенция по горите не се откажат от скандалните, преминали в силови действия и назначения, „Зелените“ ще информират европейските институции за извършваните политически действия в нарушение на екологичното и и административно законодателство и процедури.

Зелените

10.02.2014 г.

Пореден удар на управляващите срещу природен парк

02.02.2014

Готви се незаконно назначение на дърводобивник от ДПС в природен парк „Българка“

ПП „Зелените“ съобщават информация от Габрово, че Изпълнителна агенция по горите подготвя да назначи противозаконно шефа на ДПС – Севлиево за директор по заместване на природен парк „Българка“. Докато сегашният директор на парка е в болнични след автомобилна катастрофа, в нарушение на Закона за администрацията Али Алиев, е подготвен за назначаване на длъжността директор по заместване. Освен председател на ДПС в Севлиево от 2009 г., Алиев е общински съветник и се занимава с дърводобивен и транспортен бизнес. Справка в правно-информационните системи показва, че той не е прекратил участието си във фирмата си „Бара Али Алиев” ЕТ, което е драстично нарушение на член 19, ал.6, т.2 на Закона за администрацията, изискващ ръководителите на държавни институции, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт да не изпълняват търговска дейност. Фирмата му е включена и в Списъка на длъжниците по чл. 182, ал. 3, т. 2 от ДОПК с неуредени публични задължения над 5 000 лв., които нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, не е представено обезпечение и нямат вземания от банки и трети лица – ТД Велико Търново към 31.12.2013 г. с общ размер на задълженията от 32 851 лева.

По време на тройната коалиция Алиев е бил зам.- директор на Държавно горско стопанство – Севлиево, а в последствие – отстранен заради незаконна сеч и съден. Негови транспортни машини са използвани за превоз на незаконна дървесина.

Участието му в местните и национални избори разкрива принадлежността му към Държавна сигурност от 1985 година насам под псевдонима агент Виктор (Решения No 20/ 19.12.2007 и 2-105/12.11.2012 г. на КРДОПБГ). В документите на Комисията липсват данни за снемане от действащия оперативен отчет.

През миналия месец Министерство на околната среда назначи за директори на РИОСВ и националните паркове Пирин и Централен Балкан – над 50% кадри на ДПС, като мнозинството от тях бяха неуспели кандидат-депутати от листата на същата партия. Очевидно тази практика е възприета е от ИАГ.  Али Алиев е бил четвърти в листата от МИР №7 Габрово по време на изборите през 2013 г.

Създаден през 2003 г., природен парк „Българка“ става един от най-бързо развиващите се паркове, като привлича международни средства и работи по редица природозащитни проекти. Грубото вмешателство в един от най-успешните природни паркове може да се обясни с две причини:

– Апетити за засилване на дърводобива, което би било в противовес с интересите на Габровци и Тревненци, тъй като паркът е създаден с цел опазване на водосбора на река Янтра, от където се добива питейната вода за двете общини.
– Апетити към присвояване на проектите на парковата дирекция с цел пълнене на партийната каса.

Ако от Изпълнителната агенция по горите не се откажат от скандалното си назначение, Зелените ще информират европейските институции за извършваните политически назначения.

Зелените

02.02.2014

Зелените с искане до Министъра на околната среда и водите за незабавно спиране на Общия устройствен план на Царево

30.01.2014

На 30.01.2014 г. представители на ПП „Зелените“ проведоха форма на извънпарламентарен контрол на дейността на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова. Пред министерството те представиха публично искане министърът да издаде заповед за спиране реализацията на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево.

На среща с Министъра на околната среда и водите влязоха представители на Зелените, които поставиха въпроса дали тя ще изпълни задължението си да издаде заповед за спиране действието на ОУП на община Царево. Министър Михайлова отговори, че след като разгледа отправеното искане в специализираните отдели на Министерството, в най-кратък срок ще даде отговор как ще процедира.

Заедно с това Зелените разпространиха документ, който представя неверните твърдения на МОСВ за одобряването на ОУП на община Царево и набелязва необходимите действия за спасяването на Природен парк Странджа.

Искане за спиране реализацията на ОУП на община Царево
Лъжите на МОСВ за одобряването на ОУП на община Царево

За повече информация:
Андрей Ковачев, Съпредседател на Зелените, тел. 088 7788 218

_DSC5136

IMG_2283

Зелените приветстваме инициативата за всеобщо допитване за изборното законодателство

29.01.2014

Зелените приветстваме инициативата на президента Плевнелиев за всеобщо допитване относно изборното законодателство, което да се проведе едновременно с Евро изборите. Подходът за свикване на референдум е демократичен и радикално различен от досегашните практики на задкулисие и междупартийни договорки по тези съществени въпроси. Изборните правила са основополагаща част от принципите за конституиране на властта, които следва да бъдат променяни само с референдум.

Продължаваме да смятаме, че Общественият договор трябва да бъде сключван между гражданите и властта, а не между власт и власт.

Подчертваме необходимостта от сериозен и демократичен дебат по направените предложения, за да може гражданите да вземат информирано решение по въпросите на всеки референдум.

Зелените

29.01.2014

Волен Сидеров няма място в политическия живот на България

07.01.2014

Поведението на лидера на „Атака” Волен Сидеров в самолета на път за Варна и след приземяването му на 6 януари 2013 г. е повече от недопустимо и осъдително. То е опасно за самата демократична тъкан на българското общество, а днес въвлече България и в международен скандал, тъй като обект на агресията и глупостта на Сидеров се оказа представител на френската дипломатическа служба в България.

