Eвропейската Зелена партия подкрепи Зелените за влизане в Народното събрание

Генералният секретар на Европейската Зелена партия Жаклин Кремерс изпрати днес писмо на подкрепа до Зелените. „В Комисията на Европейската Зелена партия (ЕЗП) смe щастливи, че успяхте да се регистрирате за участие в предстоящите на 12 май парламентарни избори и искаме да ви пожелаем официално успех, в качеството ви на кандидат-член на ЕЗП,“ се казва в писмото. Европейските зелени пожелават успешна кампания и изборни резултати на Зелените. Писмото е част от взаимодействието между двете партии и подкрепата, която Зелените получават от ЕЗП.

Зелените, политическата сила – носител на обществения натиск за прозрачност, законност и гражданско участие в управлението от 2008 г. насам, поема към участие в управлението на страната с комплексна платформа за подобрение и промяна, под надслов „Има различна политика“. Гражданската формация, създадена и съставена от активните граждански движения в защита на българската природа, ориентира програмата си към потребностите и стремежите на младите и активни градски хора: учещи, работещи, предприемчиви бизнесмени и професионалисти. Модернизираната визия на Зелените за предстоящите избори надгражда традиционната им политическа платформа за опазване на природата, гражданско участие и контрол в управлението с нов набор от политически направления за действие в следните насоки:

– тласък за предприемчивостта на семейния и среден бизнес чрез ясни регламенти, премахване на монополите, справедливо възнаграждение, осигуряване на заетост, развитие на зелена икономика;
– висококачествено образование, адаптирано към нуждите на младите и динамиката на световната икономика;
– достъпно и ефективно здравеопазване, базирано на солидна профилактика, превенция и здравословен живот;
– енергийна независимост на домакинства, обществени сгради и селища, енергийна независимост на България;
– съхраняване на природното и културно богатство на България за децата и техните деца.