Зелените сме за работещо решение за Гърция, но обръщаме внимание на растящия дълг на България

03.07.2015

Зелените споделяме позицията на Европейските Зелени, и особено призива към лидерите в ЕС

„Ние ви призоваваме да се споразумеете за нова сделка: сделка, която се съсредоточава върху реформите в данъчното облагане, публичната администрация, борбата с корупцията и за нова икономическа динамика. Сделка, която се въздържа от проциклични мерки за строги икономии, които са икономически самоунищожителни и социално безотговорни. Сделка, която да осигури устойчива инвестиционна среда. Сделка за преструктуриране и за облекчение на гръцкия дълг.“
Пълна декларация на ЕЗП

В същото време изразяваме нашите притеснения от негативните процеси по отношение на публичните финанси в България. Само за година, основно заради фалита на КТБ, държавният дълг се повиши от около 20% до 28.8% от Брутният вътрешен продукт. Това ниво все още не е застрашително, но трябва да имаме предвид, че без радикални мерки по отношение на подобряване на регулацията, прозрачността и ефективността в някои области предстои избухването на нови дългови бомби. Загубите в държавната енергетика достигат колосални размери. Пенсионното осигуряване също работи с многомилиарден дефицит годишно. Така наречените реформи и в двата сектора през последните седмици не решават проблемите. Законът „Калфин“ на практика повтаря мерките, гласувани още през 2011 година, като основната разлика е премахването на предвиденото увеличение на вноските към втория осигурителен стълб за сметка на НОИ.

Другият сериозен проблем са слабите регулатори, които все още продължават да работят в интерес на регулираните лица, а не каквото е законовото им призвание – да пазят интересите на потребителите на банкови, застрахователни, пенсионни или енергийни услуги. Неслучайно въпреки привлекателният данъчен режим няма тълпи от инвеститори у нас, а част от вече вложилите пари в България напускат. Основна причина за това е несигурността им от действия на държавните институции. Липсата на перспектива и възможности е и причината за продължаващото обезлюдяване на страната и превръщането на демографската криза в истинска катастрофа.
Обръщаме внимание, че безметежността в държавното управление и натрупването на дългови бомби може да ни озове в ситуацията на Гърция (що се отнася до нивата на държавна задлъжнялост) много по-скоро, отколкото се предполага. Предупреждавахме за балона КТБ с официални декларации година преди да се спука. Сега отправяме предупреждение и по отношение на енергетиката и пенсионното дело.

Вашият коментар