Кандидати на Зелените в Сливен – номер 12 в бюлетината

Кандидати за общински съветници

1. Ренета Петрова Томова
2. Иван Стоилов Иванов
3. Трифон Величков Величков
4. Ваньо Донев Иванов
5. Николай Любенов Тодоров
6. Ваня Димитрова Димитрова
7. Зоя Цонева Йорданова
8. Христо Митков Казаков
9. Димитър Младенов Младенов

Приоритети на Зелените за Сливен

Достъпна инфраструктура
Тротоари без коли; нови и истински велоалеи; достъпна среда за детски колички и трудноподвижни хора; свободен от задръствания център и общински пазар.

Прозрачна община
Прозрачни финанси на общинските фирми; преразглеждане на договорите за обществени поръчки,  тримесечни отчети и публикуване онлайн на фактури над 5000 лв.; открити заседания на СОС; публикуване на всички общински решения; гражданско участие в управлението; местни референдуми по важни общински въпоси.

Чиста и зелена среда
Чист въздух и чиста вода; поддържани паркове; засаждане на нови дръвчета и зелени места в Сливен; разделно събиране на отпадъци, регулиране на сечищата в планината и в малките населени места.

Толерантен Сливен – да, това е възможно!
Без дискриминация на различните по етнос, пол, религия, ориентация; помощ за отхвърлените и социално слабите; опазване на културното наследство; хуманно решение на проблема с бездомните животни;  поощряване на културните, социални и образователни инициативи.

Преимущества за младите!
Създаване на условия младите хора да останат в града и да се развиват. Стимулиране на биоземеделието в общината и местните производители на биопродукти. Развитие на масовия спорт и културния живот в общината.

Сливен – важна туристическа дестинация
Развиване на всички форми на туризъм. В това число и алтернативен. Създаване на клъстер за туризъм и други условия. Обединение в  туризма. Винен туризъм за целия регион. Обединение с други региони-тракия.