Зелените сме за ефективни мерки за противодействие на тероризма и адекватна защита на нашата свобода

Позиция на на ПП „Зелените“ за ефективни мерки за противодействие на тероризма и адекватна защита на нашата свобода

13 юни 2016 г.

В края на миналата седмица депутати от ГЕРБ представиха Законопроект за противодействие на тероризма, посрещнат с бурни реакции от страна на журналисти и анализатори. Присъединяваме се към оценките за Законопроекта като сериозна опасност за демокрацията и човешките права в България. И настояваме не само той да не бъде приеман в този му вид, но също и че специален антитерористичен закон при сега съществуващата нормативна рамка и общественополитическата ситуация у нас не би бил нищо повече от инструмент за разправа на властта с политическите ѝ противници и недоволните граждани.

Проблемните моменти в Законо проекта касаят всеки свободомислещ български гражданин, който може да се окаже „терорист“ и да бъде разследван например след по-емоционално изказване на публични места или в социалните мрежи. Сред предвидените мерки за борба срещу тероризма са включени: извънредни правомощия на служителите на ДАНС да призовават, разпитват, обискират и задържат граждани, както и да следят граждани и юридически лица чрез специални разузнавателни средства (СРС), което вече е уредено в други нормативни актове (Закона за МВР, Наказателния кодекс).

Зелените смятаме че в българското законодателство в настоящия му вид са предвидени достатъчно адекватни мерки за борба с тероризма. Предизвикателствата, които тероризмът поставя пред демократичните държави днес, са от съвсем различен порядък и не могат да се решат с въвеждането на извънредно законодателство. Превенцията на терористични нападения е проблем, за чието решаване международната общност търси работещи решения. Сред стратегиите, обсъждани на общоевропейско ниво, например влиза и превантивната работа в рискови групи и региони срещу проникването на радикални идеологии. Както и таргетираното наблюдение на избрани заподозрени и по-добрата обмяна на информация за тях между различните служби. Това са истински адекватни мерки, които масовото следене и нарушаване на права не само няма да подпомогне, но дори ще им навреди.

Потенциалната заплаха у нас произтича от неработещите и корумпирани институции, от неефективната работа на МВР и ДАНС, от нереформираната съдебна система.

Отделно искаме да припомним, че понастоящем държавните структури в България са в голяма част овладени от лични и олигархични интереси. Потенциалната заплаха у нас произтича от неработещите и корумпирани институции, които могат да допуснат терористична дейност в страната ни, от неефективната работа на МВР и ДАНС, от нереформираната съдебна система, която до момента не е осъдила нито един представител на организираната престъпност или злоупотребил с правомощията си висш държавен служител. Институциите, политическите партии, неправителствените организации и гражданското общество трябва да хвърлят усилията си за справяне с тези проблеми, ако искаме ефективно противодействие на тероризма. Всичко друго е удар срещу правата на гражданите и конституционния ред в България, но не и срещу евентуална терористична дейност.

Зелените ще внесем своето становище срещу подготвения Законопроект и ще участва в общественото му обсъждане. Призоваваме и всички парламентарни и извънпарламентарни политически сили, неправителствени и граждански организации към активно противодействие и недопускане на влизането на подобен Законопроект за обсъждане в пленарната зала на НС.

Зелените против подслушванеПП: Зелените осъждаме терористичния акт в Орландо и изразяваме дълбоката си съпричасност с мъката на близките на жертвите и пострадалите. Това е масово убийство провокирано от омраза и извършено от човек, който поне два пъти е бил проверяван от ФБР. Службите за сигурност трябва да имат времето и експертите да проверяват по-ефективно хората, за които вече имат нужната информация. Омразата към другия и различния не може да бъде спряна с конвенционални силови мерки.

 

 

Вашият коментар