Всички студенти могат да гласуват днес в града, където е техният университет

Внимание, студенти!
Студентите могат да гласуват във всяка една секция в града, където е университетът, дори и по лична карта да са адресно регистрирани другаде.

Това е възможно на основание чл. 207 от Изборния кодекс

Чл. 207. (1) При произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България избирател, който е ученик или студент – редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на:

– документ за самоличност;
– надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка;
– попълва се декларация по образец (номер 71, има я във всяка Секционна избирателна комисия), че не е гласувал и няма да гласува на друго място

Самият образец на декларацията, приложение № 71 на ЦИК: http://www.cik.bg/f/71

Ако някъде липсват такива декларации, студентът може да си я разпечата от линка на ЦИК и да си попълни и да се върне, като междувременно подаде сигнал до Зелените за това нарушение.