Регистрация за гласуване по настоящ адрес до събота, 27 април

Скъпи зелени приятели,

Ако живеете на адрес, различен от този по лична карта, можете да подадете заявление за регистрация за гласуване по настоящ адрес най-късно в събота, 27 април.

За целта трябва да занесете в общината по настоящ адрес попълнен екземпляр от тази бланка.