Още за спешната помощ в ромските квартали

По повод изявлението на Министерство на здравеопазването относно изразената от Зелените позиция за гарантиране правото на достъп до спешна медицинска помощ за всички граждани и ефективен диалог с ромските общности

Зелените изразяваме своето удовлетворение, че сигналите за случаи на отказана спешна помощ в ромски квартали, подадени от няколко неправителствени организации и граждански активисти, се проверяват от Министерство на здравеопазването. Надяваме се и занапред Министерството да реагира на такива сигнали добросъвестно, както и да предприеме необходимите мерки за решаване на неотложните проблеми в здравеопазването.

Чрез оповестяването на тези сигнали не целим да всяваме повече напрежение от вече създаденото с предходните публични изявления по темата. Напомняме, че в нашата декларация сме отбелязали недвусмислено позицията си ЗА „координирани действия на отговорните институции за осигуряване на условия за безопасна работа и гаранции за здравето и живота на лекарите и другите служители в екипите на Бърза помощ, a в случаите на посегателство над медицинско лице – за прилагане цялата сила на закона за разкриване и справедливо наказание на извършителите без оглед на тяхната етническа принадлежност“.

Напомняме също, че покрай този важен проблем не бива да се забравят и останалите – „наболялата от години нужда за реформа в системата на спешната медицинска помощ. Тя трябва да бъде модернизирана и бързо действаща, така че да отговаря навременно и адектватно на нуждите на хората в най-критичните моменти от техния живот. Има успешни модели и опит за модернизиране, за въвеждане на нови функции на парамедици и обучение на лекари как да се справят със ситуации на несигурност и риск.“

Подкрепяме усилията на институциите, насочени към решаването на тези важни за българските граждани въпроси. Нашият призив е за избягване на рушителната риторика и етническите препратки, защото те не решават проблемите, а единствено ги задълбочават във времето.

Един коментар по “Още за спешната помощ в ромските квартали”

  1. […] прочетете в позицията ни от 11-ти декември, както и от отговора ни в същия ден на изявлението на Министерство на […]

Вашият коментар