Зелените за прекратяване на концентрацията на държавни средства в избрани ръце


Зелените подкрепяме намерението на служебния кабинет да прекрати концентрацията на държавни средства в определени банки.
Същевременно приемаме изявленията на премиера Марин Райков едва като първа стъпка в тази насока и очакваме конкретни във времето и като насоченост мерки по този проблем.

 Струпването на голям процент от авоарите на държавни предприятия в  една единствена финансова институция по непрозрачен начин нанася сериозни щети както на свободния пазар, така и на демокрацията по принцип, и трябва да бъде незабавно прекратено, се казва в становище на предизборния щаб на Зелените днес. Тази практика се експлоатира безпринципно от предходното правителство, а и от управлявалите преди него, за въздействие върху банковия сектор, бизнеса, и икономиката като цяло. Чрез нея се осигуряват трудни за проследяване взаимовръзки и икономически завоевания на партийните лидери, участвали в управлението на страната, както и целенасочено изкривяване на пазара в цели сектори, с цел лично или корпоративно обогатяване за сметка на обществения интерес.

Крещящ пример за тежките последствия от наливането на държавни средства в една и съща банка през последните години, бе концентрацията на медийна собственост в ръцете на група лица, свързани според редица публикации с ръководството на Корпоративна търговска банка. Освен директно въздействие върху медийния пазар, което почти погубва плурализма в медиите, тази концентрация спомогна за невиждания упадък на качеството на журналистиката, загубата на свобода на словото, търговията с медийно влияние, и всички останали уродливи явления в медийното поле у нас през последните години. Нейното влияние пряко уврежда състоянието на демокрацията, като систематично отслабва и премахва демократичната институция на Четвъртата власт – свободната и независима журналистика.

Зелените настояват за незабавно деконцентриране на средствата на държавни компании, както и за стриктно преустановяване на останалите непазарни въздействия на държавата в медийния, и всички останали сектори – чрез порочно разпределение на средства по еврофондовете например. Още с влизането си в следващия парламент, Зелените ще предложат пакет от конкретни мерки и правила, включващи изисквания за пълна прозрачност и обществен надзор над начина на съхраняване и изразходване на обществени средства от държавата.