1 МИР, Благоевград

1. ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА

Родена Добрич, завършила е Биология в СУ “Св. Кл. Охридски”.

Още от студентските си години става член на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, където работи 3 години по проект за маркиране с микрочип на кафявите мечки, отглеждани на затворено, както контрол на популацията им. По това време придобива  административен  и организационен опит, контактува  с много държавни и местни институции.

От 1999 г. много активно работи за популяризиране на доброволчеството  в България. Учредител и член на управителния съвет на Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес-България.

От 2003 г. е координатор на проект за разработване на екологичен, образователен и демонстрационен център в с. Влахи, общ. Кресна.


2. НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА-ПОПОВА

НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА-ПОПОВАСъучредител на Зелените и член на Националния съвет от 2008 г. Завършила магистратура по “Управление на градската и околната среда” от университета Вагенинген, Холандия (2001) и бакалавърската степен в Американския университет в България, Благоевград, с двойна специалност по “Приложна икономика” и “Бизнес администрация” (1999). На 39 години, омъжена.

Притежава повече от десет години опит като консултант и ръководител на проекти в България и Холандия за преквалификация на социално маргинализирани групи и обучение през целия живот; управление на отпадъците и водните ресурси; адаптация към климатичните промени; обществено участие и достъп до информация; подкрепа при създаване на малки и средни предприятия на социално слаби граждани.

Хоби интереси: фотографията, плуването и планинските преходи.

„Ако бъда избрана за народен представител, искам да работя за разкриването на повече зелени работни места във всички възможни ниши на българската икономика, за защита на правата на потребителите, които да имат избора да консумират храни без ГМО и дишат въздух без прах от въглища и автомобили и за единна европейска енергийна политика, базирана на възобновяеми източници и енергийната ефективност, като алтернатива на ядрената енергия, въглищата и шистовия газ, която да подпомага ефективно борбата с климатичните промени.“


3. ЕМИЛ ПЕТРОВ

Роден в гр. София. Завършил „Ландшафтознание и опазване на околната среда“ в Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски, Информационни технологии в Химикотехнологичен и металургичен университет, София, катедра „Автоматизация на производството“ и CISCO академия в Американския университет – Благоевград.

Главен координатор и ръководител на внедрените в София и Велико Търново SMS системи за заплащане на паркирането, публичен сайт на Център за градска мобилност – София с включени 11 електронни услуги за гражданите, както и меню Велотранспорт с актуална информация за този вид транспорт.

Има публикации и награди от внедряване на ГИС в сферата на управлението на паркирането. Участва в редица международни и местни проекти. Ръководител е на проект за „Създаване на иновативна вертикална медицинска търсачка”, подобна на Гугъл.

Има двама сина – Борис и Калоян. В свободното си време обича да е в планината на разходка, с велосипед или на ски.

Човек на действието съм. Не обичам безсмисленото говорене и празните обещания. Радетел съм на българското и на това, че България има всичко, от което се нуждае човек за да работи, да се развива и да живее добре. За целта, обаче, трябва да се съхрани природата на страната, да се промени съзнанието на хората, да се ограничи напускането на млади хора от страната, и да се работи в посока техния потенциал да се включи активно в новото управление и възстановяване на държавата.


4. ЯНКО НЕДЕЛЧЕВ

ЯНКО НЕДЕЛЧЕВРоден в Благоевград. Магистър по органични химични технологии от ХТМУ-София. Женен с две деца. Работи в сферата на печатните и ИТ технологии. Владее немски, английски и руски език.

Активен поддръжник на зелената идея. Вярва, че наред с основната цел, която Зелените преследват, а именно опазване на околната среда, природата и екоравновесието в България, партията и нейните съмишленици ще съсредоточат не по-малко усилия и върху защитата на човешките права, борбата с корупцията и реформирането на институциите.

Безрезервно влюбен в природата.

 

 

 


Вашият коментар