Това не е първият случай, в който лидерът на ксенофобската партия демонстрира подобно държание. Постоянната агресия в политическото говорене на партията, вдъхновявано от нейния лидер, е довело вече до множество инциденти. Някои от тях се случват по време на партийни събития – като агресията пред джамията „Баня Башъ” в София през май 2011, а други са непряк резултат от езика на омразата, който Волен Сидеров и неговите идейни поддръжници ползват в публичното си говорене – като побоя над участници в протест в защита на бежанците пред лагера в „Бусманци” през юни 2010 година.

Обществото ни обаче оставя подобни прояви безнаказани, нещо повече: те водят до повишено медийно внимание и политическа популярност за партия „Атака”. Зелените смятаме, че е крайно време парламентът, правителството, медиите и цялата българска общественост да обърнат сериозно внимание на подобни прояви и да спрат да разпространяват езика на омразата, защото той неизменно води след себе си и до агресивни действия. Крайно време е прокуратурата да предприеме адекватни действия за повдигане на обвинения, а съдът да приложи закона и да вземе решения, които да доведат до справедливо наказание за словото на омразата и насилническите прояви на Сидеров и неговите сподвижници. Лица с подобно мислене и поведение не могат да бъдат част от политическия живот на България.

Зелените

07.01.2014

Първични избори на Зелените в Европа

14.12.2013

you-decide-europe2

 

За първи път в историята на европейските избори най-големите европейски партии ще изведат на преден план общоевропейски водещи кандидати. Това става в следствие на Лисабонския договор на Европейския съюз, който постановява, че избирането на следващия президент на Европейската комисия трябва да отразява резултата от европейските избори. Следователно ще има надпревара между водещите кандидати на главните европейски политически партии включително общоевропейски телевизионен дебат. Представителите на Европейската Зелена партия в тази надпревара ще бъдат избрани от нас като гласоподаватели чрез първичните избори на Зелените в Европа, за които се гласува електронно до 28 януари. Всеки гражданин на европейския съюз над 16 години може да гласува. Важно е ние да участваме в този избор, за да покажем, че има огромен смисъл от въвеждането на електронното гласуване и в България.

Претендентите в първичните избори са политици на Зелените партии от целия ЕС, които искат да представят Зелените и на европейско ниво в европейските избори. Всеки претендент е спечелил подкрепата на най-малко четири Зелени партии от ЕС, преди да се кандидатира.

Всеки избирател, навършил 16 години, може да подкрепи един или двама претенденти, като гласува онлайн на сайта http://greenprimary.europeangreens.eu/. Претендентът, събрал най-голям брой гласове, ще бъде избран за кандидат на Европейската зелена партия за следващия президент на Европейската комисия. На 29 януари 2014 г. ще бъдат обявени двамата водещи кандидати на общата Зелена европейска кампания.

Обществеността може да се запознае с претендентите на европейските Зелени чрез онлайн дискусии и обществени дебати в различни градове в цяла Европа. Ето кои са те:

1. Жозе Бове – Зелените, Франция

2. Моника Фрасони – Зелените, Италия

3. Ребека Хармс – Алианс ’90/Зелените, Германия

4. Ска Келер – Федерация на младите Зелени в Европа

Повече информация за тях можете да намерите на сайта https://www.greenprimary.eu/bg-splashPage.html

Зелените призоваваме за бойкот на Олимпиадата в Сочи

09.12.2013

Обществен апел до правителството, българските спортисти и БОК за опазване на човешките права, демокрацията и природата в Русия и съседните й държави

Зелените призоваваме българските държавни институции, Българския олимпийски комитет, българските спортисти и всички граждани, които споделят ценностите на демокрацията, правата на човека, хуманизма и опазването на околната среда, да бойкотират категорично предстоящите олимпийски игри в Сочи.

През 1980 г. в столицата на тогавашния Съюз на съветските социалистически републики се проведе Олимпиада, бойкотирана от целия демократичен свят, в знак на протест срещу използването на Олимпиадата за изглаждане имиджа на деспотичния и тоталитарен режим в Москва. По това време България и останалите източноевропейски народи влачеха оковите на същия режим и приеха с надежда и упование отказа на демократичния свят да го легитимира. Десетилетие по-късно всички те поеха по пътя на демокрацията, плурализма и опазването на човешките права.

Днес, 34 години след олимпиадата в Москва, режимът в Кремъл се готви да домакинства на нови олимпийски игри – този път в черноморския курорт Сочи. И отново ще ги употреби за излъскване на имиджа си, в обстановка на брутално погазване на демокрацията, плурализма и универсалните човешки права на гражданите на Руската федерация. Както демонстрират събитията в Киев, Москва отново извива ръцете на съседните си държави, за да попречи на народите им да изберат европейски и демократичен път на развитие. Режимът на президента Владимир Путин подкрепя мракобеснически хунти и авторитарни деспоти в страните от бившия СССР, а и извън него – например в Сирия или Северна Корея. Руски армейски части директно разцепват „неудобни“ за руската имперска политика държави като Грузия и Молдова с цел дестабилизирането им, и обричат населението в тях на граждански войни и мизерия. Вместо болшевишка идеология, както през 1980 г., днес Русия „изнася“ безскрупулен олигархичен капитализъм, беззаконие, корупция, полицейщина и лошо управление. Пред очите на руската и световна общественост, режимът на Путин осъществява тотален контрол над медиите, толерира убийства на разследващи журналисти като Анна Политковская и правозащитници като Станислав Маркелов и Сергей Магнитски,  практикува средновековни методи за потъпкване на критичните гласове, като хвърлените в Сибирски лагери девойки от „PussyRiot”, мачка чрез закони независимите граждански организации като „чужди агенти.“

