6 МИР, Враца

1. МИЛЕН СТОЯНОВ

Роден е през 1968 г. в гр. Враца. Завършил е висше образование  във Военния университет „Васил Левски“ с военна специалност „Радио, радиорелейни и космически стации“ и гражданска „Съобщителна и осигурителна техника и системи“.

От 2005 г. се занимава с биоземеделие. През 2009 г. при учредяването на Българска асоциация Биопродукти е избран за член на управителния съвет, а от 21 януари 2012 г. е неин председател.

Участва в протести с екологична насоченост от януари 2010 г. по време на дебатите по проекта на Закон за генномодифицираните организми (ГМО).

Има интереси в областта на биоземеделието, опазване на почвите и водите и повишаване на почвеното плодородие.

Има двама сина на 11 и 9 години.

Вярва, че българите имат своя разумен избор в лицето на Зелените.

Както биоземеделието не е само технология, а начин на мислене и начин на живот, така е и със зелената идея. Тя включва не само опазването на природата, а и ползи за обществото от това. Тя е и икономика, тя е и социална отговорност, тя е и международно сътрудничество по линия на опазване на природата, тя е и национална отговорност. Вярвам, че обществото вече е достатъчно узряло, за да оцени качествата на тази идея и да я припознае”.


2. АГЛИКА КРУШОВЕНСКА

„Вярвам, че човек дължи на природата и заобикалящия свят уважението и грижата, които очаква от тях. За жалост, ние често не живеем по този закон и се опитваме да подчиним света на собствените си прищевки и представи за комфорт. Това е път, който не води на никъде. Трябва да работим много, за да могат повече хора да осъзнаят тази тъжна истина и да потърсят начин да променят начина си на живот.“

Аглика Крушовенска е завършила Журналистика и Политология в СУ „Св. Климент Охридски”. Има дългогодишен опит като активист в гражданския сектор. Работила по теми, свързани с интеграцията на малцинствените и маргинализирани групи в обществото като етническите общности, бежанците, лишените от свобода и др.

 

Координирала е дейностите по връзки с обществеността на големи проекти като Проект “Читалища” на Програмата на ООН за развитие и Министерство на културата.

В момента се занимава с онлайн маркетинг, като управлява собствен бизнес за продажби в интернет.

Член на Изпълнителния съвет на Зелените, координатор на дейностите онлайн и вътрешните комуникации.

Почитател е на Кърт Вонегът и създател на блога „Една мисъл на ден от Кърт Вонегът”.

Има две дъщери, които от малки мислят и живеят зелено.


3. ВЛАДИСЛАВ ПАНЕВ

Владислав Панев е магистър по икономика, лицензиран инвестиционен консултант и регистриран професионален инвеститор. Собственик на компания за управление на взаимни фондове. Смята, че изграждането на устойчива икономика, базирана на щадящ природните ресурси растеж е шансът на България да се превърне в просперираща и свободна държава.

Зелените са единствената партия, която предлага този път на развитие и трябва да се възползваме от шанса си да им отредим ключова роля в управлението на страната.

 


4. ДИМИТЪР ХЪРТАРСКИ

Димитър ХъртарскиРоден на 20-ти февруари 1989 г. в гр. Ямбол, където живее до 5 годишна възраст, когато с родителите си се преместват в София. Завършва Националната финансово стопанска гимназия в София със специалност Икономика и мениджмънт, от където притежава диплома за втора степен счетоводител, придобита след държавен изпит. През 2008 г. заминава за Виена (Австрия), където завършва висшето си образование, бакалавър на науките от Виенския университет със специалност Международна бизнес администрация. Понастоящем следва последен семестър магистърска степен в същия университет. Говори английски, немски, испански и руски език.

„Защо Зелените? Поради две основни причини. Първо, те доказаха както на мен, така и на всички през годините, че имат ясна визия за пътя, по който България трябва да върви напред, без да отстъпват от интересите на обикновените хора. Второ, имат ясно формулирана платформа, която е насочена към поправяне грешките и изчистване нередностите във всяка една област на управлението на страната. Всичко това, в комбинация със стремежа към пълна прозрачност, и неотстъпчивостта им по неотложните въпроси, свързани с опазването на природата и биоразнообразието в България.“


5. ЕЛИ ИЛИЕВА

Завършила е Технология на полиграфическата промишленост в Украйна. След това работи като технолог на наборните цехове в Полиграфическия комбинат в София, технически редактор в издателство „Свят“, секретар на вестници.

„През 2001 животът ми се обърна на 180 градуса и започнах да се занимавам със земеделие, а от 2005 година с биоземеделие. Отглеждам бял трън, лимец, ръж, царевица, слънчоглед, сорго, ечемик и  мека пшеница. В момента съм управител на „Био ЕМЕ“ ООД”.

 

 

 


Вашият коментар