Незаконното строителство е национален проблем и не се ограничава в пределите на ромските гета

25 август 2015

Позиция на ПП „Зелените” по повод показните акции за събаряне на незаконни жилища на български роми

Предприетите от общинските власти в няколко града действия за събаряне на незаконни жилища, построени от роми, показаха безотговорно, некомпетентно и нецивилизовано управленско поведение, непознаване на европейските практики, липса на комплексни управленски решения, които да отговарят на сложните, трупани с десетилетия жилищни проблеми на ромското малцинство в България. Проблемът с незаконното строителство е национален и не се ограничава до пределите на ромските гета, а държавните органи нямат ясна стратегия и общ подход за незаконните постройки. Бихме искали да видим такава непоколебимост и непримиримост на държавата, каквато видяхме при показните акции в Стара Загора през юли 2014 г., Гърмен през юли т.г. и във Варна преди дни, която да се прояви и спрямо незаконните постройки на олигарси, политици, митничари.

Показните, полoвинчати, без траен резултат мерки – обикновено преди избори, са само „замитане” на проблема. От друга страна, разумни и отговорни решения на местни управници срещат съпротивата на определени политически сили, за които явно неслучването на ромската интеграция е силен политически коз.

Зелените отново заявяваме, че проблемът за ромската интеграция е комплексен и за решаването му са необходими координирани действия на различни държавни, общински органи, неправителствени организации и представители на самите общности. Към последните апелираме да се спазва цивилизовано и адекватно поведение. Грубото изказване на кмета на район Младост при Община Варна и расистките коментари на архитекта на същото кметство са примери за точно обратното.

Припомняме, че ромите са номади и никога не са били собственици на земя в България. През 60-те години на миналия век комунистическото правителство на Тодор Живков забранява номадството и българските роми започват да се заселват в градове и села на общински земи. В този смисъл изказванията на някои кметове ромите от съборените постройки да се върнат в родните си селища, т.е. от едно гето да се преместят в друго, е абсурдно и некомпетентно решение.

Напомняме на общинските и на държавните власти решението от 2012 г. на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург по делото „Йорданова и други срещу България“, образувано във връзка с изселването на роми от квартал Баталова воденица в София. Съдът осъжда България, тъй като установява нарушение на Европейската конвенция за защита правата на човека в частта й за правото на дом и на зачитане на личния и семейния живот. Според решението държавата не се е съобразила с последиците: засегнатите стават бездомни, не е осигурила алтернативни варианти, както и не е поела отговорност за собствения си принос за възникване на незаконните жилища. Съдът предписва България да измени Закона за общинската собственост, което и досега не е изпълнено. През юли т.г., след подобна показна акция в Гърмен, ЕСПЧ отново се произнесе по изселването и разрушаването на домовете на хора от квартала и препоръча те да бъдат спрени, докато не бъдат осигурени подходящи жилищни условия за хората, чиито къщи са разрушени.

Зелените сме твърдо против подобни показни акции, които се извършват преди избори, служат за изостряне на етническото напрежение и манипулиране на вота и не водят до ефективни и дългосрочни решения. Ето защо предлагаме и настояваме за превантивен контрол за недопускане на незаконни строежи, както и за предприемане на действия на общинско ниво за подпомагане на законното строителство за хора от уязвими групи – предоставяне на право на строеж в урегулирани парцели с достъп до електричество и вода, механизми за информационно и административно подпомагане за изграждане и закупуване на социални жилища, използване на необитавания жилищен фонд и други модели, разработени съвместно с общностите, които засягат.

Един коментар по “Незаконното строителство е национален проблем и не се ограничава в пределите на ромските гета”

  1. nina каза:

    Надявам се да имате капацитет да направите по-задълбочен анализ на проблема. Така е – показността е очевидна. Но тя е проблем, който е на повърхността. Хубаво е че напомняте за правата на човека, но е правилно да напомняте при това и за задълженията на човека. Тези неща са свързани и произхождат едно от друго. Именно неразбирането на държавно ниво на тази взаимообвързаност е причина днес да имаме показни акции и нагнетяване на напрежение. Баланса е най-разумния подход. Очевидно е че политиката за интегриране на ромите може да е само държавна политика – тя трябва да бъде развита в сектор вътрешна сигурност, данъчно-осигурителна система, съдебна система и т.н. като навсякъде се заложи принципа за равновесие между права и задължения. Факт е, че ромите не познават задълженията си, понеже никой не изисква спазване от тяхна страна. По този начин те не само не се интегрират, те се дезинтегрират тотално от обществото. За тях не съществува държава България, а държава в държавата, където те се подчиняват на собствени вътрешни разпоредби и закони. Все повече гетата се превръщат в място, недостъпно и изолирано от територията, дори за МВР, социални грижи, здравна помощ. Все повече с тези групи няма, кой да работи, освен благословените от собствените им кланове. Всъщност ромите имат много по-малко ЧОВЕШКИ права благодарение на предоставените им от държавата права без задължения.

Оставяне на коментар по nina