Зелените настояваме за пряко участие на гражданите в планирането и контрола на дейностите в горите

„Нормативни промени в горския сектор за подобряване на контрола“ беше темата на кръгла маса, организирана от Министерство на земеделието и храните, в която Зелените участвахме на  10.03.2015 г.

Много от участниците изразиха своето съгласие с предложените от Изпълнителната агенция по горите промени, включително представители на неправителствените организации, Лесотехническия университет, Браншовата камара на дървопреработвателната и мебелната промишленост, сдружение „Горовладелец“.

Най-голям отпор срещу предложениеята на министерството имаше от страна на Антоний Стефанов от „Пролес инженеринг“, която досега е разработвала голям​а част от Горскостопанските планове в страната (и в момента плановете за управление на ​Национален парк​ „Пирин“ и ​Природен парк „Витоша“), както и представители на горските фирми в България, които се занимават с дърводобив. Те изразиха своето несъгласие срещу „прибързаните промени“, мораториума за износ на необработена дървесина и намаляване на интензивността на сечите.

Петко Цветков, съпредседател на Зелените, заяви подкрепата на партията за нововъведенията в горската система. „Един от основните проблеми е планирането в горите на закрито. Изолирането на хората по места води до плачевно състояние на гората.“ Цветков допълни, че предлаганите промени в Закона за горите и наредбите са едно добро начало, но не достатъчно. „Досега наблюдаваме отказ на държавата да контролира дейностите в горите. Смятаме, че контролът трябва да бъде отделен от брадвата. ​За тази цел ​Изпълнителна агенция по горите трябва да се отдели от Министерство на земеделието и храните. Освен това никакви законови промени няма да дадат желания ефект, ако се продължи с политическите назначения и уволнения. На ключови позиции се запазват хора, подкрепяни от олигархията. Някои от тях са на пенсионна възраст и не дават възможност на млади специалисти да поемат работата. Но най-фрапантният случай е с директора на Природен парк „Витоша“, който продължава да е начело на парка, въпреки че не отговаря на изискванията за тази длъжност​“.

Зелените продължаваме да настояваме за пряко участие на гражданите в планирането и контрола на дейностите в горите, разделянето на контрола от добива и прекратяване на партийното кадруване. Настояваме назначаването на ръководни длъжности в системата на горите да става само след конкурс и да бъдат освободени от длъжност служителите, които не отговорят на законовите изисквания.   ​

Вашият коментар