Поход за климата – България, 15 май 2015

15 май е Световен ден на климата. За да го отбележим и да привлечем вниманието към промените, които засягат всички нас, се организираме в поход за климата. Искаме да отправим ясно послание към нашите и световните политици, които ще се срещнат в Париж между 30 ноември и 11 декември 2015 на срещата на върха по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Нужно е те да постигнат споразумение, което да е обвързващо и задължително за всички държави по света. Ако за пореден път такова споразумение не стане факт, сме заплашени от най-големите промени за хората и природата не само за нашето поколение, но и въобще в историята на човечеството.

Като резултат от човешката дейност и зависимостта на нашите икономики от въглеродни енергийни източници (петрол, газ, въглища и др.) температурата на планетата се увеличава.

Последиците от това увеличение в глобален мащаб са крайно неблагоприятни. Топенето на ледниците ще повиши нивото на световните океани. Това ще доведе до изчезването на цели острови крайбрежия. Драстично ще се промени количеството и разпределението на валежите от дъжд и сняг, ще се увеличи честотата на сушата и ураганите, половината от човечеството ще страда от недостиг на вода и на земя, която да бъде обработвана за поминък. Ефектът върху хората, особено най-бедните, ще е липса на препитание и загуба на традиционни територии. Това ще изостри конфликитите на регионално ниво и ще увеличи броя на хората, мигриращи и бягащи от природни и човешки катастрофи.

В България също виждаме проявленията на тези негативни ефекти. Голям брой наводнения, отнеха човешки животи и унищожиха домовете на много хората. Горите ни са подложени на масови сечи, а честите градушки унищожават реколтата. Въздухът ни е сред най-мръсния в Европа, а големи замърсители са недосегаема собственост на олигарси.

Но все още имаме шанс да спрем този процес и спасим себе си и планетата си. От името на ПП Зелените ви каним да се присъедините към нас. За да изискаме от политиците да се споразумеят за спирането на процеса на затопляне чрез задължителни мерки за реформи в енергетиката, транспорта, селското стопанство и преминаване към нисковъглеродна икономика. За да спечелим времето, необходимо ни за изграждането на едно по-справедливо и устойчиво общество за нашите деца.

Присъединете се към събитието във Фейсбук!

Времето е сега и хората сме ние!

US-CLIMATE-DEMO

Вашият коментар