Правителствотo се опитва да погуби биоземеделието в България

Декларация на ПП „Зелените“

Правителството се кани да задуши опитите за отглеждане на биологична продукция в България, като остави биоземеделците без субсидии за текущата година. В приета наредба на Министерството на земеделието и храните е заложено да отпадне възможността биологичните земеделски производители да подават заявления за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”. Това се прави въпреки факта, че биоземеделските плащания идват директно от бюджета на ЕС и са без съфинансиране от държавния бюджет. Яркият контраст и иронията в случая е, че субсидиите за конвенционално земеделие остават. Така правителството, вместо да изпълни обещанията си да даде приоритет на биоземеделието, се кани да унищожи бъдещето на България в тази насока.

В други страни в ЕС биоземеделието се субсидира въпреки неблагоприятните условия за земеделие в тях. Не можем да допуснем такава допълнителна разруха в сектора, особено с оглед на световните тенденции за ориентиране към био продукция. Такъв акт би бил държавническо слабоумие и опасност за здравето на българите и за хранителната сигурност на страната, както и отнемане на възможността за развитие на модерно, природосъобразно земеделие. Страната ни е с едни от най-благоприятните условия за развитие на земеделие в Европа, а изостава сериозно в областта и от това страдат както хората, които се занимават с производство, така и всички останали – все повече лишени от достъп до прясна и чиста храна.

Спиращите се субсидии за биоземеделие са нищожни в сравнение с огромните суми, които годишно се изразходват в сектора – четири милиона на фона на повече от милиард. Много фермери имат интерес да се занимават с биоземеделие, но са възпирани от неоправдано строгата бюрокрация. Някои земеделци, все пак, се пребориха с тези пречки и ивестираха сериозни средства и време за изграждане на биологични производства. Проектонаредбата е подигравка с техните усилия.

Зелените настояваме правителството, вместо да спира субсидиите за биоземеделие, да започне да ги увеличава постепенно, като също така облекчи режимите за сертифициране на биопродукция. Европейското законодателство не изисква толкова строг лицензионен режим, колкото сами въведохме в България.

Зелените ще се борим срещу намеренията на правителството с всички законови средства, включително публични демонстрации и прояви на гражданско недоволство в защита на сектора и хората, които се грижат за по-чиста околна среда и по-здравословна храна.

Зелените

17.03.2014 г.

Вашият коментар