Кабинетът “Борисов 2” наруши законите в полза на олигарха Ковачки. Зелените обжалваме във ВАС

06.01.2015

Зелените

На 19 декември на закрито заседание ДКЕВР незаконно удължи с пет години лиценза на ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД, собственост на олигарха Христо Ковачки, въпреки че централата не покрива нормите за околна среда и обществено здраве. В същия ден депутатите от корпоративната партия „Лидер“ на Ковачки (част от БДЦ) подкрепиха ГЕРБ в гласуването на скандалната пенсионна псевдо-реформа, с която управляващите поставят в риск пенсиите на работещите български граждани.

Двете решения са ясно доказателство, че олигархичният модел на управление, който се характеризира с пряко използване на политическа власт за лично облагодетелстване, не само не е разрушен, но е по-здрав от всякога.

Отговорността за незаконното удължаване на лиценза на ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД и излагането на риск здравето на български граждани се носи пряко от кабинета “Борисов 2”. Главни виновници за закононарушението са МОСВ и ДКЕВР, чиито решения Зелените обжалваме във Върховния административен съд.

Опазването на околната среда трябва да бъде приоритет на българската държава, най-малкото защото чистият въздух е съществено важен за здравето на хората. ТЕЦ “Бобов Дол” е част от проблема със замърсяването на въздуха у нас с прахови частици, надвишаващо европейските норми. Всички ние дишаме опасно мръсен въздух, включително и олигарсите. Вместо да одобрява дейността на централи, които работят в нарушение на законодателството, България трябва да увеличи дела на чистите енергийни източници и да работи за постигане на енергийна независимост на местно и национално ниво“, заяви Анна Пелова, Съпредседател на Зелените.

Основното доказателство в жалбите ни към решенията на ДЕКВР и МОСВ е писмо на самото МОСВ към ДКЕВР от 13.12.2014 г. В писмото експертите на министерството констатират следното:

  1. ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД не спазва емисионните норми по показател “азотни оксиди” при експлоатацията на Енергиен котел (ЕК) 2, независимо от извършената реконструкция и модернизация, както и по показател “прах” при експлоатация на ЕК 3.
  2. От представената справка за стойностите на показателите “азотни оксиди” и “прах”, е видно, че за ЕК 3 са констатирани ежемесечни превишения на допустимите емисии по показател “прах” за 2013 и 2014 г.
  3. Дружеството нееднократно и за продължителни периоди от време е извършвало и продължава да извършва нарушения на определените норми за допустими емисии, както и на други изисквания на действащото законодателство, като последният акт за установяване на административни нарушения е от 19.11.2014 г.
  4. МОСВ информира ДКЕВР, че експлоатацията на горивната инсталация към ТЕЦ “Бобов дол”, от 2015 г. включваща едновременна работа на три блока, трябва да бъде разрешена при споменатите разпоредби на глава VI и глава VII от ЗООС, при условие, че блоковете бъдат приведени в съответствие с изискванията за нова инсталация на Директива 2001/80/ЕО. Тези изисквания задължават и МОСВ да направи нова пълна процедура за Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за нова инсталация, а не за модернизация на съществуващите енергийни котли.

Зелените внесохме две жалби срещу незаконните решения и закононарушенията на МОСВ и ДКЕВР в полза на олигарха Христо Ковачки. Очакваме правоприлагащите органи да свършат работата си съгласно законите в страната и в полза на българското общество. За разлика от правителството и парламента, които видимо работят в полза на вредната за здравето на хората бизнес реализация на олигархията.

Вашият коментар