В допълнение към всичко това, в Русия продължава безогледното унищожаване на природата, с цел лично и корпоративно обогатяване на корпоративни и олигархически интереси. В разрез с принципите на олимпизма, подготовката на олимпийските игри в Русия се превръща в стимул за още по-чудовищен натиск над природата и гражданите, които се опитват да я опазят. По сведения на гражданската мрежа Ековахта за Кавказ, в навечерието на Олимпиадата полицията упражнява произвол и арести на активисти, а напълно зависимият от режима съд легитимира произвола и отнема правата им на  пътуване зад граница. По същото време, заслепен от стръвта за експлоатация на природните залежи в Арктика, путиновият режим не се поколеба да похити кораб на „Грийнпийс“ и да хвърли зад решетките екипаж от мирно протестиращи активисти под баснословни обвинения в пиратство.

Всичко това се усеща остро в България, страна граничеща с Русия през Черно море. У нас Русия е източник на огромни финансови ресурси – частни и държавни – в спорни инвестиционни проекти с огромен корупционен потенциал и липсваща икономическа обосновка като АЕЦ Белене, Южен поток, както и в непрозрачни сделки като приватизацията на Булгартабак от КТБ. Публикации в медиите свързват много от най-скандалните и безпринципни играчи на медийната и политическа арена у нас с руски капитали и влияние. Доморасли олигарси и банкери, заедно с политическите им и медийни лакеи, усърдно усвояват челния московски „опит“ в прекършване на държавността и демократичните механизми, и превръщането им във фасада за повсеместно опоскване на обществените и природни ресурси.

Не можем да позволим това да продължава. Не сме забравили подтисничеството, терора и отказването на елементарни човешки права през 1980-та година, когато страната ни беше покорен сателит на Москва и българските спортисти бяха длъжни да участват в Московската олимпиада. Днес вече не са! Ние от ПП „Зелените“ призоваваме БОК, всички български спортисти, европейските граждани на България, както и правителството, президента и всички политически партии у нас и в Европейския съюз, да демонстрират подкрепата си за ценностите на демокрацията, човешките права и опазването на природата, като откажат участие в Олимпиадата в Сочи. Припомняме, че принципите на олимпизма се основават на универсалните фундаментални етически принципи. Според тях целта на олимпизма е да постави спорта в услуга на хармоничното развитие на човека с оглед насърчаване на мира в обществото при зачитане на човешкото достойнство, а всяка форма на расова, религиозна, политическа, полова или друг вид дискриминация спрямо страна или човек е несъвместимо с принадлежността към олимпийското движение. Недопустимо е олимпизмът и спортът като цяло да се превръщат в заложници на олигархичния капитал, корупцията и личното обогатяване, както вече виждаме да се случва и в България. България има нужда от масов и достъпен спорт, който да осигури на младите и активните хора възможности за хармоничен живот и чиста околна среда. Ето защо призоваваме спестените от участието в Олимпиадата ресурси и всички усилия на държавата и обществото да се насочат към развиване на масовия спорт и на активния и здравословен живот на гражданите и младите хора.

Внасяме този апел в Европейската зелена партия и институциите на ЕС, с настояване за подкрепа на бойкота на Олимпиадата в Сочи.

За контакт:

Павел Антонов, PhD, журналист, социален анализатор и активист, член на Националния съвет на Зелените,
тел. 088 870 4661

Борислав Сандов, Съпредседател на Зелените, тел. 088 7096 757

Новата „такса“ за ВЕИ индустрията затвърждава позициите на енергийната мафия

04.12.2013

Декларация на ПП „ Зеленните”

В петък ПП „Атака” неочаквано внесе в Народното събрание предложение за промяна в Закона за бюджета, която предвижда налагането на 20% „такса“ върху приходите от възобновяемите енергийни източници. В началото на тази седмица БСП заяви, че ще подкрепи това предложение.

Практика на предишни парламенти беше да се променят специални и устройствени закони през законите за държавния бюджет. Това Народно събрание също доказва, че е готово да потъпче правовата държава в името на корпоративни интереси прикрити зад откровено популистки мерки. Да се въведе нов данък за определен сектор в енергетиката, без никакъв предварителен план и дебат, това е отчетлива политическа безпардонност и връщане към отдавна отхвърлени форми на централизация в икономиката.

Ние като политическа партия сме длъжни да се противопоставим на такива практики, даващи ясен сигнал, че в България се води политика на парче, търси се всяка възможност чрез силата на властта да бъде отнета или ограничена инициативата, която носи полза на всички. Днес са производителите на електроенергия от ВЕИ, утре може да са инвеститорите в биоземеделието, после малкият и среден бизнес като цяло. Въвежда се образът на временния враг и временната цел, а това винаги е водило до несигурност, до оттегляне на инвеститори, до обществено чувство за несправедливост и вълна от нови безработни граждани.

