Зелените: добротообразование и свободната инициатива са ключът към развитието на бедните региони в България

Съобщение до медиите
17.01.2017

„След 20 години и милиарди изхарчени пари ще победим безработицата в най-бедните региони, защото там няма да останат хора“, шеговито каза съпредседателят на Зелените Владислав Панев на среща с журналисти днес. „Идеята за наливане от държавата на 500 млн. за финансиране на индустриални предприятия в бедните райони е пореден римейк на политиката „нашите хора да усвоят едни пари под благовидна форма“, допълни той. Свидетели сме на такива сценарии непрекъснато, като няма значение дали клиентелата на ГЕРБ или на социалистите ще се облагодетелства от многото безсмислени проекти в малките общини. Това е път към укрепване на един олигархичен тип икономика като този в Латинска Америка през 80-те години и,в крайна сметка, към финансовото затъване на тези общини поради невъзможност да обслужват разходите за поддръжка на построеното. Панев очаква редица малки общини да фалират през следващите 10 години, защото не могат да си покриват разходите.

Зелените предлагат комплекс от мерки, които ще осигурят връщане на достойнството, на предприемаческия дух и реализация на инициативните хора в най-бедните общини на България. Успешните български фирми, които пробиват на чуждите пазари, не се занимават с усвояване на еврофондове или продажба на билетчета от лотарията. Успява се с добро образование, свободен дух и инициатива, а държавата в момента не създава условия за развитието на тези качества у хората. Само така България ще може да постига годишен ръст от поне 6-8% и ще се приобщим като пълноценни граждани към свободния свят. Не можем да си позволим да се превърнем в просяците на Европа, смята Панев.

Предложенията на Зелените за развитието на бедните региони са следните:
–    По-нисък праг на инвестицията за инвеститорите в клас А. Така държавата ще се ангажира да изгражда нужната инфраструктура, която практически липсва в много общини;
–    Данъчна ваканция от 10 години за местни компании с печалба до 100 хиляди лева годишно, с идеята парите да остават на място, а не да бъдат иззети от държавата, която след това с лека ръка да ги раздава на олигарсите;
–    По-високи заплати за учители и лекари, доколкото работата им в бедните региони е изключително важна за дългосрочното им развитие;
–    По-голям дял от средствата от Програмата за развитие на селските райони;
–    Помощ и реклама за специализация на отделни населени места и региони за налагането на специфични географски марки в туризма и земеделието, като например Смядовска луканка;
–    Стипендии за студенти, ако имат сключен договор с местна компания за работа след дипломирането си;
–    Повече полицаи по селата за охрана на имуществото и реколтата;
–    Ваканция за плащане на местни данъци за 25-те най-бедни общини;
–    Засилено точкуване по европейските програми за проекти от тези общини;
–    Осигуряване на бърза връзка и интеграция на всички региони с пътната инфраструктура на България.
–    Българската банка за развитие да влезе в първоначално предвиденатаси роля и да финансира приоритетно компании от бедните региони, вместо да кредитира проекти на едрата олигархия, както в момента.

„Път към избавяне от феодалните зависимости за по-малките населени места е синергията във всички сфери – управленска, икономическа, социо-културна, екологична“, заяви другият съпредседател на Зелените Зарица Георгиева. Според нея хомогенността на качеството на живот в големите и малки населени места е критерий за развитие и благоденствие. Нужен е интегрален подход в местното самоуправление, при който сеизползват ефективно възможностите на финансовите програми и инструменти на ЕС – в параметри, отговарящи устойчиво и в дългосрочен план на реалните нужди на местните жители.

От своя страна експертът по мониторинг на еврофондовете Петко Ковачев предложи радикална децентрализация на еврофондовете, подготовката за която да започне веднага, а изпълнението – от 2021 година. „Гражданският мониторинг на еврофондовете показва, че тяхното управление страда от структурни слабости, които пречат на успеха“, каза Ковачев. „И докато БСП се готвят да раздават пари от бюджета, оставяйки както винаги европарите под контрола на ДПС, то ГЕРБ показа здрава ръка при централизацията им. ГЕРБ неглижира изпълнението на предварителните условия, записани в Споразумението за партньорство и сега България е на път да загуби средства поради неизпълнението им. Опростяването на дълговете на общини, натрупани по финансови корекции на проекти, е вид политическо изнудване: „Ако слушате – дълговете ви ще бъдат опростени!“.

Европейските фондове в момента не работят за благосъстоянието на гражданите, а са обект на масова и нагла корупция на всички нива. Предложенията на Ковачев включват следните мерки:
– Пълна децентрализация на оперативните програми „Регионално развитие“, „Енергия и климат“ и „Човешки ресурси“ – по една за всеки от шестте региона за развитие.
– Частична децентрализация – по една национална и шест регионални оперативни програми „Околна среда“ и ПРСР
– Децентрализация на програмирането и управлението на програмите за трансгранично сътрудничество.
– Възможност за прехвърляне на средства между идентични регионални оперативни програми след междинна оценка на ефективността.
– Създаване на нова система за насочване на средствата към регионите, базирана на няколко групи критерии, вкл. демографията.
– Създаване на цялостна система за действащ мониторинг и контрол, като се започне от процеса на програмиране.

Очакванията са децентрализацията да доведе до повишаване капацитета за самоуправление и вътрешнорегионално сътрудничество. Сред другите ефекти, според Ковачев, са „разделение на труда“ между правителството, което да насочва, контролира, подкрепя и санкционира, и местните и регионални власти, които да програмират, решават и изпълняват сложни задачи по цялостно регионално развитие. Дългосрочните ефекти ще са повишаване на заетостта и доходите, бум на предприемачеството и намаляване на корупцията. Всичко това ще определи успеха на европейското финансиране и на европейската солидарност като цяло, смята Ковачев.

Един коментар по “Зелените: добротообразование и свободната инициатива са ключът към развитието на бедните региони в България”

Вашият коментар