Национално шествие „Да защитим защитените територии на България“, 18.03.2015

На 18 март излизаме едновременно на шествия в няколко града в България:

Варна: https://www.facebook.com/events/1553913444879510/
Враца: https://www.facebook.com/events/1575068866067354/
Петрич: https://www.facebook.com/events/1558901501029650/
Пловдив: https://www.facebook.com/events/400789336757859/
Русе: https://www.facebook.com/events/774770315951219/
Сливен: https://www.facebook.com/events/430719660424916/
Стара Загора: https://www.facebook.com/events/1549222021995819/
Шипка и Перник също участват, но нямат фейсбук събития.

Защо?

Природата ни никога не е била по-заплашена. Защитените територии са нашите национални и природни паркове, резервати, забележителности, а са защитени само на хартия.

Искат да вкарат сеч, строителство, лов и моторни шейни в националните паркове Пирин, Рила и Централен Балкан.

Вековните гори в природните паркове Българка, Беласица, Странджа, Рилски манастир, Сините камъни, Врачански Балкан безмилостно са изсичани, което ще унищожи десетки видове. Резерватите са оставени без охрана, а дирекциите на парковете – без пари. Институциите върнаха плановете за управление на парковете Беласица и Централен Балкан.

Едва 5,5% са защитените територии в България (при 16% за ЕС), но нови предложения, направени от нас, престояват в МОСВ вече 15 години.

Омръзна ни! Време е да променим всичко това!

Настояваме да се предприемат до края на 2015 следните мерки:

1. Да се запазят всички вековни гори, да се забранят всякакви сечи в националните паркове, а ползването на дървесина от другите защитени територии и защитени зони от Натура 2000 да става само след горска сертификация.

2. Да се забрани новото строителство в защитените територии, ако не е свързано с традиционно ползване на земеделски земи и гори. Да се забрани отдаването на нови територии в националните паркове на концесия.

3. Да не се допуска лов в националните паркове. Да се премахнат ловните огради в останалите защитени територии.

4. Да се увеличи държавната подкрепа за природозащита, да се удвои бюджета за защитени територии, да се назначи охрана на всички резервати и паркове.

5. Да се запазят национаните паркове свободни от МПС, АТВ, моторни шейни, моторни летателни средства, освен при спасителни акции и охрана на парка.

DSCF9575

Вашият коментар