Кандидати на Зелените в Радомир – номер 4 в бюлетината

Кандидат за кмет на община Радомир

Емил Георгиев Крумов

Кандидати за общински съветници

1. Емил Георгиев Крумов
2. Асен Стефанов Велев
3. Вергиния Димитрова Иванова
4. Нели Василева Николова
5. Борис Тошков Желязков
6. Албена Василева Николова
7. Лазарина Димитрова Искренова
8. Методи Бориславов Методиев
9. Соня Георгиева Гьолска
10. Пламен Борисов Цамбов
11. Виктор Сашков Дангъров
12. Свилен Кирилов Николов
13. Божидар Георгиев Костов
14. Валентина Димитрова Симеонова
15. Георги Любчов Гогов
16. Огнян Йорданов Стоянов
17. Детелина Добрева Георгиева
18. Йордан Райчев Иванов
19. Теодор Асенов Гарев
20. Зоя Методиева Александрова
21. Николай Василев Николов

Приоритети на Зелените за община Радомир

 • Община на младите, на младото семейство, на предприемчивите, на модерните бизнес практики – това е нашата визия за Радомир;
 • Община, която цени и използва разумно ресурсите, с които разполага – минерални извори, торф, планини, обработваеми земи;
 •  Община с удобно административно обслужване за всички социални групи и за бизнеса;
 •  Община с активна грижа за здравето на нашите деца и родители;
 •  С модерен, удобен и свързан в обща схема общински транспорт, с поддържана инфраструктура;
 •  С чиста и достъпна градска среда за хората с увреждания, за майките с колички и деца, за велосипедистите;
 •  Община с детски площадки, поддържани междублокови пространства, зелени площи, парк “Чайка”, парк “Бучалото” и хижа “Орлите”;
 • Община с грижа за спорта, за своята археология и история, църкви и манастири;
 • Опазване и разширяване на зелената система на общината и междублоковите пространства, което включва: финансиране на проекти за опазване и разширяване на зелената система на общината, поддръжка на междублоковите пространства, спортните площадки и съоръжения чрез общинския бюджет и фондовете на ЕС; заделяне на средства от общинския бюджет на конкурсен принцип за малки проекти на граждани и НПО в тази област;
 • Стимулиране на местното социално-икономическо развитие чрез създаване на предприятия в областта на ИКТ и иновациите, което включва: стимулиране на предприемачеството сред младите хора чрез директни стимули от общинския бюджет за подпомагане на стартиращи фирми на млади предприемачи в областта на ИКТ и иновациите, като например: предоставяне на общински помещения, организиране на обучения, форуми и конференции за промотиране на местния бизнес и пр.;
 • Подобряване на условията за масов спорт в общината, което включва: подобряване на инфраструктурата в училищата и спортните площадки, създаване на стимули за увеличаване на броя на спортните клубове и броя на посещаващите ги; осъществяване на проекти за развитие на масовия спорт и туризъм в общината с общинско и европейско финансиране.

За контакти

Емил Крумов, тел. 089 8614 141, www.radomir.web.bg