В конкретния случай припомняме, че възобновяемата енергия е най-прозрачният сектор в енергетиката като цяло, който през последните години чрез инвестиции за милиарди евро създаде над двадесет и пет хиляди работни места. С подобни безсилни действия настоящите управляващи явно искат да възстановят своите финансови „канали“, осигуряващи приходи на приближени партийни лица и фирми чрез различни схеми. Това се случва чрез голяма медийна кампания в посока налагане на модела „България – енергиен център на Балканите”, който включва новите реактори в АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене, нови ТЕЦ мощности и отново изровените проекти за големи хидроенергийни мощности по р. Дунав.

Зелените декларираме възмущението си от такива безпринципни решения, които затвърждават статуквото в енергийния сектор, възпрепятстват необходимите стъпки за присъединяване на страната ни към световните тенденции в развитието на енергетиката и няма да постигнат желаните икономически, социални и екологични ползи за България. Подкрепяме справедливите протести срещу това предложение на „Атака” и продължаваме да настояваме за реформи, водещи до енергийна независимост на домакинствата, общностите и бизнеса, която да бъде базирана върху местни екологични възобновяеми енергийни източници.

ИС на Зеленитe

04.11.2013

Уъркшоп „Популизмът, политическата екология и Балканите“

29.11.2013

30 ноември, събота, от 10.30  до 18.30 ч., София, бул. „Дондуков“ 9

Гръцката зелена партия и Зелен институт – Атина със съдействие на ПП „Зелените” организират в София  уъркшоп по темата популизъм.

Целта е да се предизвика дискусия по въпросите на кризата и популисткия отговор, който й дава политическият живот, спецификите на балканските страни и шансовете на зелените движения и идеи в тази обстановка.

Какви са призивите на десния и левия популизъм? Изкуствен ли е конфликтът работни места –  защитена природа, бизнес – забрани за тютюнопушене и др.? Има ли в тези конфликти популизъм? Как бежанската вълна подхранва десния популизъм? Популизъм или икономическа демокрация са идеите за безусловен базов доход или исканията на жителите на Солун за колективно изкупуване на ВиК?

Организаторите от Зелен институт – Атина вече проведоха първите дискусии по тези проблеми през м. май в Солун. След уъркшопа в София предстои такъв и в Истанбул. След това ще бъдат направени обобщения и прогнози за бъдещето на популизма и зелените движения на Балканите.

Модератор: д-р Дик Пелс, Холандия – социолог, политически коментатор, директор на зелената политическа фондация Bureau de Helling. Изказвания: д-р Алекос Йоргопулос,  член-ветеран на гръцката зелена партия, преподавател в Университет „Аристотел“ – Солун; Йоргос Катцампекис, докторант в Университет „Аристотел“, Даниела Божинова, независим изследовател и автор в областта на ранния популизъм и пряката демокрация, съпредседател на ПП „Зелените“; Васил Къдринов, докторант по социология на СУ „Св. Кл. Охридски“, председател на Институт за зелена икономика – Пловдив.

За повече информация:
Даниела Божинова, Съпредседател на ПП „Зелените“, daniela.bozhinova@zelenite.bg, тел. 089 9145 652

Правителството хвърля прах в очите на гражданите и се окопава във властта

28.11.2013

Декларация на ПП „Зелените“

Новината за купуването на американски реактор за новия седми блок на АЕЦ Козлодуй гръмна на 23.11.2013 и втрещи българската общественост. От „Зелените” определяме новината като отчаян опит на правителството да спечели благоволението на западните си партньори – чрез ненужна за българското общество, изключително скъпа покупка на продукт със съмнителна стойност.

На фона на новините за изливащата се вече втора година тонове радиоактивна вода от АЕЦ Фукушима и на премълчавания проект за нов саркофаг над АЕЦ Чернобил, чийто строеж ще струва над милиард евро, подобна новина изглежда като лоша шега.

Държава като България на този етап няма нужда от допълнителни големи енергийни мощности, а от ясна визия как ще развива енергетиката си. Хаотичното купуване на ядрени реактори и от Изток, и от Запад издава безпомощност и определено няма да допринесе за намаляване цената на тока за българските потребители.

Безпомощност издава и проектобюджетът за 2014 година. 50 милиона лева за новата агенция Държавна агенция „Технически операции“ и увеличен с 1/3 бюджет на ДАНС сигурно могат да бъдат обосновани със заплахи от тероризъм и борба с организираната престъпност. Но непрозрачността на тези служби, както и изцяло политическата им зависимост са повод за основателни съмнения, че тези пари могат да бъдат използвани и като средство срещу основателното недоволство на българските граждани от правителството.

Миналият на първо четене в парламента законопроект за офшорките пък е опит да бъде хвърлен прах в очите на същите недоволни граждани. На офшорните компании вече няма да бъде позволено да участват в редица области на българската икономика, но в забранителния списък не са включени правото да купуват земеделска земя, да развиват туризъм (много спорни туристически проекти, като скизоната в Пирин и планирания курорт край Карадере са на офшорни компании), да копаят за злато и мед (канадската Дънди Прешъс Металс, която добива злато край Челопеч и планира да разработва находището в Крумовград, също е офшорна компания). Затова от „Зелените” определяме този ход като опит да бъде потушено недоволството в българското общество с пловинчати мерки. А където тези мерки не успеят – очевидно ще се разчита на увеличените пари за подслушване и социални разходи. Благоволението на хората отново ще се купува с увеличения на мизерните социални разходи, без конкретна идея за реформа, която да направи тези социални разходи не бреме за държавата, а грижа, която тя може да си позволи.

