17 МИР, Пловдив-област

1. ВЪЛЬО ХРИСТОВ

въльо 1Роден през 1961 г. в Карлово. Завършил е Социално-икономическа география в СУ “Св. Климент Охридски” и магистърска програма по Клинична и социална работа в Нов български университет. Разведен, с две дъщери и внук. Ползва английски и испански език.

„Защо Зелените ? Защото смятам, че опазването на ресурсите ни, както природни, така и човешки, е основна задача на всеки, които милее за българската земя. Зелените наистина са модерни и интелигентни млади хора, които приемат опазването на българската природа и общество като първостепенна своя задача. Включвам се в тази кампания, защото нашите деца заслужават по-добро бъдеще. Нека умореното наше поколение от прехода им даде надежда, че сме до тях и си заслужава да търсим промяна!

Като ръководител на много проекти в различни общности съм наблюдавал най-вече липса на фокусиране върху местия контекст-икономически и социален, дали поради политически пристрастия или недобро управление, но това е първия въльоприоритет, за който бих работил като народен представител:

Развитие на капацитета на местните общности , чрез разработване на работещи модели и местни политики за икономическо и социално развитие и опазване на природната среда.

Като председател на Българската асоциация на социалните работници и опита, който имам в тази сфера, мога да кажа, че широко застъпено е разбирането, че ‘социален ‘ означава социални помощи или придобивки. „Социален“ всъщност означава грижа за достойнството на всяко човешко същество и подкрепа за разгръщане на възможностите, което то има.

Другият ми приоритет e разработването на стратегии по отношение на социалната подкрепа на уязвими групи от обществото, по работещи модели, които дават алтернативи за развитие като заетост и социално ангажиране Опазването не само на физическото, но и на емоционалното здраве е жизнено важна за едно здраво съвременно общество“.


2. ДОБРОМИРА ГРИГОРОВА

Родена в Пловдив и възпитаничка на Езикова гимназия „Пловдив“. Завършва Международен бизнес със специализация по маркетинг и управление в Университета Георг-Симон-Ом в Нюрнберг, Германия и следдипломна квалификация по Дизайн и визуални комуникации в Лондонския университет по изкуствата, Лондон, Великобритания.

Първоначално работи като маркетинг специалист и се занимава с маркетинг, комуникации, PR и бизнес развитие в компании като Chrysler, Adidas и KPMG в Нюрнберг, Щутгарт и Дубай, преди да се премести в Лондон, където прави следдипломната си квалификация работи в креативния отдел на австралийска консултантска компания, чиито проекти са свързани с подготовката на олимпийските игри Лондон 2012, както и други инфраструктурни проекти на лондонското метро и летищата Хийтроу и Гетуик.

За свои лични каузи счита опазването и разширяването на зелената система в Пловдив, както и в цяла България. За приоритет номер едно за Пловдив смята подобряването на качеството на въздуха, както и цялостното устойчиво развитие на града като европейски икономически и културен център.

Други каузи, за които ще се бори, са санирането на остарелия панелен жилищен фонд в България и подобряването на неговата енергийна ефективност; изграждането на функционална и ефективна мрежа от велоалеи и развитието на електрическия градски транспорт; подобряването на здравното обслужване и всички дейности, които ще подпомогнат родителите да отглеждат спокойно своите деца в здравословна среда.

Владее английски и немски.


3. Емил Димитров

Роден в гр. Сливен. Средно образование завършва в Образцов техникум „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот. Завършва висше образование в Русия, с магистърска степен в сферата „Системи за автоматично управление“.

Работи във ВМЗ-Сопот в дирекция Преструктуриране и приватизация.

През 2001 година е един от учредителите на Бизнес център Карлово – неправителствена организация с основна дейност подпомагане на малкия и среден бизнес и предприемачеството.

От 2003 до 2005 година работи като национален координатор предприемачество и инициатива „Приложни занаяти и занаятчийство“ по проект JOBS на Програмата на ООН за развитие. Консултант развитие социално предприемачество по проект „Читалища“, проекти на USAID.

Член на Българската асоциация на социалните работници, с които работи по няколко проекта за разработване на иновативни модели на социални услуги в общността.

Работи с Български културни центрове и организира представяне и популяризиране на български традиции и обичаи в чужбина; съдейства и организира участия на занаятчии в изложби и базари в страната и чужбина.

Говори английски и руски.

„Страната ни се намира в такъв етап на развитие, в който всеки се чуства призован да привнесе своите познания и експертност за решаване назрелите проблемни и предизвикателства.

Моята сила и поприще е създаването и развой на социалното предприемачество – като генератор за развитие и растеж на малкия и среден бизнес. За кратко време успях да участвам в инициативи вподкрепа на редица малки социални фирми и предприемачи.

Убеден съм, че заедно с целия екип на Зелените ще постигнем значими успехи като едни от най-настойчивите поддръжници на средния, малкия и семеен бизнес“.


4. КОСТАДИН ДЕЯНОВ

коце деяновРоден в Пазарджик през 1968 г. Женен, с две деца. Инженер по авионика/радиоинженер.

Работил е в авиобаза Граф Игнатиево, Пловдив, и като частен предприемач във фирма за търговия с електронни компоненти и офис оборудване в Пазарджик. Понастоящем е мениджър по качеството в развойна инженерингова фирма в Пловдив.

В Зелените го привлича това, че са единствената партия, бореща се за защита на природата и човешкото здраве, гражданско управление, зелена икономика и социална политика.

Съосновател е на Местната организация на Зелените в Пазарджик, която успя да спре проекта за строеж на инсталация за изгаряне на смесени отпадъци (инсинератор), която щеше да трови жителите на града.

Член на Националния съвет и координатор за политиките „Стратегии и системи за устойчиво управление на отпадъците (ресурсите) – Нулеви отпадъци” и „Отбрана и национална сигурност, НАТО, Обща европейска политика за отбрана и сигурност (CSDP)” в партия Зелените.

Активно работи на национално и европейско ниво за прилагането на най-новите европейски директиви за управление на отпадъците и стратегията „Нулеви отпадъци” в националното законодателство.

Говори английски, немски и руски.

Вашият коментар