Графични материали

Логото на Зелените

Графични правила за печат:
Зелен цвят: „C87 M24 Y100“

 

Лого с www.zelenite.bg

 

jpg –- pdf –- svg –- ai

Лого без уебсайт

Логото без уебсайт, RGB, jpg 591x351px

Логото без уебсайт, RGB, векторен формат (svg)