Покана за свикване на Национално събрание на ПП “Зелените”, 10 и 11 декември 2016 г.

На 10 и 11 декември 2016 г. (събота и неделя) политическа партия “Зелените” ще проведе редовното си Национално събрание.

На него ще бъдат дискутирани промени в Устава на партията, както и ще бъдат попълнени  свободните места в ръководните органи. Широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Събранието е отворено и за външни гости.

Дневен ред за Националното събрание:
1. Отчет на НС.
2. Доклад на КС.
3. Промени в устава.
4. Попълване на овакантени места в управителните органи.
5. Отчет на предизборния щаб на ПП „Зелените“, анализ и дискусия.
6. Решение за участие в избори.
7. Разни.

Национално събрание ще се проведе в зала „Кедър“ на БАН, ул. „Шипченски проход“ 50, гр. София.

Регистрация: 10.12.2016, 9:30 – 10:00 ч.
Начален час: 10.12.2016, 10:00 ч.

Съгласно решение на Националния съвет на Зелените от 14.10.2016 г., броят на делегатите на всяка МО за предстоящото Национално събрание може да бъде до 5 души, включително председателите на местната организация.

За да са легитимни делегатите, е необходим надлежно оформен протокол от заседанието на МО, на което те са избрани за делегати.

Вашият коментар