Кандидати на Зелените в Луковит – номер 5 в бюлетината

Кандидати за общински съветници

1. д-р Царина Маринова Петкова-Нинова
2. д-р Росица Валентинова Георгиева
3. д-р Цветелина Иванова Дакова-Христова
4. Таня Колева Нистерова
5. Георги Антонов Антонов
6. Ивайло Георгиев Кузманов
7. Виктор Цветанов Цанков
8. Пламенка Николаева Димитрова
9. Симеон Георгиев Димитров

Приоритети

Ако ни гласувате доверие, ще работим „За“
1. Чист и подреден Луковит, чисти и подредени населени места.
2. Разумно управление на общинския бюджет и всички публични финанси.
3. Качествено и достъпно образование в община Луковит.
4. Осигуряване на прозрачност и публичност в дейността на общинския съвет.
5. Подобряване условията на живот в общината:
– обществен ред
– качествено здравеопазване
– безопасност на движението
– стимулиране на външни и местни инвестиции
– намаляване на безработицата чрез създаване реални работни места и по-добра бизнес-среда
– подпомагане масов ученически спорт.
6. Стимулиране на малкия и среден бизнес.
7. Опазване на горите. Организиране ежегодни кампании за залесяване на вече изсечени гори.

Ние сме „Против“
1. Продажбата на общинска собственост за спекулативни цели, без ясни гаранции за реални инвестиции.
2. Обгазяването на Луковит, замърсяването на р. Вит и р. Златна Панега.
3. Участието на общината във фиктивни проекти, които водят до източване на общински средства и такива по европейски програми.
4. Корупцията и корупционни практики при определяне изпълнителите на обществени поръчки.
5. Ограничаване достъпа до общинска публична собственост – мери, реки, язовири.