30 МИР Шумен

1. арх. КАЛИНА ПАВЛОВА

Родена във Варна, на 34 г. По майчина линия потомък на опълченец на Шипка и съратници на Хаджи Димитър, по бащина линия – на водач на чета в Македония, Щипско.

Завършва Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” в родния си град и Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Работи като архитект, била е експерт по Общия устройствен план в Община Варна. Понастоящем е свободно практикуващ архитект.

През 2009 г. получава специална награда от Българския хелзинкски комитет и журито на „Човек на годината 2009“ за „изключителна гражданска смелост при отстояване на обществения интерес срещу незаконни действия на местните институции в полза на частни корпорации“. Заедно с други граждани и организации активно работи, за да станат публично известни условията за продажбата на 122 дка от крайбрежната ивица на Варна на „Холдинг Варна“ АД, дружество на групировката ТИМ.

Член на Националния съвет на ПП „Зелените“.

През 2011 г. е отличена от Програма „Достъп до информация“ (ПДИ), с награда „Златен ключ” в категория „Гражданин, най-активно използвал правото си на информация“ за изключителната гражданска активност, свързана с Общия устройствен план на община Варна и строежа на Алея Първа и участието на гражданите в процеса на взимане на решения. Борбата й за достъп до информация е дългогодишна, а ефектът е от полза за цялата общественост.

През 2011 г. е кандидат на Зелените за кмет на Варна.

През 2013 г. е водач на листата на Зелените за район Варна в изборите за Народно събрание.

 


2. СТОЯН ЙОТОВ

Роден през 1968 г. в София. Магистър по биология, специализация “Екология и опазване на природната среда” в Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. През 1998 г. завършва и втора магистратура, вече по специалността “Науки за околната среда и екологична политика” – съвместна програма на Централно-европейския университет в Будапеща (Унгария) и Университета на Манчестър (Великобритания).

От 1990 г. е редовен член на Дружеството за защита на хищните птици, а по-късно става член на неговия управителен съвет. Съучредител и сътрудник е и на Центъра на опазване и възстановяване на дивата фауна “Даръл”. От 2000 г. работи и в Сдружение “Природа Назаем”, където ръководи множество национални и международни проекти, между които: „Създаване на Национална система за мониторинг на биоразнообразието” (2004-2006г.), „Разработка на грантова схема за финансиране на биоразнообразието по Програма “ФАР Трансгранично сътрудничество България-Румъния” (2006 г.) и други, а в редица проекти е член на експертните или консултантските екипи. От 2008 г. е председател на управителния съвет на сдружението. То е съучредител на Коалиция „За да остане природа в България“ заедно с още няколко от най-утвърдените български неправителствени екологични организации.

От 1990 г. насам Стоян Йотов е участвал в десетки международни работни срещи, семинари, конференции и конгреси в сферата на околната среда, между които Конференция на Програмата за околна среда на ООН в Найроби, Кения (2003), както и в три от европейските министерски конференции по процеса “Околна среда за Европа” (София 1995, Киев 2003 и Белград 2007), където е представител от квотите на Европейския Еко-Форум, Централно- и източноевропейската мрежа за опазване на биоразнообразието, и Европейското Екологично Бюро (Брюксел).

Работил е и продължава да работи по множество консултантски поръчки в сферата на околната среда, в това число и като външен оценител на дейности и проекти, финансирани от Програмата за развитие на ООН. От 2013 г. е независим мониторингов експерт (един от двамата такива за България) на проектите, изпълнявани по Програма LIFE+ на Европейския съюз – главният финансов инструмент на Общността за опазване на околната среда, защита на биоразнообразието и въвеждане на еко-технологии.

Един от учредителите на Зелените през 2008 г. Бил е член на Контролния съвет, след това Организационен секретар, впоследствие е избран за Съпредседател на партията, а понастоящем е член на нейния Национален съвет.


Вашият коментар