Кауза България без ГМО

Залените за България без ГМО

Зелените сме за чисти храна и земя без употреба на генетично модифицирани организми. С активното участие на Зелените и редица граждански групи, се прие изменение в Закона за генетично модифицираните организми, което ограничи култивирането им в България. Зелените настояваме българският гражданин в ролята му на потребител и производител, българската природа, както и българският генетичен фонд от сортове и породи да получат необходимата законова защита. Необходими са последващи конкретни промени в законите за храните, фуражите, посевния и посадъчния материал, включително въвеждането на лого за чисти от ГМО български хранителни продукти.

Вашият коментар