Зелените

28.11.2013

Мотиви за прекратяване участието на ПП „Зелените“ в структурите на Реформаторския блок

18.11.2013

На 13 ноември 2013 г. Националният съвет на политическа партия „Зелените“ проведе извънредно заседание, на което бе взето решение партията да прекрати участието си в структурите на Реформаторския блок.

Взехме това решение след продължили с месеци дискусии и неколкократни процедури за гласуване по въпроса за участието ни в блока и смисъла на нашата дейност там. Решението беше взето с 16 гласа „за“ и 13 гласа „против“. Явната липса на единодушие по въпроса сред членовете и симпатизантите на партията доведе до вътрешни неразбирателства и намали обсега ни на дейност като партия.

С оглед на продължаващите разногласия по въпроса, считаме, че цялостта и единството на партията ни са наш приоритет в този критичен за страната момент, когато от нас като граждански активисти зависи дали ще поставим основите на демократично общество или ще се плъзнем по инерцията на задкулисието и олигархичното управление.

Тук е мястото да отбележим, че нашите декларации от началото на лятото послужиха за създаването на гражданско обединение около ценности като свободата на личността и на демократичното развитие на България. Целта беше да се изработи основа, върху която гражданското общество да може устойчиво да се развива в страната ни. Първите стъпки бяха насочени към прекъсване влиянието на мафията в България. С времето други партии заявиха готовност да се включат в нашата инициатива и така се зароди Реформаторският блок. По време на активното ни участие в него бяха създадени няколко документа, които очертават началата на демокрацията в съвременното общество – наши цели и принципи. Категорично поддържаме заявените в тези документи позиции.

В момента, обаче, членовете и симпатизантите ни са раздвоени по въпроса дали самите „реформатори“ са достатъчно реформирани. След няколко инцидента, като формирането на, макар и неофициални, структури на Реформаторския блок в Пловдив и Пазарджик без участието на Зелените, присъствието ни в тази политическа формация започна да придобива измерения, различни от първоначално заявените общи цели. Блокът открито върви към коалиция и обединение на част от политическия спектър, което не е било наша цел при сформирането му. По отношение на подобно задълбочаване на взаимоотношенията ни с тези партии в нашата партия не съществува единодушие. Решение за участие в коалиция с други партии не е обсъждано от нас, защото това е правомощие на Националното ни събрание, което ще се проведе през месец януари 2014 г.

Друг аргумент за нашето решение е, че с някои от участниците в Реформаторския блок имаме сериозни различия по екологични въпроси, които са от първостепенна важност за „Зелените“. Наскоро двама представители на партии от Реформаторския блок подкрепиха в Европарламента решение срещу провеждането на прецизни екологични оценки на всички сондажи за шистов газ, което за „Зелените“ е абсолютно неприемливо. Освен това, участието в Реформаторския блок на лица, вземали управленски решения в разрез с принципите на зелената политика, допълнително ни отдалечава от желание за участие в това обединение.

С оглед на горното, прекратяваме участието си в структурите на Реформаторския блок. Като самостоятелна партия ще продължим да действаме за демафиотизация на страната и за насърчаване развитието на реално и устойчиво гражданско общество. Ще продължим да отстояваме зелената политика, част от която е демократизирането на България. Ще продължим да работим за принципите, които винаги сме защитавали – правото на живот в свободно общество и в чиста околна среда. Ще си сътрудничим с всички граждани и организации за премахване на престъпното политическо статукво.

Зелените

18.11.2013

Злените настояваме за незабавно преразглеждане на концесиите за злато и мед в Средногорието и Родопите

04.11.2013

Зелените залагаме на концепцията за устойчиво развитие на България, което значи балансиран подход по веригата икономика – природа – граждани. Един от най-ярките примери за липсата на подобен баланс е състоянието на златните и медни концесии в България. Там преекспонираната за сметка на здравето и околната среда икономика всъщност облагодетелства главно частни компании – български и чуждестранни (за получените концесии фирмите отчисляват от 1.5 до 4% от декларирания добив, а по време на либералното правителство на ДПС и НДСВ някои такси бяха намалени дори до 0.75%).

Проблемите с мините в Средногорието не са от вчера – изоставените стари хвостохранилища тровят питейната вода в района. Това позволява на сегашните опериращи минни компании на тази територия да отричат да са причина за каквото и да е замърсяване в региона. Тъй като са голям работодател, те използват влиянието си върху местната общност и чрез заплахи и натиск си осигуряват мълчанието на местните хора, въпреки очевидните здравни и екологични проблеми, тема в репортажа „Екологични войни” на журналиста Сергей Тодоров от bTV от 13 октомври 2013: масови заболявания от бронхопневмония при децата заради арсен, олово, кадмий и други тежки метали; завишен брой на раковите заболявания, малформации при децата, завишен косопад и безплодие.

Със зелената светлина, която ГЕРБ даде на концесията в Крумовград за разработване на златното находище „Ада Тепе”, от подобна съдба е заплашен и един от най-чистите и с богато биоразнообразие български райони – Източните Родопи. Особено сериозни там са опасенията дали водните ресурси в този сух, особено през лятото район ще бъдат достатъчни, за да съжителстват земеделието – основен поминък в региона и мината, за чието функциониране ще са нужни огромни количества вода (близо 2.9 милиарда литра годишно, според доклада за въздействие на околната среда).

