Да спасим Градската градина в Пловдив!

Декларация на ПП „Зелените“

Зелените подкрепяме гражданите на Пловдив в продължаващите им усилия да защитят и съхранят Цар Симеоновата градина (Градската градина), паметник на градинското и парково изкуство и неоценимо културно богатство и се обявяваме против изграждането на подземен паркинг под езерото в нея. Недопустимо е в град, който периодично оглавява класацията за най-мръсен въздух в България, в който, по последно изнесените статистически данни, при норма от 20 кв. м зеленина на гражданин, в момента реално се падат по 11.2 кв.м, да се посяга върху една от малкото останали зелени системи в града. Осъждаме отказа на Община Пловдив, на Министерство на културата и на Министерство на околната среда и водите да изпълнят законовите си задължения за опазване и поддържане на този паметник на културата, като пренебрегват и не зачитат обективните факти:

1. Изграждането на подземния паркинг под парка противоречи на режимите за опазване на Цар Симеоновата градина като паметник на градинско-парково изкуство.

2. Не се спазват Европейските директиви да се избягва изграждането на нови паркинги в центровете на градовете.

3. По проект вентилационната система на паркинга ще отвежда газовете от автомобилите на територията на парка.

4. Съществува реална опасност от загиване на възрастната растителност в следващите 5-8 години заради дрениране на подпочвените води в Цар Симеоновата градина. Вече започна и масово изсичане на здрави дървета в градината.

5. Съзнателно отнемане на правото на гражданите да изразят позицията си в нарушение на Орхуската конвенция.

6. Нецелесъобразност на проекта, поради наличие и към момента на достатъчно свободни платени парко-места в центъра на града.

7. Формира се ново кредитно бреме за гражданите на Пловдив.

8. Строеж на паркинг под естествено подземно езеро, предполага допълнително оскъпяване и последваща сериозна хидроизолационна поддръжка.

9. Наличие на съмнения за икономическа свързаност на кмета на града с фирмата изпълнител на проекта за изграждане на паркинг.

Всичко това се случва, докато друг проект на Община Пловдив – за изграждане на мрежа от велоалеи в града – изостава по график повече от половин година и засега няма изгледи в близко бъдеще по изпълнението му да се заработи активно.

Политиката на „Зелените“ акцентира върху намаляване на потоците автомобили в градовете, върху използването на обществен и железопътен транспорт. Затова подкрепяме и активно участваме във всяка инициатива, която ще редуцира броя на автомобилите не само в центъра на града, но и в цяла Пловдивска област. Фокусът на градската управа следва да бъде не реализирането на мащабни и ненужни проекти за общински паркинги в центъра на града, а изграждане и развитие на зелена пътна инфраструктура.

Искаме красив град! Паркът не е сечище и дърводобивна площадка! Настояваме за спасяването на зеленината на Пловдив, от която зависи здравето на всички ни!

Зелените

21.02.2014 г.

2 коментара по “Да спасим Градската градина в Пловдив!”

  1. Калин каза:

    Подкрепям – и следя, ако се организират граждански акции.

  2. София Абаджиева каза:

    Присъединявам се към тази протестна декларация. Обичам Пловдив и ме боли за всяко отсечено дърво. Градската градина е емблематично място за Пловдивчани. Кой болен мозък взе това абсурдно решение? Безобразие!!!

Вашият коментар