Отворено писмо до Министъра на външните работи на Република България

До: Даниел Митов
Министър на външните работи на Република България

Копие до:
Негово превързходителство Юрий Исаков
Извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в Република България

Негово Превъзходителство Балтажи Микола Федорович
Извънреден и пълномощен посланик на Република Украйна в Република България

Негово Превъзходителство Детлеф Лингеман
Посланик на Федерална република Германия в Република България

Негово Превъзходителство Ксавие Лапер дьо Кабан
Посланик на Република Франция в Република България

10.02.2015

Уважаем г-н Митов,

Въпреки опитите за международно посредничество конфликтът в Украйна, за съжаление, се задълбочава и фактически прерасна във война. В последните дни сме свидетели на упорити усилия на най-високо равнище да се предотврати превръщането на тази ситуация в  хронична, а ескалирането ѝ – в дълга гражданска или международна война.

Зелените вярваме, че моментът предоставя последен шанс, за да предпазим региона от шок, който може да продължи десетилетия, подобно на югославските войни. Също така вярваме, че всяка държава от региона и Европа трябва да поеме отговорност и да упражни натиск военните действия и подпомагането на бунтовниците да спрат. Само ако всички надигнат гласове, има дори и малък шанс кръвопролитието да бъде прекратено.

Призоваваме министър Митов и правителството на Република България да преустановят играта на тактическо прикриване и да заемат достойна международна позиция.

Зелените предлагаме да се формулира държавна позиция, която изисква:

• Моментално прекратяване на военните действия от всички страни.
• Незабавно спиране на военната и друга чуждестранна помощ за бунтовниците в Украйна.
• Официално отричане легитимността на бунтовническите „автономни републики“ от страна на правителството на Русия.
• Увеличаване на автономията на регионалните парламенти и признаване на руския език като втори административен език в смесените региони от правителството на Украйна.
• Възможност бъдещето на тези райони да бъде решено с референдуми сред местното население след гарантиране на сигурността и постигане на траен мир в района, а не под дулата на оръжията.
• Гарантиране свободата на Украйна да избира сама политическите си и икономическите си партньори.
• Украйна в бъдеще да заема неутрална военна роля по отношение на НАТО и Русия.
• Всички военни престъпления и престъпленията срещу човечеството да бъдат разследвани от специална комисия към Съвета на Европа, за което последната да получи пълни правомощия и свобода на действие от всички страни.

Настоящото писмо е изпратено и до посланиците на Русия, Украйна, Германия и Франция.

С уважение,
Анна Пелова
Петко Цветков
Съпредседатели на Зелените

Вашият коментар