Смятаме, че аргументите на Милко Багдасаров, председател на областния съвет на БСП за град Кърджали, цитирани в БТА и други медии в началото на септември 2013 г., за разкриване на нови работни места чрез мината в Крумовград, са политическо лицемерие в социално отношение. Не може за краткосрочни работни места, които, макар и с висока заплата, са нищожен процент за жителите в общината, да бъдат излагани на риск здравето и поминъкът на в пъти повече български граждани. Очакваме също по-малкия коалиционен партньор в управлението, ДПС, да защити здравето и доброто качество на живот на своите толкова многобройни и лоялни избиратели в региона.

В тази връзка предлагаме на вниманието на широката общественост и на заинтересованите политически сили следния пакет от мерки:

– многократно увеличаване на глобите при замърсяване на регионите и парични гаранции от страна на частните компании за покриване на щетите в случай на големи екологични аварии,

– законодателна забрана за употребата на цианиди в златодобива,

– изработване на здравна карта за засегнатите райони,

– преразглеждане на съществуващите концесии и широк дебат върху условията за експлоатиране на българските находища от ценни метали (възможности за преминаване към разработване на находищата в смесени дружества с държавно участие минимум 50%; увеличаване на концесиите),

– премахване на порочната практика за даване на концесии без търг при т.нар. „търговско откритие” и проучване на находищата от страна на държавата.

Зелените

05.11.2013 г.

Зелените предлагаме широка дискусия и ефективни мерки за проблемите в земеделието

03.11.2013

Скандалът с мораториума върху свободната продажба на български земи на граждани от ЕС е поредният, който издава управленското безсилие на българските правителства. Удължаването, гласувано от 42-то Народно събрание на 22-ри октомври 2013, е неефективна, популистка и половинчата мярка, която няма да доведе до решение на проблема с окрупняването, монополизацията и концентрацията на земеделски земи в нечисти ръце.

Няколко поредни правителства на различни корумпирани партии умишлено задълбочаваха проблема с отлагането му, без да предложат действащи решения. Същевременно отричането от залегнали в предприсъединителния договор с ЕС клаузи в последния момент подронват авторитета на държавата България пред европейските ни партньори и на народните представители в очите на българските граждани.

Зелените предлагаме различна политика по отношение на земята, която да гарантира националния суверенитет, интересите на  европейските граждани, хранителната независимост на България, наличието на биологична храна на достъпни цени, справеливото заплащане за труда на земеделските стопани.

Затова предлагаме незабавно да бъдат приложени следните мерки:
– Забрана за офшорни компании и фирми с неясна собственост да притежават, наемат и арендират земеделска земя.
– Таван за притежание и вземане под аренда на земеделска земя на територията на цялата държава.
– Въвеждане на прогресивен данък върху земеделската земя с необлагаем минимум, чийто размер ще подложим на дискусия.
– Свободен избор за собствениците на земи кога, на кого и на каква цена да продадат или да отдадат под наем и аренда земята си.
– Премахване на узаконените практики на насилствено заграбване на земеделска земя.
– Въвеждане на регулации, гарантиращи, че едно физическо или юридическо лице не могат да притежават по-голямата част от едно землище.
– Максималната сума земеделски субсидии от ЕС за земеделски собственик или свързани лица да бъде 100 000 евро.
– Разработване в рамките на една календарна година на Единен национален кадастър, базиран на най-съвременните технологии.

Тези предложения могат да послужат за основа на широка обществена дискусия, в която всички заинтересовани страни (браншови организации, институции, НПО, граждани и граждански организации, земеделски стопани, експерти и партии и др.) да изкажат своите аргументи и виждания.

Зелените
03.11.2013

Зелените сме за ограничаване на тютюнопушенето, но против обслужването на Булгартабак и създаването на нови монополи

17.10.2013

Позиция на ПП „Зелените“

Основна цел както на февруарските, така и на продължаващите и до днес антиправителствени протести е борбата със злоупотребите с монополно положение, особено когато те са подкрепяни от управляващите. Окрупняването на редица сектори от българската икономика през последните години пречи на нормалното й развитие, като последствие от това са фалитите на хиляди дребни и средни фирми и покачването на цените на редица стоки и услуги.

Поредният управленски „бисер“ в тази посока е опитът на депутати от мнозинството да монополизират търговията с цигари, няколко години след приватизацията на „Булгартабак холдинг“ от базираната в Австрия компания „БТ инвест“, която е собственост на руската „Внешторгбанк“. Законът, който предвижда продажбата на тютюневи изделия да се концентрира в малко на брой обекти (вестникарски будки и специализирани магазини само за акцизни стоки) и трябва да влезе в сила от началото на 2014 година, вече стана известен като поправката „Lafka”, по името на свързваните от медиите с Делян Пеевски магазини. Ограниченията ще позволят на любимия на няколко поредни власти кръг около Корпоративна търговска банка да наложи фактически монопол върху пазар за над 2 милиарда лева годишно.

Зелените сме за ефективна и всеобхватна политика за ограничаване на тютюнопушенето (http://izbori.zelenite.bg/8455), и винаги сме отстоявали свободната конкуренция и борбата с монополите. Категорично се противопоставяме на експлоатирането на доводите за ограничаване на пушенето за превземане на продажбата на цигари от големи търговци, близки до властта. Използването на тези доводи от същата политическа клика, която в момента натиска Парламента за либерализиране на забраната за тютюнопушене на обществени места, е крещящо лицемерие. Вместо да въведе работещи регулации за намаляване на зловредната тютюнева зависимост, подходът на властта ще нанесе удар по дребните търговци, ще увеличи безработицата и контрабандата и ще концентрира печалбите от сектора в ръцете на групировката около КТБ, „Булгартабак“.

