Министър Жекова обеща изрична забрана за използване на неконвенционални методи за добив и проучване на газ в блок Вранино-1

4 септември 2014 г

Днес в Министерство на околната среда и водите се проведе среща между представители на Зелените и Министъра на околната среда и водите Светлана Жекова във връзка със съгласуване на рискови дейности на „Парк плейс енерджи“ в Добруджа.

Зелените постигнахме разбиране у министър Жекова за необходимостта от допълнителни мерки и ограничения към инвеститора с цел гарантиране чистотата на водата на цяла Добруджа и Варна. В срок до вторник, 09 септември 2014 г., когато изтича срокът за обжалване, министър Жекова пое ангажимент да допълни Решение №28 от 26.08.2014 с изрична забрана на използването на неконвенционални методи за добив и проучване на газ в блок Вранино-1. Така на възможно най-ранен етап инвеститорът ще бъде ограничен да не използва въглищна газификация, фракинг и CBM технологии, създаващи риск за водоносния хоризонт. В също време инвеститорът би могъл да прилага конвенционални методи за добив и проучване на газ, които са безопасни за здравето на хората и за природата.

Зелените поискахме публикуване на пълния текст на работния проект на „Парк плейс енерджи“ за блок Вранино-1 и сключения договор с фирмата, за което ще се обърнем и към Министерство на икономиката и енергетиката. Подкрепяме гражданските протести против опасните технологии за добив на нефт и газ. В случай, че до вторник министър Жекова не допълни акта за съгласуване на работната програма на „Парк плейс енерджи“, Зелените ще обжалваме решението в срок и ще продължим с протестните действия.

Зелените работим за постигане на енергийна независимост на домакинствата, общините и страната като цяло.

За повече информация – присъствалите на срещата:

адв. Свилен Овчаров, „Зелени адвокати”, тел. 0887336363
Петко Цветков, член на ИС на Зелените, тел. 0896798905
Анна Пелова, Съпредседател на Зелените, тел. 0988833465
Андрей Ралев, член на ИС на Зелените, тел. 0884268552

Вашият коментар