Защо трябва да има общински съветници от Зелените в Общинския съвет на Самоков?

Зелените участват в изборите за общински съветници с номер 20 в бюлетината за Самоков

Огромна част от проблемите, с които се сблъскваме ежедневно в нашата община, са свързани с природата и нейното разрушаване. През последните десетилетия, възползвайки се от своите правомощия в местната власт, различни кметове и членове на общинския съвет успяха да осъществят невероятни далавери със заменки на общински земи, с концесии и всевъзможни разрешения за добив на инертни материали в коритото на река Искър, със съмнителни концесии и „затваряне на очите” за повсеместната сеч на нашето „зелено богатство” – горите, с продаването на „преференциални цени” на парцели от парковете в градската регулация на големи търговски вериги. Всички тези абсурдни „сделки”, решенията за които биват винаги гласувани с пълно единодушие от избраните общинските съветници, не само застрашават чистотата на природата и нейното съхранение за бъдещите поколения, но и значително влошават качеството на живота на всички нас – и в екологично, и в „чисто” икономическо отношение. А широко афишираните проекти като Супер Боровец или „Супер регионално сметище” превърнаха нашия град в символ на олигархичния модел на управление, подчинен единствено на безскрупулната лична изгода и корупцията, които не се съобразяват нито с интереса, нито с волята на истинските работодатели на управляващите – гражданите на нашата община.

Ето защо е време за промяна – за нови идеи за общинското управление, които да заменят закостенялото посткомунистическо мислене и поведение на добре познатите малограмотни представители на местната власт, както и за нови хора – образовани и неподвластни на изкушенията на корупцията, които да ги наложат в избираното от всички нас общинско ръководство.

Защо Зелените?

Политическа партия „Зелените“ е създадена през 2008 година и е част от едно голямо световно движение, което възниква преди около половин век в западноевропейските страни и си поставя за цел решаването на проблемите, свързани с опазването на околната среда, с намаляването на вредното въздействие на човека върху природата, със запазването на мира на планетата. Идеите на Зелените се основават върху търсенето на хармония между човека и природата, върху стремежа на съвременните хора да водят здравословен и осъзнат начин на живот, както и върху устойчивото и балансирано икономическо развитие.

Представители на Европейската зелена партия, член на която е и нашата ПП Зелените, осезаемо присъстват в националните парламенти на най-развитите европейски държави, като и в Европейския парламент.

Израз на политиката на Зелените е нашият девиз: Чиста природа. Честна политика.

Кои са кандидатите на Зелените за общински съветници в Самоков?

Нашите кандидати за общински съветници в Самоков са добре познати на съгражданите си чрез безкомпромисна борба, която вече над 5 години водят срещу скандалното намерение на общинското ръководство да изгради голямо регионално сметище на възможно най-неподходящото място над града, сметище което застрашава живота и здравето на гражданите на Самоков и София. Тази инициатива получи подкрепата на повече от 5000 граждани на Самоков, подписали се в двете подписки, както и на всички останали честни и почтени граждани на общината.

В общинската листа на ПП Зелените, регистрирана с номер 20 в бюлетината, участват:

1. Аглика Крушовенска – политолог и специалист по връзки с обществеността и онлайн маркетинг, член на Инициативния комитет (ИК) за произвеждане на местен референдум за площадката на депото в Самоков, член на Изпълнителния съвет на ПП „Зелените“
Изказване в Общинския съвет на Самоков, по време на заседанието, в което беше отхвърлено предложението за провеждане на местен референдум за площадката на депото.

2. Георги Хаджийски – помощник-директор на СОУ „Отец Паисий“ гр. Самоков, специалист по история, география и социални дейности, член на ИК срещу изграждането на депото в Самоков и за ИК произвеждане на местен референдум в Самоков
Изказване в Общинския съвет на Самоков, по време на заседанието, в което беше отхвърлено предложението за провеждане на местен референдум за площадката на депото.

3. Васил Парлапански – инженер по вътрешна архитектура и дизайн, член на ИК срещу изграждането на депото в Самоков

4. Весела Колешанова – театрален режисьор, една от първите еко активисти в Самоков, участвала в събирането и внасянето на подписката в защита на Рила и Места на 3 ноември 1989 г.

Приоритети на Зелените за община Самоков

1. Пряко участието на гражданите в управлението на общината чрез провеждане на допитвания и референдуми по ключови за местната общност въпроси, въвеждане на мерки за прозрачно управление и публична отчетност на местната власт, прилагане на концепцията „електронна община“.
2. Развитие и поддържане на зелената градска среда, създаване на мрежа от велосипедни алеи и инраструктура за масов спорт.
3. Подобряване на системата за управление на отпадъците и поетапно прилагане на стратегията „нулеви отпадъци“.
4. Опазване на горите и природното богатство на територията на общината, спиране на незаконните сечи и подобряване състоянието на общинските гори.
5. Развитие на устойчив туризъм, основан на запазеното природно и културно наследство и екологичното земеделие в района.

Предложения, които ще бъдат внесени в Общинския съвет от представителите на Зелените

1. Предложение за мораториум върху заменките и продажбите на общински земи.
2. Предложение за мораториум върху добива на инертни материали в коритото на река Искър.
3. Предложение за обществен контрол върху концесиите за добив на дървесина, който да бъде осъществяван от неправителствени организации на граждани от община Самоков.

Благодарим за доверието на всички, които ще гласуват за нас, както и за цялостната подкрепа, която получаваме от гражданите на Самоков за нашите инициативи в защита на природата и обществения интерес!

plakat.indd