Зелените предлагаме систематичен подход при въвеждането на по-стриктен контрол върху предлагането и търговията с тютюневи изделия, в духа на европейската политика за опазване на общественото здраве, която се очаква да залегне в новоподготвящата се Директива за тютюневите изделия. Настояваме държавата да разработи и приложи стратегия за постепенно извеждане от пазара на тютюневите изделия, в рамките на която да се предложат действащи алтернативи и други форми на помощ за дребните и средни търговци в прехода им към други пазарни сегменти. Категорично се обявяваме против подсилването и укрепването на монопола на Булгартабак и големите тютюневи компании за сметка на обществения интерес.

В тази връзка изразяваме безпокойство от все по-агресивните индиректни реклами на цигари и предвиждаме, че този процес ще се задълбочи още след монополизирането на сектора. Затова предлагаме да се въведат много по-строги правила срещу каквото и да било насърчаване на хората да поддържат този вреден навик. България се нарежда на едно от първите места в света по тютюнопушене, като това е и една от причините за хроничните дефици в Здравната каса. Решението на проблема не може да се търси чрез допълнително финансиране на бюджета на касата, а чрез профилактични мерки за рязко намаляване на употребата на вредни продукти, включително и цигари. Считаме, че е крайно неморално управляващите да се стремят да монополизират здравето на хората.

Зелените

16.10.2013

Уволнението на директора на Център „Фонд за лечение на деца“ поставя в риск живота и навременното лечение на 70 чакащи болни деца

15.10.2013

 

Зелените подкрепяме позицията, изразена от Български дарителски форум:

„На 7-ми октомври, без основателни аргументи и без предизвестие, беше уволнен директорът на Център „Фонд за лечение на деца“ Павел Александров.

В момента ЦФЛД реално не функционира, защото няма и действащ Обществен съвет. Мандатът на последния Обществен съвет изтече през септември, а нов състав все още не е утвърден от Министерски съвет. Това блокира работата на фонда напълно и поставя в риск живота и навременното лечение на 70 чакащи болни деца.

По време на управлението на вече бившия директор на ЦФЛД е финансирано лечението на близо 2000 деца. Освен че броят на подпомогнатите за лечение деца нарасна в пъти за периода 2010 – 2013 год., важно е да се отбележи, че благодарение на споразумения между ръководството на фонда и големите медицински центрове в ЕС, разходите за лечение започнаха да намаляват чувствително от 2011 год. насам. С много от центровете вече е договорен прием на български деца с формуляр за планирано лечение S2, чрез който цените за медицинските процедури се редуцират до 50% спрямо офертите от периода 2005-2009 год. Спестените на данъкоплатеца средства само за 2012 год. са 4 млн.лева, не за сметка на лечението на деца.

Фондът съществено подобри и оптимизира работата си,  осигури пълна отчетност и прозрачност на дейността си. Сайтът на институцията поддържа ежедневно регистър на заявленията, публикува доклади за дейността си и новини за всяко заседание на Обществения съвет. Това не се случваше при предишното му управление.

Неотложно необходимо е  скъпоструващите медицински изделия, използвани при операции на деца с ортопедични и неврологични заболявания да преминат от ЦФЛД към НЗОК. Тази стъпка е спешна и крайно наложителна, за да се облекчи и фокусира работата на фонда върху основната дейност, за която е създаден – адекватно лечение на деца със заболявания, за които няма клинична пътека, медицински опит или налична техника у нас.

Натрапчиво е усещането ни, че така Министерство на здравеопазването се опитва да оправдае бездействието на свои структури като Комисия за лечение в чужбина.“

ПП Зелените счита уволнението на Павел Александров за поредната проява на безпринципност и шуробаджанащина в управлението на държавата. В това действие на ръководството на Министерство на здравеопазването виждаме открит политически реваншизъм, а не отговор на реален кадрови или административен проблем. Виден е стремежът да се осигури н авсяка цена работно място на партийната номенклатура.

Всичко това ни дава само още един аргумент за искане на незабавна оставка на Пламен Орешарски и правителството, както и на Народното събрание. Този стил на управление освен до икономическа, политическа и социална криза ще доведе и до физическата смърт на деца!

Зелените

15.10.2013

За ефективна и всеобхватна политика за ограничаване на тютюнопушенето и против либерализиране на забраната за тютюнопушене

08.10.2013

Становище на ПП „Зелените“

Ние от ПП “Зелените” се присъединяваме към гражданите, подкрепящи Гражданска инициатива „България без дим“ и хилядите членове на 40-те организации, членове на гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим, и заявяваме категоричното си несъгласие с каквито и да било промени, смекчаващи съществуващата забрана за пушене на закрити обществени места. Настояваме парламентът и правителството да не се поддават на възобновения непочтен натиск за директен лобизъм от страна тесни икономически интереси. Недопустимо е висшите органи на държавната власт да се превръщат отново в проводници на интересите на тютюневите картели и частните собственици на “Булгартабак,” които губят най-много от ограничаването на тютюнопушенето. Напротив, очакваме държавата да се ангажира активно с ефективното прилагане на тази законова норма, да подобри контрола и да предприеме активни действия за ограничаване на тютюнопушенето и вредните ефекти от него.

