8 МИР, Добрич

1. СИНТИЯ НЕДЯЛКОВА

Зелените е тази партия, с която в годините до тук си е сътрудничела успешно в борбата срещу проучването и добива шистов газ, а сега и срещу въглищната газификация, което се е превърнало в кауза на живота и. Желае да опази Добруджа, както и цяла България от варварското посегателство върху природните ресурси на държавата, чрез методи, които носят изключително голям риск за природата и хората!

Не е член на партията, но като участник в гражданска инициатива за борба срещу хидравличния разрив, именно Зелените са тези, сред които намери съмишленици и активно подпомагащи всичките и кампании до момента!

,,Ние сме гражданите на България, които желаем да живеем в просперираща държава с чиста природа, в която живеят интелигентни и образовани хора. Желаем България да се развива, като се спазват национални приоритети, които са одобрени от гражданското общество. Ние желаем младите, образовани и активни хора да намерят смисъл да работят и живеят в България. Именно Зелените са партията, която гарантира тези приоритети!

Родена в гр. Добрич. Завършила е Висш институт по машиностроене в гр. Вaрна. Работила е 19 г. като учител-инженер в Техникума по механотехника в града, а сега работи със съпруга си в частния бизнес. В тази връзка се сблъсква с множеството проблеми на малките фирми, като липсата на квалифицирани специалисти в областта на техниката, така и с множеството затрудняващи малките фирми административни тежести.

От Зелените получава първата информация за съществуващия проблем шистов газ, става ревностен противник на хидравличния разрив, а сега и на въглищната газификация. Благодарение на много граждани съмишленици и с подкрепата на Зелените организира множество кампании за спиране на посегателството върху природата, живота и здравето на хората. Организира и участва и в съвместен протест с приятели от Румъния, където за съжаление Шеврон се готвят да приложат фракинг технологията! Отново с възмутени граждани и с помощта на Зелените, предвижда да участва в общи с румънците протести, тъй като водата, от която живее Добруджа, е обща и не трябва да се допуска замърсяването й.

„Много е важно за всички нас Зелените да участват във властта, за да използват всички лостове и да спрат заплахата идваща от Румъния, както и у нас. Ние трябва да създаваме законите, а не да ги догонваме!”

Ползва френски и руски език.


2. ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА

ЮЛИЯ ЙОРДАНОВАРодена в Добрич, завършила е Биология в СУ “Св. Кл. Охридски”.

Още от студентските си години става член на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, където работи 3 години по проект за маркиране с микрочип на кафявите мечки, отглеждани на затворено, както контрол на популацията им. По това време придобива административен и организационен опит, контактува с много държавни и местни институции.

От 1999 г. много активно работи за популяризиране на доброволчеството в България. Учредител и член на управителния съвет на Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес-България.

От 2003 г. е координатор на проект за разработване на екологичен, образователен и демонстрационен център в с. Влахи, общ. Кресна.


3. ВАРУЖАН АПЕЛЯН

Варужан Апелян e роден в Пловдив през 1977 година. Завършил е техникума по електроника и електротехника в Пловдив, по-късно бакалавърска степен по специалност “Технология и управление на транспорта” в РУ “А. Кънчев” и магистърска степен по специалност “Икономика на транспортната фирма” във ВТУ “Т. Каблешков”.

Има над 10-годишен опит в областта на транспортната експлоатация, бизнес и консултинг, правителствени и неправителствени организации и железопътната инфраструктура в България и чужбина.

Интересите му са насочени в областта на устойчивата мобилност  и правата на пътниците. Има десетки публикации и участия в публични събития свързани с националната и еврпейска транспортната система. Участвал е в различни доброволчески проекти и инициативи, вкл. в проект за Гражданско наблюдение в полицията.

В момента е координатор проекти на Асоциация „Приятели на железопътният транспорт” и член на Управителния съвет на Европейската пътническа федерация (EPF). Ползва английски, холандски, руски, и арменски език. Семеен с две деца.

Член на неформалната гражданска организация Протестна мрежа.


Вашият коментар