Одобряването на Петко Арнаудов за директор на държавното горско стопанство в Царево е подготовка за одобрение на общия устройствен план на община Царево

Декларация на ПП „Зелените“

На 5 август, без конкурс, за директор на държавното горско стопанство в Царево беше назначен бившият кмет на Царево, агентът от ДС с агентурен прякор „ИВАНОВ”,  господин Петко Арнаудов.

Петко Арнаудов е скандално известен. Като кмет на Царево той поиска закриването на целия природен парк „Странджа“, атакувайки заповедта за обявяването му. В услуга на искането на общината, тогава ВАС обяви природния парк Странджа за нищожен и несъществуващ и само блокажите на Орлов мост го спасиха. Всичко това беше направено с цел да се узакони емблематичният незаконен строеж на вилното селище „Златна перла“ до с. Варвара – също „постижение” на кмета Арнаудов и на неговия главен архитект.

Друго строително беззаконие, с което се запомни кметуването на Петко Арнаудов, е промяната на Общия устройствен план на Община Царево, изготвен в нарушение на Плана за управление на природен парк Странджа и в нарушение на европейските директиви за опазване на мрежата НАТУРА 2000. Този план предвижда застрояване на цялата крайбрежна ивица на общината, включително в природния парк и НАТУРА 2000, без две малки защитени местности и ново курортно строителство по брега с десетки хиляди нови легла, с което доведе до наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Не на последно място, жертва на кметуването на Арнаудов става и плажът Корал (130 дка плажна ивица) – първо продаден на безценица на никому неизвестната фирма „Виватур инвест” (после препроден на испанска фирма за 50 млн евро), а след това Арнаудов дава и ПУПа за застроявне на мястото. И тук ВАС е благосклонен и при заведените дела срещу безакконията на кмета отсъжда в негова полза.

Благосклонността на ВАС към лицето Петко Арнаудов вероятно също не е случайна, доколкото почти подарява на ВАС парцела с площ от 2250 кв. м. на първа линия на плажа в Царево на цена от 7 евро на кв.м. с право на строеж.

Каква е обаче възможната причина за скандалното назначаване на Петко Арнаудов? Това безспорно е участието на държавното горско стопанство на Царево във всички съгласувателни процедури – по одобряване на измененията на ОУП, по приемането на плана за управление на ПП Странджа. И ако досега позицията на горското ведомство твърдо е била срещу застрояването на крайбрежието и на ПП Странджа и този глас често е бил решаващ, то при оглавяването му от Петко Арнаудов, ситуацията коренно ще се промени. Вероятно следващата „смяна”, която можем да очакваме, е тази на директорите на природните паркове. Всичко това се прави, за да се разчисти пътят на пълно и безпроблемно застрояване на природните паркове, защитените територии и защитените зони, в този конкретен случай – на Странджа и Царево.

Зелените настояваме Петко Арнаудов незабавно да бъде отстранен от новоназначената си позиция от ресорните отговорни власти, тъй като неговото име и дела са напълно компрометирани, както и срещу него да бъдат подновени всички проверки за незаконосъобразни дейности.

Зелените призоваваме всички природозащитници и всички родолюбиви българи, които милеят за нашата природа и за бъдещето на България, да излязат на протест срещу престъпното управление на БСП, ДПС и Атака – до оставка и премахване на престъпните последствия от тяхната политика и назначения.

Зелените настояваме за директор на държавното горско стопанство в Царево да бъде назначен човек, известен със своето грижовно отношение към гората и който ще гарантира пресичане на незаконния добив на дървесина, който се шири в Странджа.

Зелените настояваме за строга защита на старите (вековни) гори, както и за въвеждане на най-съвременните принципи за управление на горите, а именно системата за управление и сертификация на горите, позната като FSC (https://ic.fsc.org/). Въвеждайки това управление, приходите на местните хора – собственици и ползватели – ще се увеличават дългосрочно, и то от допълнителните екосистемни ползи от горите, а не само от тяхното изсичане, застрояване и урбанизиране на запазените природни територии.

Зелените

13.08.2013 г.

Вашият коментар