Кандидати на Зелените в Ардино – номер 6 в бюлетината

Кандидат за общински съветник

Съби Хубенов Мишуров

Кандидат за кмет на населено място

с. Жълтуша – Съби Хубенов Мишуров