За независимата медицинска наука отдавна не подлежат на съмнение здравните проблеми, предизвикани от тютюнопушенето, като основен причинител на многобройни здравословни проблеми – сърдечни удари, импотентност, рак и др. Освен прякото увреждане на органи от тютюневия дим, тютюнопушенето е и причина за по-лошо качество на живот. Пушенето на тютюн води до никотиново пристрастяваене, по-силно от кофеина и хероина. Нервността, причинена от самата зависимост и стресът от пропускането на никотиновата доза правят пушачите уязвими.  За удовлетворяването й те вредят не само на себе си, но и на околните, изложени на т.нар. вторичен тютюнев дим. В името на печалбите си, тютюневата индустрия сее смърт, болести и некачествен живот. Тя създава болно общество, чиято енергия е насочена в справяне с пороците. Производството на тютюн е ниско-платена работа, която обрича практикуващите я на заболявания, по-къс живот и често включва детски труд.

За прекратяване на това „тютюнево робство“ Зелените държим на една всеобхаватна държавна политика за ограничаване на тютюнопушенето, базирана на постиженията на развитите в тази област страни, в синхрон с Европейското законодателтство и глобалната Конвенция за ограничаване на тютюнопушенето на Световната здравна организация. Освен прилагане и задълбочаване на забраните за тютюнопушене на обществени места, тази политика обхваща също:
– прекратяване на контрабандния внос, стриктен контрол върху разпространението, с цел предпазване на младите хора и всички уязвими групи от тютюнопушене;
– привеждане в действие на механизмите за финансиране на превенцията и ограничаването на тютюнопушенето от държавния бюджет;
– прецизиране и задълбочаване на ограниченията за реклама на тютюневи изделия;
– ангажиране на държавата в широкомащабна и перманентна образователна и информационна кампания, изобличаваща рисковете и вредите от тютюнопушенето, с фокус върху подрастващите, младите и активни хора, но засягаща всички възрасти и слоеве на населението;
– незабавни мерки за преструктуриране на икономиката в районите, където се отглежда тютюн, насочени към подобряване на благосъстоянието на местните хора и преориентиране към производство на алтернативни култури с подобен начин на производство, каквито са стевия, индустриален коноп, лен и др.
– увеличаване на данъците върху разпространението и продажбата на тютюневи изделия.

Не на последно място, сред сериозните проблеми, причинявани от тютюневата индустрия, е нейното вмешателство в обществото с помощта на рекламни бюджети, непрозрачни лобистки действия, въздействие върху демократичните институции и медиите с цел обезпечаване на благоприятни за печалбите й нормативни и обществени условия. Непрозрачната собственост и подмолните методи на тютюневата индустрия, съчетано с доскоро прякото участие в парламентарната власт на нейни представители като Емил Димитров – „Фаса“ и свързания от медийни публикации със собствеността на „Булгартабак“ Делян Пеевски, рушат демократичната тъкан на обществото и свободата на медиите, и трябва решително да бъдат пресечени.

Зелените

08.10.2013

За зелена алтернатива по Владайска река и против предложената реконструкция на Лъвов мост

16.09.2013

До кмета на София Йорданка Фандъкова, членовете на Общинския съвет и столичната общественост

ПП Зелените настоява за замразяване на предстоящото строителство на кръстовището на пл. „Лъвов мост“ и осигуряването на необходимото време и условия за ефективно обществено обсъждане на предложените проекти. Както одобреният за реализация проект на Столична община, така и предложените до момента алтернативи, почиват на архаична градоустройствена визия, която насърчава и разширява обема на автомобилния трафик в града. Този начин на мислене е не само остарял и демодиран спрямо съвременните концепции за зелено градско развитие. Той на практика води до загуба на човешко здраве и жизнеспособност, тъй като допринася за рекордо високите замърсявания с прах и токсични частици, както и за шумовото замърсяване в София. Недопустимо е съвременното градско планиране да предвижда десетлентов транзитен булевард по протежението на една от двете единствени влажни зони на София – Владайската река, която представлява естествен зелен коридор от Витоша, през центъра на града, до р. Искър. Натрупаните от десетилетия грешки, превърнали „Сливница“ в бетонено корито, оградено от четирилентови асфалтови платна, вместо съществувалата до преди половин век естествена зеленина, следва решително да се прекратят. Това е в интерес и на жителите на столицата по протежение на този булевард, които са жертва на систематичен шумов, прахов и газов геноцид от десетилетия.

Зелените предлагат преосмисляне на концепцията за Лъвов мост и бул. „Сливница“ в посока към изграждане на естествен зелен коридор по реката, със съпровождащи го пешеходни алеи, скоростна велосипедна алея около градския център, която да свърже изграждащите се и съществуващи вело-лъчи, обособена електро/бус лента, свеждане на остатъчния автомобилен трафик до двулентов път, със стриктна регулация на скоростта и замърсяването, и перфектна синхронизация за оптимална проводимост на трафика. Подкрепяме и зараждащите се смели идеи за интегриране на зелените и арт решения за коритото на Владайска река. Молим столичният кмет и Общинският съвет, както и главният архитект Петър Диков, да спрат предстоящото поредно източване на солиден финансов ресурс за спорен и архаичен проект, в който не са предвидени адекватни решения дори за напречния емблематичен булевард „Мария Луиза“ и който задълбочава допълнително автомобилната зависимост на града.

За контакт:
Павел Антонов, Член на НС и съучредител на Гражданска група „Зелена Драз Махала“, тел. 0888 704661