Зелените: В парламента трябва да влязат хора с професионални качества и висок морал

05.01.2017

На 5 януари политическа партия „Зелените“ проведe среща с журналисти, на която представи приоритетите си за 2017 година и обяви готовността си за участие на предстоящите парламентарни избори. В срещата участваха съпредседателите Зарица Георгиева и Владислав Панев, заместник-председателят на Столичния общински съвет Иван Велков, председателят на предизборния щаб на Зелените Никола Йорданов и Борислав Сандов, председател на мрежата на Балканските Зелени.

Владислав Панев обяви, че след проведени проучвания, мнозинството от членовете и симпатизантите на партията желаят включване на Зелените в широка коалиция с други организации, които са доказали, че споделят сходни принципи и ценности. Панев изтъкна съвпаденията по много позиции на Зелените с хората в наскоро формираната партия “Да, България” с лидер Христо Иванов. Много от бъдещите учредители на “Да, България” са дългогодишни приятели, съидейници и партньори на Зелените в общи политически и граждански каузи. Приоритети на вероятна бъдеща парламентарна група с участие на Зелените са съдебна реформа, подобряване средата на живот, повишаване на доходите и развитие на дребния и среден бизнес. Водещата цел на Зелените според Панев, е в следващия парламент да влязат хора с отлични професионални и морални качества. Такива, които да имат силите и възможностите да развият тези приоритети до успех, които мислят стратегически за проблемите на България с ясна визия за конкретните нужни решения, не в рамките на един мандат, а за следващите 10-15 години.

За съпредседателя Зарица Георгиева, предизвикателство пред Зелените е хората да спрат да противопоставят икономиката и екологията, каквото напрежение съвсем умишлено се създава заради мащабни икономически и финансови интереси. „Нямаме съмнение, че слънцето, вятърът и други природни елементи могат да задоволят нуждите на всички по един модерен, устойчив и чист начин. Виждаме как от ден на ден това се превръща в реалност в развити и развиващи се страни по света. Нужно е в България да ускорим темпото чрез ефективно и щадящо природата използване на ресурсите, рециклиране и достигане до нулеви отпадъци, за да се противопоставим своевременно на климатичните промени.“ В икономиката, според Зарица Георгиева, особено важно за България е устойчивото и отговорно развитие в туризма и земеделието, където Зелените могат да предложат ефективни и работещи решения.

Като особено опасен фактор за здравето на българите представителите на Зелените изтъкнаха изключително замърсения въздух в големите градове и липсата на адекватни и модерни решения от страна на управляващите да се противопоставят на тази опасност, например с намерението за изграждане на инсенератор за изгаряне на отпадъци в София, както и проектите на скандалния бизнесмен Христо Ковачки за инсталации за изгаряне на отпадъци в Русе и Сливен. Зелените заедно с гражданите и НПО-сектора водят кампании срещу тези намерения и на трите места.

Иван Велков, заместник-председател на Столичния общински съвет, представи приоритетите на Зелените за София през 2017 г. Сред тях важно място заемат мерките за намаляване замърсеността на въздуха. Зелените настояват за монтиране на повече измервателни уреди, които да следят нивата на замърсяване, както и да бъде осигурена технология за измерване на по-опасните за здравето частици под 2.5 микрона. В момента тези станции са крайно недостатъчни и не дават реална преценка за въздуха, който дишат софиянци.

Работата по дефинирането на дългосрочна визия на града е друг важен приоритет, който трябва да е готов до средата на годината. В първите седмици на 2017, освен по бюджета на общината, ще се работи сериозно по проекта за система за велосипеди под наем в центъра на София и за стартиране на процедурата за електронната билетна система от съвременен тип за градския транспорт. Зелените продължават да работят и за повече ефективност на общинската администрация и всички търговски дружества, чрез тримесечните отчети на всички общински компании. Тази мярка осигурява прозрачност в харченето на публичните средства и позволява на гражданите да упражняват пряк контрол върху финансите на общината.

Никола Йорданов, председател на предизборния щаб на Зелените, също подчерта ключовата роля на активните граждани в политическия процес. “В България има 300-400 хиляди човека, които реално могат да отстояват граждански права и да оказват натиск, докато около 2 милиона са зависимите от икономически и политически кръгове, и не могат да отстояват такива права. Зелените винаги сме действали като гражданска организация, в която се изявяват активните на местно ниво хора с доказани принципи и ценности. За нас истинският и смислен живот означава отстояване на определени ценности и позиции”, допълни Йорданов.

Вашият коментар