Зелените очакваме още кандидати за участие в местните избори

Зелените продължаваме събирането на предложения за наши кандидати за местните избори.

Ето какви са критериите на ПП Зелените за кандидатите за местните избори:
– да познават и приемат принципите и програмата на Зелените
– да са завършили поне средно образование
– да имат доказана професионална реализация
– да имат опит в обществената сфера
– да познават проблемите в региона, в който се кандидатират
– да имат чисто криминално минало
– доказано да не са съдействали на ДС по никакъв начин.

За предимство ще се считат следните качества и постижения:
– работили са по зелени каузи в обществена полза
– активни са в своята местна общност
– представят публикации, интервюта, публични изявления
– имат добри ораторски способности

Документите, които трябва да изпратят кандидатите за местните избори, са:
1. Декларация
2. Автобиография с координати за връзка.
3. Кратко мотивационно писмо за политиките и каузите, по които биха искали да работят, ако бъдат избрани. В писмото си добавете и предпочитания от вас район, в който желаете да бъдете кандидат.

Всяка кандидатура ще бъде разгледана и одобрена чрез демократично вътрешно гласуване. Окончателното подреждане на кандидатите ще се извърши чрез гласуване с преференции без праг – всеки гласуващ може да пренареди листата по свое усмотрение.

Очакваме вашите кандидатури до 15 септември 2015 г., като те трябва да бъдат получени по един от следните начини:
– разпечатани по пощата до: Зелените, П.К. 1554, София 1000
– сканирани по мейла на: kandidati@zelenite.bg

С уважение,
ПП Зелените

Вашият коментар