Принципи и приоритети за коалиции

Принципи и приоритети за участието на Зелените в предизборни и управленски коалиции

1. Да се отстоява земеделието свободно от ГМО.

2. Да се отстоява забраната за неконвенционални методи за проучване и добив на нефт и газ.

3. Да не се допуска изграждането на нови ядрени мощности.

4. Да се въведе забрана за ново строителство в националните паркове и в природен парк Витоша (освен на заслони, хижи, водохващания, пречиствателни съоръжения и сгради за управлението на парка). Забрана за жилищно, туристическо и спортно строителство на 2 километра от черноморския бряг в защитените зони по местообитанията от НАТУРА 2000 и в местностите Кара дере, Паша дере и къмпинг Корал.

5. Да не се допускат в кандидатски листи щатни или нещатни служители или секретни сътрудници на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Предприемане на законодателни инициативи за лустрация.

Принципите и приоритетите са приети от Националното събрание на Зелените на 27 юли 2014 г.