Политическа платформа на ЗЕЛЕНИТЕ в изборите за Eвропейски парламент 2014

Като граждани на България, ние сме и граждани на Европейския съюз (ЕС), с всички права и задължения, произтичащи от членството ни в този съюз. Като гласуваме за Европейски парламент (ЕП), ние правим своя осъзнат избор кой да ни представлява в общото ни европейско семейство.

ЗЕЛЕНИТЕ сме пълноправен член на Европейската зелена партия – четвъртата по големина политическа сила в ЕС. Нашите приоритети са:

 • Постигане на устойчиво развитие на Европа чрез въвеждане на Зелена икономика;
 • Преминаване към нисковъглеродно производство и транспорт, с цел адаптиране към промените в климата, гарантирано от европейски и национални законодателни инициативи;
 • Гарантиране равнопоставеност в гражданските и социални права за всички граждани на ЕС;
 • Спиране деградацията на околната среда и загубата на биоразнообразие, както и гарантиране на здравословна среда и начин на живот за всички граждани на ЕС;
 • Достъпно, ефективно и прозрачно използване на публични средства в ЕС, като се отчита интересът на местните общности и се гарантира опазването на околната среда.

Вече 7 години България е част от Европейския съюз, но все още се опитваме да докажем, че сме достоен и уважаван член на този съюз. На този етап българските институции не успяха да ни убедят, че използваме ефективно европейското законодателство и публични средства, за да подобрим качеството на живот на българските граждани и условията за труд и бизнес в България, както и да защитим правото ни на съхранена природа и чиста околна среда.

ЗЕЛЕНИТЕ сме единствената политическа партия в България, която:

 • Директно осигурява представителство на гражданското общество в Европейския парламент – нашите кандидати са граждански активисти, работещи по значими обществени каузи в разнообразни сфери на икономическия, социалния и политическия живот на национално и европейско равнище;
 • Отстоява реалното използване на методите на пряката демокрация – местни, национални и европейски референдуми и граждански инициативи – като гаранция, че България и Европа на бъдещето ще принадлежат на гражданите, а не на политическите и икономическите елити;
 • Се обявява в защита на правото на всеки гражданин на ЕС на: демократично участие в решенията на институциите, гарантиран достъп до социална защита и съхранена околна среда. Зелените се противопоставяме на приемането на търговски споразумения на ниво Европейски съюз и двустранни спогодби, които дават превес на корпоративния над обществения интерес и правомощията на европейските институции.
 • Е приела опазването на българската природа за своя първостепенна кауза, която трябва да се отстоява пред всички европейски институции: парламент, комисия и обмудсман и с всички позволени от закона средства, които може да използва един евродепутат. Ние сме активна част от тези български граждани, които водят тежки битки – чрез протести по улиците на българските градове, чрез внасянето на подписки и законодателни инициативи в институциите, чрез воденето на съдебни дела – за да остане природа в България;
 • Отстоява последователно на европейско ниво каузата „Европа и България свободни от шистов газ!”. Нашата цел е енергийна независимост на Европа и на отделните домакинства и общности в нея, чрез създаване на условия за повсеместен достъп до съвременните ВЕИ технологии на местно ниво;
 • Отстоява последователно на европейско ниво каузата „Европа и България – свободна зона от ГМО!”. Ние не допускаме възможност, за нас и нашите деца, да бъдем опитни образци на корпорациите, развиващи ГМО;
 • Подкрепя европейската инициатива „Да спрем екоцида в Европа” и работи за криминализиране на престъпленията срещу природата.
 • Подкрепя европейската инициатива „Да поговорим за коноп” (Weed like to talk) и работи за възраждането на конопената индустрия в България.
 • Работи по реалното приемане и прилагане на политики и практики за постигане на устойчивото развитие чрез:
  – мъдро проектиране и дизайн на продуктите за постигането на затворен жизнен цикъл;
  – минимизиране, повторна употреба и рециклиране на отпадъците – те са ресурс;
  – въвеждане на стимули и мерки за екологично чист обществен транспорт;
  – развитие на биоземеделието; опазване на природните ресурси и горите и техните екосистемни услуги;
  – развитие на природосъобразен туризъм;
  – ефективна употребата на ресурсите чрез премахване на непазарните протекции на замърсяващите производства и стриктно прилагане на принцип „замърсителят плаща”;
  – насърчаване развитието на технологии и иновации, насочени към съхранение на ресурсите и опазване на околната среда;
  – стимулиране на малки и средни предприятия, които разкриват зелени работни места.

ЗЕЛЕНИТЕ имаме ясна визия за това, което искаме да оставим в наследство на нашите деца – в много близко бъдеще, богати ще бъдат онези държави, които имат чиста вода, чиста земя и съхранена природа. Нашите депутати в Европейския парламент ще работят за опазване на Зеленото злато на Европа и България.

Гласувайте за нас с номер 27 в интегралната бюлетина на изборите за Европейски парламент!

3 коментара по “Политическа платформа на ЗЕЛЕНИТЕ в изборите за Eвропейски парламент 2014”

 1. Росен каза:

  Здравейте!
  Опитах се да открия на Вашия сайт с какъв номер е Вашата бюлетина за Евро изборите 2014. Честно казано не беше лесно – трябваше да правя сърч „бюлетина номер“. Забележете, че тази 27мица, която сте сложили на няколко места на Вашия хоумпейдж, не говори непременно на потенциалния читател/избирател, че е номер на бюлетина за избори!!! Малко рекламен подход е нужен, с повече емпатия, и особено към избиратели, които гласуват по принцип и не следят кампанията редовно.
  Желая успех на Еврозелените!

 2. Мариана каза:

  Преди отделните каузи стои въпросът КОЙ РЕШАВА. Изборите сега са лъже-избори – затворени на „входа“ и „изхода“ – противоконституцонни и невалидни. Решението при затворена система е всенароден БУНТ за промяна на системата, не плач пред глухи за това и онова. Тук никой не чете и отговаря.

 3. Мариана каза:

  Каква и как „пряка демокрация“ – какви ли не се накичиха с нея, а „въгре“ КАКВО? ТЕСТ за ЕП мераклии http://dox.bg/files/dw?a=b14d7be7ab – /не подписват – другари „под прикритие”/:)

Вашият коментар