31 МИР Ямбол

1. АНГЕЛИНА АТАНАСОВА

Родена в Ямбол. Завършва Мениджмънт на обществени политики със специализация в сферата на висшето образование в Централноевропейския университет в Будапеща и „Връзки с обществеността“ в Софийския университет.

Работи като независим консултант по проект на Фондация Отворено общество – Брюксел по проект за антидискриминационни политики в сферата на образованието.

Получава стипендия за млади изследователи и работи за фондация Форум 2000, основана от Вацлав Хавел. По време на своята работа там изследва ролята на медиите за установяване на демократични режими и ролята на променящите се комуникации в процесите на арабската пролет и в европейски държави, в които демокрацията прави стъпка назад.

Вярвам в зелената идея и заставам зад нея, не само защото опазването на горите и водите на нашата Земя е важна кауза за нас и още по-важна за бъдещите поколения, но защото зелената идея за мен е и коректив на политическото настояще и съграждане на едно по-чисто политическо бъдеще.

Вярвам в гражданското общество и будното съзнание като двигател на обществените процеси, като „куче-пазач“ в общественото пространство и бих определила Зелените като „машата“, която разравя огъня, за да събуди съвестта на гражданите.

Моите приоритети са:

– гражданското образование, за да се възпитават от малки деца, които възприемат критично системата, в която живеят, и познават правата и задълженията си като граждани. Въвеждането на такъв предмет, а не интегрираното му преподаване като част от други предмети в училищата ще мотивира израстването на отговорни млади хора.

– включващо образование за децата с увреждания и прилагане на практика задълженията на държавата по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Като експерт в сферата на анти-дискриминационните политики, вярвам и искам да работя за равен старт на всички деца в образователната система, независимо от тяхната етническа принадлежност или увреждане”.


2. МИЛЕН СТОЯНОВ

Роден е през 1968 г. Завършил е висше образование  във Военния университет „Васил Левски“ с военна специалност „Радио, радиорелейни и космически стации“ и гражданска „Съобщителна и осигурителна техника и системи“.

От 2005 г. се занимава с биоземеделие. През 2009 г. при учредяването на Българска асоциация Биопродукти е избран за член на управителния съвет, а от 21 януари 2012 г. е неин председател.

Участва в протести с екологична насоченост от януари 2010 г. по време на дебатите по проекта на Закон за генномодифицираните организми (ГМО).

Има интереси в областта на биоземеделието, опазване на почвите и водите и повишаване на почвеното плодородие.

Има двама сина на 11 и 9 години.

Вярва, че българите имат своя разумен избор в лицето на Зелените.

Както биоземеделието не е само технология, а начин на мислене и начин на живот, така е и със зелената идея. Тя включва не само опазването на природата, а и ползи за обществото от това. Тя е и икономика, тя е и социална отговорност, тя е и международно сътрудничество по линия на опазване на природата, тя е и национална отговорност. Вярвам, че обществото вече е достатъчно узряло, за да оцени качествата на тази идея и да я припознае”.


3. ЛИЛИЯ ТАМАМДЖИЕВА

Като младежки активист най-важни приоритети за мен са политиките за младите хора и осигуряване на тяхното бъдеще – това включва и опазването на природата и осигуряване на здравословна околна среда.

Каузите, за които се боря, са:
– създаването на гаранции за здравословна среда на живот чрез европейско законодателство и механизми за осигуряване на безопасна индустрия и устойчива икономика;
– достъпно и адекватно образование, скъсяване на дистанцията между академичната и професионална сфера чрез реформи, които да са базирани на нуждите на младите хора и отговарят на съвременния пазар на труда;
– адекватни реформи за справяне с младежката безработица: социално включване, ефективно кариерно ориентиране, признаване на доброволчеството като стаж, осигуряване на възможности за кариерно развитие;
– медиен плурализъм, осигуряване на прозрачност в медиите чрез Европейско законодателство“.

С хуманитарно и езиково образование (английски и италиански).

Гражданска активност:

Доброволец в YMCA-Пловдив, WWF България, Коалиция за климата, CVS-България.

Член на AEGEE-Sofia – Асоциацията на обединените европейски студенти.

Редактор на „Младежки фокус“ – издание на Национален младежки форум с опит в младежки програми за неформално образование.

Координатор на международни проекти по теми за околна среда, образование, активно младежко участие, Европейско гражданство, глобални проблеми.

Координатор на международна неправителствена организация за образование в чужбина.

Координатор за България на Европейската гражданска инициатива „Да спрем Екоцида в Европа“.припознае”.


Вашият коментар