Доктор Москов, спрете арсена в Крумоград!

Открито писмо до Министъра на здравеопазването доктор Петър Москов

Уважаеми доктор Москов,

Настояваме съгласно чл. 14. на Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол да разпоредите на Главния държавен здравен инспектор спешно насочено извършване на държавен здравен контрол при постъпил сигнал на граждани относно потенциалната опасност от отравяне на населението с арсен, предизвиквана от рисковия проект на офшорната компания Дънди Прешъс Металс за златна мина в Крумовград.

В съдебно заседание на Върховния административен съд на 11.6.2012 г. вещите лица Мочев и Фачиков констатират, че в рудата на тази мина има 1057 тона арсен и при преработката на рудата той отива в златния концентрат.

В информация за вестник Капитал, публикувана на 8.7.2014 г., от фирмата заявяват че „добиваният златен концентрат за разлика от този от златното находище в Челопеч не е задължително да пътува за преработка до Намибия, тъй като в него няма арсен и сяра.“

„Продуктът може да бъде преработен във всяко едно металургично предприятие“, обяснява директорът на мината Илия Гърков.

Това безотговорно твърдение противоречи на доклада по ДОВОС – „Добив и преработка на златосъдържащи руди от участък Ада тепе на находище „Хан Крум”, гр. Крумовград, където на стр. 119 е записано:  „По-голяма тревога буди съдържанието на арсен. В горските площи, съдържанието на арсен, с изключение на почвени проби РР-002, РР-003, РР-004 и РР-005, надхвърля фоновата концентрация и предохранителна концентрация. За почвени проби РР-007 и РР-008, съдържанието е над максимално допустимите концентрации“ .

Уважаеми доктор Москов,

Като министър, отговорен за общественото здраве, настояваме да спрете реализацията на проекта, който не предвижда каквито и да е мерки за защита от арсена и да алармирате спешно Министерския съвет и министерството на финансите за опасността от него за здравето на населението при транспортирането и преработката на концентрата в металургичните предприятия на територията на страната.

Въз основа на това правителството и министърът на финансите следва да заемат негативна позиция за отпускането на кредит на фирмата от 45 млн. долара за реализацията на проекта, за който тя кандидатства на 20-ти април 2015 г. пред съвета на директорите на Европейската банка за реконструкция и развитие, в която участва и Република България.

Български център за зелена икономика
ПП „Зелените“
и присъединили се граждани и граждански организации

Вашият коментар