Вече се приемат заявления за гласуване в чужбина

Българските граждани, които живеят и работят в чужбина, вече могат да подадат заявление за гласуване на изборите на 5 октомври и по електронен път.

Срокът за подаване на електронно или физическо заявление (лично в съответното дипломатическо или консулско представителство или по пощата), е до 9 септември 2014 г.

Електронното заявление се подава чрез официалния сайт на Централната избирателна комисия.

В заявлението по т. 9 избирателят вписва на български език имената си по документ за самоличност, единния си граждански номер и постоянния си адрес в България. Желаещият също така трябва да напише на кирилица или на латиница мястото извън страната, в което иска да подаде своя глас. В заявлението може да се посочи и електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде съобщен резултатът от проверката на по чл. 17, ал. 3 ИК.

Справка дали подаденото заявление е потвърдено може да се направи на сайта на ЦИК, като се избере по ЕГН или по страна.

Избирателните секции извън страната се образуват:

– в местата, където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват;

– в местата, където няма дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват;

– в местата, в които на проведени до пет години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели;

– извън изброените по-горе места по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден (12 септември 2014 г.).

Един коментар по “Вече се приемат заявления за гласуване в чужбина”

  1. agy каза:

    Моля, вижте дали във вашето населено място ще има секция (ЗАСЕГА! ИНФОРМАЦИЯТА СЕ АКТУАЛИЗИРА ВСЕКИ ДЕН!) и подайте онлайн декларация. Ако прецените, че няма да се съберат 40 регистрации, за да се отвори секция, можете да разгледате, дали няма да има наблизо до Вас и там да гласувате. Другият вариант е да видите, дали в съседно населено място не са близо до заветните 40 регистрации и да подадете там. Нека повече българи да имат достъп до изборите! Моля, разпространете информацията до всичките си роднини и приятели в чужбина.
    Списък с актуалните секции:
    http://glasuvam.org/cik/

Вашият коментар