Животът и здравето на хората не струват колкото евтиния ток, пълнещ джобовете на олигарсите

Декларация на ПП „Зелените“

10.09.2014

Зелените категорично се противопоставяме на намеренията на правителството да жертва спазването на българското и европейското екологично законодателство, за да си купи социален мир. Това е на път да се случи, ако бъде позволено на един от най-големите замърсители в България – ТЕЦ „Бобов Дол“ да продължи да работи „временно“ въпреки липсата на работещи и сертифицирани сероочистващи инсталации. Съгласно приватизационния договор такива трябваше да бъдат монтирани още през 2011 г. или централата да бъде затворена.

Особено безпокойство буди факта, че заобикалянето на нормите е в полза на един от българските олигарси, за който редовно има сигнали, че използва служителите си за упражняване на политическо влияние чрез принудително насочване на техните гласове в една или друга посока. Това буди основателно съмнение, че решението и този път не се базира на законовите изисквания, а по-скоро е взето с цел „купуване“ на гласовете на една от най-бедните и онеправдани прослойки на обществото, каквито са миньорите.

Зелените напомняме, че в Европейския съюз България и Румъния са сред най-големите замърсители със серен диоксид, азотни окиси и прахови частици – основните причинители на киселини дъждове. Затова още с присъединяването си към Европейския съюз, страната ни се е ангажирала да спазва определени квоти за емисиите от тези газове. Въпреки това, заради нежеланието на българските енергопроизводители като ТЕЦ „Бобов дол“ да инвестират в екологични инсталации, за последните шест години страната ни трайно надвишава заложените в договора квоти. Затова и през 2010 година Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България за неспазването на този ангажимент. Ако бъдем осъдени, размерът на санкциите може да надхвърли в пъти стойността на инвестициите в екология, които е трябвало да бъдат направени. Разликата е, че глобата ще бъде платена от данъкоплатците, а не от реалния замърсител.

През 2009 г. българският енергиен сектор е изхвърлил в атмосферата три пъти повече серни диоксиди от този в Германия въпреки несравнимо по-малкото производство на електроенергия. Това обаче позволява на някои български политици и синдикалисти да се хвалят, че цената на електроенергията от въглища е една от най-ниските. Това е така, просто защото в сметката не се включват екологичните щети (замърсена вода и обработваеми земи), нито пораженията върху човешкото здраве. А това е цена, която се плаща от всички нас.

За съжаление българските институции, които трябва да следят за спазването на правилата и да защитават здравето и живота на всички граждани, неведнъж са доказали, че не са независими и по-често работят в полза на различни групови и олигархични интереси, отколкото в интерес на обществото. Това е и причината, поради която доверието в тези институции не е на нужното ниво. Затова настояваме България в максимално кратък период да поиска независима оценка от акредитирана европейска организация на всички работещи конвенционални енергийни мощности по отношение на количеството изхвърляни от тях в атмосферата вредни газове, на това доколко инсталираните сероочистващи инсталации отговарят на издадените комплексни разрешителни и на това каква част от изпусканите емисии минават реално през тези инсталации. Едва след наличието на такава обективна оценка, управляващите могат да вземат съответните легитимни решения.

Зелените ясно осъзнаваме, че работещите за Ковачки миньори и енергетици също са жертва на политико-олигархичния модел, установил се в България. Нещо повече – както се видя на евроизборите, те и техните семейства са в ролята на заложници, които ще загубят работата си, ако не изберат „правилните“ политици, посочени им от техния работодател. Затова и смятаме, че ако искаме да убедим тези хора, че държава не е равно на олигархия, именно държавата трябва да се погрижи за тях – чрез програми за преквалификация и алтернативна заетост, финансирането за които да е за сметка на собственика и неизпълнените му досега ангажименти. В противен случай, ако продължим да си затваряме очите за нарушенията на европейското законодателство, накрая всички ние ще трябва да платим сметката.

Призоваваме управляващите и всички граждани да не забравят, че животът и здравето на хората не струва колкото уж евтиния ток, пълнещ джобовете на този или онзи олигарх. Нито колкото гласовете, които той ще осигури на тази или онази партия срещу обещанието да продължи да ни трови.

Вашият коментар